6

2. verdenskrig - Wilde

 • Angrepet på polen

  Angrepet på polen
  1. september 1939 gikk Tyskland og Sovjetunionen til angrep mot Polen. Tyskland invaderte mot Vest - Polen og Sovjetunionen invaderte Øst Polen
 • The Phoney War "liksomkrigen"

  The Phoney War "liksomkrigen"
  The Phoney War var tiden av de seks - åtte første månedene av krigen. Det var nesten ingen krig, ingen bomber eller våpen som ble brukt i løpet av denne perioden. Vinter var den viktigste hendelsen under The Phoney War. Denne krigen varte fra den 3. september 1939 til 10. mai 1940.
 • Den finske vinterkrigen

  Den finske vinterkrigen
  Vinterkrigen var krigen mellom Sovjetunionen og Finland. Fra 30. november 1939 til 12. mars 1940. Sovjetunionen tok seieren. Sovjetunionen gikk mot krig fordi de ville ha byen, Leningrad.
 • Operasjon Weserübung (angrepet på Norge)

  Operasjon Weserübung (angrepet på Norge)
  Angrepet på Norge i 1940 var det tyske militære angrepet på Norge tirsdag 9. april 1940 under andre verdenskrig. Angrepet var historiens første integrerte luft, sjø- og landangrep under én kommando, general Nikolaus von Falkenhorst. Det var et overraskelsesangrep uten forutgående krigserklæring fra natten mellom 8. og 9. april mot Moss, Oslo, Horten, Arendal, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik samt mot alle kystbefestninger og flyplassene Fornebu og Sola.
 • Kampene på Lundehøgda

  Kampene på Lundehøgda
  Kampene ved lundehøgda var et åsted for flere trefinger mellom norske og tyske styrker under 2. verdenskrig, og kampene pågikk i omtrent i 48 timer fra 20. april til 21. april. Lundehøgda er et av flere høydedrag som ligger på en sammenhengende øst-vestgående bergrygg som strekker seg fra Næroset til Mjøsa ved Ringsbygda litt nord for Moelv i Hedmark.
 • Angrepet på Nederland, Belgia og Frankrike

  Angrepet på Nederland, Belgia og Frankrike
  etter krigserklæringen fra Storbritannia og Frankrike året før, grunnet angrepet på Polen 1. september 1939, bestemte Hitler seg for å innvandere Frankrike, Nederland, Belgia og Luxembourg. det endte tysk seier.
 • Evakuering fra Dunkirk

  Evakuering fra Dunkirk
  I løpet av ni dager, fra 26. mai til 4. juni 1940, ble rundt 338 000 britiske og franske soldater evakuert og sendt over til England.30 000 allierte soldater ble drept, og rundt 30 000 ble tatt til fange i forbindelse med slaget om Dunkerque.
 • Operasjon Barbarossa (Angrepet på Sovjetunionen)

  Operasjon Barbarossa (Angrepet på Sovjetunionen)
  Operasjon Barbarossa var den tyske invasjonen av Sovjetunionen som begynte 22. juni 1941. Invasjonen innledet den tysk-sovjetiske krigen under andre verdenskrig. Det nasjonalsosialistiske Tysklands offensiv i 1941 kulminerte med slaget om Moskva og erobringen av Jelets.
 • Hitlers død og kapitulasjonen i Europa

  Hitlers død og kapitulasjonen i Europa
  Adolf Hitler var en tysk nasjonalsosialistisk politiker som var Tysklands leder fra 1933 til han tok sitt liv ved slutten av andre verdenskrig. Hitler oppholdt seg i rikskanselliet i Berlin fra januar 1945. Like før sovjettroppene rykket inn i byens sentrum, 30. april 1945, begikk han selvmord sammen med Eva Braun, som han dagen før hadde giftet seg med.
 • Angrepet på Pearl Harbor

  Angrepet på Pearl Harbor
  Pearl Harbor er en amerikansk flåtebase beliggende på sørkysten av Oahu, Hawaii, mest kjent for det japanske angrepet 7. desember 1941. I 1941 var den en USA viktigste marinebaser og hovedbase for stillehavsflåten. Under angrepet senket eller skadet japanske kampfly 18 skip, blant annet alle åtte slagskipene som lå til anker i havnen.
 • Slaget om Stalingrad

  Slaget om Stalingrad
  Slaget ved Stalingrad, som pågikk fra slutten av juli 1942 til februar 1943, var et av de mest betydningsfulle slagene i andre verdenskrig. Etter månedsvis med harde kamper kapitulerte til slutt Tyskland, og det ble klart av tyskerne sannsynligvis ville tape krigen. Sovjetunionens seier bidro til å øke kampmoralen hos de allierte og motstandsbevegelsene i de tyskokkuperte landene.
 • D-dagen (landgangen i Normandie)

  D-dagen (landgangen i Normandie)
  På D-dagen skjedde landgangen i Normandie, med kodenavnet «Operasjon Neptune». Dette var starten på invasjonen av Normandie, som ble fullført i august, med kodenavnet «Operasjon Overlord». Sistnevnte er en av de største militære operasjoner som er gjennomført. I alt 24 000 fallskjermsoldater ble satt inn den første dagen, amerikanske styrker i vest og britiske i øst. Om lag 7000 skip stod for troppetransport og landsetting av cirka 156 000 infanterisoldater på fem steder på strendene.
 • Atombombene over Hiroshima og Nagasaki

  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. De to atombombene drepte omlag 135 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander. Over noe tid døde rundt dobbelt så mange til av påførte skader, skader av direkte stråling, innånding av radioaktivt støv og inntak av radioaktivt forurenset mat og drikke.