Dirlewanger topbillede edvstou uznle jrzyx7g

2.Verdenskrig

 • Tyskland angriper polen

  Tyskland angriper polen
  Felttoget i Polen henviser til invasjonen av Polen i 1939, startskuddet til andre verdenskrig i Europa. Invasjonen ble foretatt av tyske styrker, sovjetiske styrker og en liten kontingent slovakiske styrker. Felttoget startet 1. september og endte 6. oktober, da Tyskland og Sovjetunionen okkuperte hele Polen.
 • Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig

  Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig
  Den 3. september, mens soldatene på Westerplatte fortsatt fører sin innbitte kamp, erklærer Storbritannia og Frankrike krig mot Tyskland. Samme kveld setter Hitler kursen mot den polske grensen i sitt spesialtog.
 • Sovjetunionen angriper Finland (Vinterkrigen)

  Sovjetunionen angriper Finland (Vinterkrigen)
  Vinterkrigen brøt ut da Sovjetunionen angrep Finland den 30. november 1939, tre måneder etter utbruddet av andre verdenskrig. Angrepet ble internasjonalt fordømt og førte til at Sovjetunionen ble utestengt fra Folkeforbundet.
 • Tyskland angriper Danmark og Norge

  Tyskland angriper Danmark og Norge
  Angrepet på Norge i 1940 var det tyske angrepet på Norge tirsdag 9. april 1940 under andre verdenskrig. Angrepet var historiens første integrerte luft, sjø- og landangrep under én kommando, general Nikolaus von Falkenhorst
 • Tyskland angriper Belgia, Nederland og Frankrike

  Tyskland angriper Belgia, Nederland og Frankrike
  Slaget om Frankrike under den andre verdenskrig var den tyske invasjonen av Benelux-landene og Frankrike som avsluttet Phony War. Invasjonen besto av to adskilte operasjoner. I den første, «Fall Gelb», angrep tyske panserstyrker gjennom Ardennene for å avskjære og omringe de allierte styrkene som hadde trengt inn i Belgia. Dette lyktes og Maginotlinjen ble utflanket, men den britiske ekspedisjonsstyrken BEF ble imidlertid evakuert fra Dunkerque i Operasjon Dynamo.
 • Evakueringen av Dunkerque

  Evakueringen av Dunkerque
  Slaget om Dunkerque fant sted i månedsskiftet mai-juni 1940 ved havnebyen Dunkerque i Frankrike. En stor styrke britiske og franske soldater ble evakuert med båt etter å ha blitt omringet av tyske styrker, selve evakueringen ble utført under kodenavnet Operasjon Dynamo.
 • Kong Håkon 7. og regjeringen forlater Norge

  Kong Håkon 7. og regjeringen forlater Norge
  Flukten fra Oslo 9. april 1940 fant sted da Norges regjering, Stortingets medlemmer, Norges konge, Norges kronprins og tjenestemenn i sentraladministrasjonen forlot Oslo 9. april 1940 etter at tyske styrker hadde angrepet Norge. Flukten gikk hovedsakelig gjennom det fortsatt frie indre delene av Østlandet via Åndalsnes og Molde til Tromsø, noen flyktet fra Østlandet til Sverige.
 • Paris faller

  Paris faller
  Den franske regjeringen flyktet til Bordeaux og Paris ble erobret av tyske styrker den 14. juni. Etter at den franske andre armégruppe ble tvunget til å kapitulere den 22. juni var fransk motstand brutt og Frankrike kapitulerte den 25. juni. For aksemaktene var det en stor seier og et tilsvarende stort tap for de allierte.
 • Period: to

  Slaget om Storbritannia

  Slaget om Storbritannia er betegnelsen på den luftoffensiven som Aksemaktene utkjempet mot Storbritannia sommeren og høsten 1940. Slaget er den første militære kampanjen som helt og holdent ble utkjempet med luftstyrker.
 • Aksemakten opprettes

  Aksemakten opprettes
  Aksemaktenes allianse vokste ut av diplomatiske anstrengelser mellom Tyskland, Italia og Japan for å sikre deres egne særskilte ekspansjonistiske interesser på midten av 1930-tallet. Det første skrittet var avtalen som ble signert mellom Tyskland og Italia i oktober 1936. Mussolini erklærte den 1. november at alle andre europeiske land ville fra da av rotere om aksen Roma-Berlin, og således skrapte han begrepet «akse».
 • USA vedtar å støtte "De allierte"

  USA vedtar å støtte "De allierte"
  USA vedtar låne- og leieloven for og støtte de allierte den 11. Mars 1941
 • Operasjon Barbarossa

  Operasjon Barbarossa
  «Operasjon Barbarossa» var kodenavnet for det nasjonalsosialistiske Tysklands angrep på Sovjetunionen under andre verdenskrig. Angrepet innledet den tysk-sovjetiske krigen, i Russland kalt «Den store fedrelandskrigen».
 • Atlanterhavserklæringen

  Atlanterhavserklæringen
  Atlanterhavserklæringen eller the Atlantic Charter var en avtale mellom USA og Storbritannia som i åtte punkter fastsatte prinsippene for deres felles politikk under andre verdenskrig og deres felles visjon for fremtiden etter krigen.
 • Bombingen av Pearl Harbor

  Bombingen av Pearl Harbor
  Angrepet på Pearl Harbor var et japansk angrep mot den amerikanske marinebasen Pearl Harbor, søndag den 7. desember 1941. Angrepet ble gjennomført av fly og miniubåter fra den japanske marinen, kommandert av viseadmiral Chuichi Nagumo, uten at Japan hadde erklært krig mot USA.
 • Period: to

  Slaget ved Midway

  Slaget ved Midway var et sjøslag mellom japanske og amerikanske sjøstridskrefter ved Midwayøyene i Stillehavet. Slaget varte fra 5. til 7. juni 1942. Bare en måned etter slaget i Korallhavet knuste US Navy det japanske angrepet mot Midway. Strategisk ansees slaget for å være et av de viktigste under andre verdenskrig.
 • Period: to

  Slaget om Stalingrad

  Slaget om Stalingrad var et slag i og omkring Stalingrad på østfronten under andre verdenskrig som ble utkjempet mellom angripende tyske og samarbeidende lands styrker, og sovjetiske styrker fra 21. august 1942 til 2. februar 1943.
 • Period: to

  Churchill og Roosevelt møtes i Casablanca

  Casablancakonferansen var et toppmøte avholdt under den andre verdenskrig, 14.–24. januar 1943, mellom president Franklin D. Roosevelt og statsminister Winston Churchill. Josef Stalin var invitert, men kom ikke. Den offisielle grunn var at Stalin ikke kunne forlate Sovjetunionen under den sovjetiske offensiv. Den virkelige årsak var sannsynligvis at Stalin var misfornøyd med at det ikke raskere ble åpnet en «annen front».
 • De allierte inntar Sicilia

  De allierte inntar Sicilia
  Invasjonen av Sicilia, med kodenavn «operasjon Husky», var en alliert operasjon under andre verdenskrig. Den begynte 9. juli 1943 med massiv alliert bombing, etterfulgt av en luftlandsetting og påfølgende landgang grytidlig dagen etter, og varte til 17. august samme år, med erobringen av Messina. Dette var også starten på felttoget i Italia. Erobringen av Sicilia var avgjørende for å sikre allierte skipsleder i Middelhavet og kontroll av det sørlige Middelhav for videre operasjoner.
 • Mussolini avsettes i Italia

  Mussolini avsettes i Italia
  I 1939 annekterte Mussolini Albania. Men Italia var ikke forberedt på storkrig, og Mussolini forsøkte å hindre en stormaktskrig. I 1940 gikk han allikevel med i andre verdenskrig. Det mislykkede felttoget i Afrika og de alliertes landgang i Italia svekket Mussolinis stilling, og 25. juli 1943 vedtok det fascistiske storråd i realiteten å avsette ham. Pietro Badoglio dannet regjering, oppløste fascistpartiet og søkte fred med de allierte.
 • D-dagen

  D-dagen
  D-dagen var kodenavn på den første dagen i den hemmelige, allierte invasjonen i Frankrike under den andre verdenskrig, 6. juni 1944.
  Invasjonen i Normandie er en av de største militære operasjoner som er gjennomført. Kodenavnet var «Operasjon Overlord». Operasjonen ble ledet av den amerikanske general Eisenhower, mens den britiske general Montgomery ledet bakkestyrkene. Invasjonen tok til ved daggry og begynte med flydropp av soldater for å beskytte flankene.
 • Attentatet mot Hitler

  Attentatet mot Hitler
  1. juli-attentatet var et bombeattentat og et mislykket forsøk på statskupp fra en rekke høyere offiserer innen Wehrmacht, det regulære forsvaret i det nasjonalsosialistiske Tyskland, 20. juli 1944
 • De vestallierte rykker inn i Tyskland

  De vestallierte rykker inn i Tyskland
  I 1944 invaderte de vestlige allierte det okkuperte Frankrike, mens Sovjetunionen gjenvant alle tapte territorier og invaderte Tyskland og dets allierte.
 • Russerne omringer Berlin

  Russerne omringer Berlin
  Slaget om Berlin var det siste store slaget på østfronten under andre verdenskrig. Det stod mellom tyske forsvarsstyrker med til dels utrente mannskaper, og Sovjetunionens overlegne styrker. Slaget hadde en del til felles med de tidligere omringningsslagene ved Stalingrad og Budapest. Det ble utkjempet over et stort område og med en nådeløs villskap, og tyskerne forsøkte å komme sine omringede styrker til unnsetning med en motoffensiv.
 • Mussolini blir drept

  Mussolini blir drept
  Den 28. april 1945 ble Mussolini, hans elskerinne Clara Petacci og regjeringsmedlemmene Francesco Barracu, Alessandro Pavolini, Fernando Mezzasomma, Paolo Zerbino og Archille Starace henrettet ved arkebusering av kommunistiske partisaner, etter å ha forsøkt å flykte inn i Sveits. Likene ble fraktet til Milano, hvor de ble hengt opp ned fra en jernbjelke på en bensinstasjon på Piazzale Loreto. Den opphissede folkemengden ga da utløp for sin avsky mot ham.
 • Hitlers selvmord

  Hitlers selvmord
  Adolf Hitler begikk selvmord 30. april sammen med Eva Braun. Propagandaminister Joseph Goebbels og hustruen Magda tok sine liv dagen etter, etter først å ha tatt livet av sine seks barn. Samme dag hadde de sovjetiske styrkene løst problemet med de ødelagte broene og angrep riksdagsbygningen med artilleri. De møtte imidlertid kraftig artillerimotstand fra tyske flak-batteri ved Berlin Zoo og klarte derfor ikke å angripe bygningen før om kvelden.
 • Tysk kapitulasjon

  Tysk kapitulasjon
  1. mai 1945 ga Fædrelandsvennen ut ekstrabladet med overskriften, FRED! Det ble her kunngjort at Tyskland hadde kapitulert betingelsesløst over hele Europa. Folk fra hele landsdelen søkte ut i gatene med norske flagg. Norske politiske fanger ble sluppet ut av Kristiansand Kretsfengsel og Arkivet. om kvelden flammet bålene opp rundt om i gatene. Blendingsgardiner, NS-plakater og symboler ble brent mens ungdommen danset rundt bålene.
 • VE-dagen

  VE-dagen
  Victory in Europe Day fant sted den 8. mai 1945, og var dagen da de allierte offisielt feiret deres seier over Adolf Hitlers Nazi-Tyskland. VE-dagen ble markert mange steder i Europa. I London deltok over en million mennesker i feiringen.
 • Atombombe i Hiroshima

  Atombombe i Hiroshima
  Hiroshima var av både militær og industriell betydning. Flere militære enheter var basert i nærheten, viktigst var hovedkvarteret til feltmarskalk Shunroku Hatas annen generalarmé, som sto for forsvaret av hele det sørlige Japan og holdt til i Hiroshimaborgen. Hata kommanderte om lag 400 000 mann. De fleste var stasjonert på Kyushu, der japanerne – ganske korrekt – regnet med at den allierte invasjonen var planlagt å finne sted.
 • Atombombe i Nagasaki

  Atombombe i Nagasaki
  Bombeflyet Bockscar skulle egentlig gått til Kokura, men byen var dekket av skyer og røyk. Niigata lå for langt unna, ettersom drivstoffet begynte å bli knapt. I stedet dro flyet til sekundærmålet Nagasaki. Skydekket lettet nok til at det kunne slippe bomben «Fat man» klokken 11.02. Bomben eksploderte 1650 fot over bakken, og sprengkraften er anslått å ha vært 21 kilotonn. Den eksploderte like over den ytre bydelen Urakami, der Urakamikirken, den største domkirken i Øst-Asia, lå.
 • Japan kapitulerer

  Japan kapitulerer
  USA ville at Japan skulle kapitulere, og det fikk de til. Japan kapitulerte den 2.september 1945.
  Det var mange som døde av bombene. Men de døde ikke bare da de ble bombet, for bombinga fikk lagvarige konsekvenser. Etter et år hadde 60 000 innbyggere fra Hiroshima dødd av strålesyken, forstere ble ofte utsatt for stråling og mange døde av brannsår. Det var mange som fikk forskjellige typer kreft.