• Versaillestraktaten

  Versaillestraktaten var én av fem generelle avtaler som avsluttet den første verdenskrigen. Avtalen var et resultat av Fredskonferansen i Paris og avsluttet krigstilstanden mellom Tyskland og ententemaktene. Versaillestraktaten ble inngått 28. juni 1919. Våpenhvilen mellom partene hadde vært et faktum siden 11. november 1918. Traktaten trådte i kraft 10. januar 1920 og innebar at Tyskland tok på seg ansvaret for krigen og dermed pliktet å betale store beløp i krigserstatninger.
 • Period: to

  Weimarrepublikken

  Weimarrepublikken er en betegnelse for den tyske republikken i perioden 1919–1933 som bygde på den demokratiske forfatningen vedtatt i Weimar i august 1919.
 • The roaring 20´s

  The roaring 20´s
  De glade 20-årene er et begrep brukt om 1920-årene, som så en kraftig oppsving i økonomien etter 1. verdenskrig. De glade 20-årene ble det effektivt satt en stopper for med børskrakket i 1929 som resulterte i den store depresjonen i 1930-årene. De fleste i USA fikk det bedre i 20-årene, men forskjellen mellom rik og fattig økte. Da slutten av 20-årene nærmet seg, eide noen få promille av befolkningen 80 % av alle aksjer, og de rikeste 5 % hadde 35 % av inntektene.
 • Nye oppfinnelser

  Det kom mange nye oppfinnelser i 20-åra, som for eksempel radio, film og grammofonplater. Også husmødre fikk en lettere hverdag enn før, på grunn av nye oppfinnelser som vaskemaskin, støvsuger og elektrisk komfyr. Film var også nytt. Den første kinoforestillingen kom i Paris i 1895. Lydfilmen kom først mot slutten av 1920-tallet.
 • Tyske mark mister verdi

  I 1923 sank pengeverdien på den tyske marken til nesten null. Dette skjedde mye på grunn av de enorme krigserstatningene tyskerne måtte betale til Frankrike. Siden de ikke klarte å betale Frankrike, måtte de låne enorme pengesummer av USA.
 • Børskrakket på Wall Street

  Den store depresjonen var en verdensomfattende økonomisk nedgangsperiode i første del av 1930-årene. Børskrakket i 1929 på Wall Street markerer ofte starten på depresjonen.
  Helt siden slutten av 1. verdenskrig hadde kursen på aksjene i Amerika steget nesten sammenhengende, noe som igjen hadde ført til at aksjene var kraftig overpriset. Mange ville selge, men da alle prøvde å selge på én gang, begynte aksjekursene å synke. Seks dager senere var verdien av aksjene falt med 40 %.
 • Krisen i USA sprer seg

  Da krisen inntraff trakk USA tilbake mange av lånene som landet hadde gitt til Tyskland. Tysk industri ble hardt rammet, og arbeidsløsheten var oppe i 40 %.
 • Roosevelt blir president i USA

  Da krakket kom på New York-børsen var republikaneren Herbert Hoover president. Han trodde at USA ville komme over krisen ved å gjøre minst mulig. Han mente at krisen ville gå over av seg selv. Men krisen ble bare større for hver uke. Folk ble kastet ut på gaten og enkelte familier sultet. I 1928 vant Hoover presidentvalget med et stort flertall, men da det var valg i 1932 tapte Hoover stort for Franklin Delano Roosevelt.
 • Period: to

  New Deal

  Etter at Roosevelt tok over presidentembetet ble mye gjort for den amerikanske økonomien. Roosevelt holdt bankene stengt en uke, og bare solide banker fikk åpne. Dette ga folk tillit, og de begynte å sette penger i bankene. Roosevelt satte millioner i arbeid med bl.a å bygge damanlegg og bygge veier.
  Fordi folk fikk jobb, fikk de råd til å kjøpe produkter. Bønder fikk penger for å slutte å dyrke, pga Regjeringen ville ha bort overproduksjon. Disse tiltakene kalte Roosevelt for ”New Deal”.
 • Hitler blir rikskansler

  I mars 1930 ble Riksdagen oppløst etter at regjeringen ikke lyktes å få parlamentarisk ryggdekning. Rikspresident og rikskansler kunne styre etter en reserveforfatning som ga dem anledning til å vedta nødforordninger for å sikre offentlig ro og orden - noe som senere gjorde det enklere for Hitler å sjalte ut demokratiet helt og fullt. Etter rykter om borgerkrig og statskupp fra de militære ga Hindenburg likevel etter og gikk med på å innsette Hitler som rikskansler.
 • Riksdagen brenner

  Bare en snau måned etter utnevnelsen ble Riksdagen satt i brann av en nederlandsk kommunist. Hitler var sammen med Herman Göring og Joseph Goebbels på åstedet nesten like raskt som brannvesenet og utnyttet situasjonen til fulle; samme natt ble det innført nødlover, og vanlige rettsprinsipper ble satt til side. Kommunistene fikk skylden, og 4000 kommunister ble arrestert allerede samme natt.
 • Stillehavskrig

  Japan i krig mot Kina fra1937. ABCD-linjen- handelsblokade av Japan (roosevelt).
 • Münchenavtalen

  Münchenavtalen var en overenskomst inngått i forkant av andre verdenskrig. Münchenavtalen ble inngått mellom Frankrike, Italia, Storbritannia og Tyskland, statsledere Édouard Daladier, Benito Mussolini, Neville Chamberlain og Adolf Hitler. Avtalen slo fast at tyskland ikke skulle ta områder i Tsjekkoslovakia. Tyskland ordnet grensespørsmålet til sin fordel. Seks måneder senere brøt Tyskland avtalen. I 1942 erklærte de allierte Münchenavtalen for ugyldig.
 • Tyskland invaderer Polen

  Polakkene hadde lite å stille opp med mot den lynkrigen tyskerne gjennomførte. I løpet av en måned var Polen erobret. Til polakkenes fortvilelse kom ikke de vestlige stormaktene dem til hjelp, på tross av løftene. For Hitler var krigen mot Polen en generalprøve på den militære taktikken som landets strateger hadde lagt opp til, et koordinert samspill mellom flyvåpen, panser og mobilt infanteri som ikke var prøvd ut. Sovjet angrep østfra og okkuperte den østlige delen av Polen.
 • Sovjet invaderer Polen

 • Italia angrep Nord-Afrika

  Tysk angrep i 1942, drevet ut av britene i 1943
 • Operasjon Weserübung

  Tyskland angriper Norge og Danmark. Danmark kapitulerte, Norge i krig.
 • Tyskland invaderer Benelux og Frankrike

 • Period: to

  Beleiringen av Leningrad

  Vinterforholdene gjorde det vanskelig. 1,1 millioner mennesker sultet. Tyskerne kom ikke videre.
 • Operasjon Barbarossa

  Tyskland invaderer Sovjetunionen
 • Pearl Harbor

 • Period: to

  Operasjon Barbarossa

  Slaget om Stalingrad. The Lend-lease Agreement forsyninger fra USA. Største og blodigste slaget i historien. Ca. 2 millioner mennesker døde.
 • Paris befridd

 • D-dagen

  Kysten av Normandie invadert av allierte styrker. Nøye planlagt og forberedt
 • Iwo Jima

 • Auschwitz frigjort

 • Hitler begår selvmord

 • Tyskland kapitulerer

  Krigen i Europa er over