1900 - Mellomkrigstiden + 1. VK og Russisk revolusjon, 2. VK

 • Tyskland blir til

 • Norge ut av union med Sverige

 • Russland taper krigen mot Japan

 • Skuddene i Sarajevo

 • Blankofullmakten

 • Første verdenskrig starter

 • USA med i krigen

 • Russisk revolusjon starter

  Mensjevikene
 • Oktober revolusjon - statskupp

  Bolsjevikene begår statskupp
 • Tsaren abdiserer

 • Period: to

  Borgerkrig i russland

  De hvite mot de røde
 • Dolkestøt legenden

  Usikker på årstall. Dolkestøt legenden går ut på legenden om at tyske politikere dolket tysk hær.
  Klandrer jøder og kommunister for nederlaget i første verdenskrig
 • Period: to

  Weimarrepublikken

  Tyskland får ikke lov til å være et keiserdømme lenger. De må bli et demokrati. Får det ikke til -> kaos i landet, folk mister tilliten til "politikere" Dette fører til Kommunistene VS Nazistene
 • Første verdenskrig er over

 • Fascistpartiet

  Mussolini opprettet "Det italienske kampforbundet" som senere ble omdennet til Fascistpartiet
 • Økonomisk vekst i USA

  Alle kjøper aksjer til markedet kollapser
 • NSDAP blir til

 • Norge melder seg inn i folkeforbundet

 • Hitler blir leder av NSDAP

 • Hyperinflasjon

  For å øke sine økonomiske problemer trykker Tyskland opp mer penger, det fører til at pengen mister sin verdi
 • NEP - Russland

  Ny økonomisk politikk
  Lov til å drive egne butikker
  Bøndene var ikke lenger tvunget til å levere landbruksvarer til staten
  levestanderen steg
 • Fascistene kommer til makten

  Politisk kaos i Italia, ingen tydelig regjering. Fascistene benytter muligheten og begår statskupp.
 • Sovjetunionen blir til

 • Marsjen mot Roma

  Fascistene marsjerer inn mot Roma og tar staten så Roma får en regjering
 • Hitlers mislykkede forsøk på statskupp - Havner i fengsel

  Skrev boken "Mein kampf" i fengsel -> En selvbiografi og ideologisk filosofiske tanker. Nazismenes ideologiske og politiske fundament
 • Ølkjellerkuppet

  Inspirert av Roma sin mars. Planlegger statskupp ved å marsjere fra München til Berlin. Noen hadde sladret til forsvaret
  Hitler blir skutt og satt i fengslet – Bruker muligheten til å tale, nådde ut til folket på den måten
 • Lenin dør

 • Mussolini blir diktator

  Folket har en redsel for vold. "Mussolini har alltid rett" - slagordet til Fascistene.
  Mussolini vill gjøre Italia større -> så på Romerrikets storhetstid som glanstid for alle italienere
  Spillte på misnøyen etter Versaillesfreden
 • Tyskland får store lån fra Amerika

  Fører til vekst i tysk økonomi
 • Stalin til makten

 • NEP avsluttes

 • Period: to

  NSDAP får flere stemmer

  Ved valget i 1928 får NSDAP bare 2.8% av stemmene
  Valget i 1930: 18.3 %
  Valget i 1933: 43.9 %
  Men fremdeles ikke flertall. Hva er årsaken til en økning på over 40% på 5 år? Børskrakket/finanskrisen i USA
 • Børskrakket - Black Thursday

  Folk som jobber i fabrikker rundt om i hele Europa/amerika mister jobbene fordi folk (amerikanerne) ikke kan kjøpe varer Arbeidsledighet
  Industriproduksjonen går ned
  USA stopper lån til Europa
  USA øker toll Innbyggerne i Tyskland skylder på Jødene og kommunistene for at det blir krise i landet
 • Hitler kommer til makten

  Hitler blir Rikskansler (statsminister). Kommer til makten på lovlig måte
 • Weimarrepublikken blir totalitært styrt

  Totalitært styre - Staten kontrollerer hele samfunnet, hva du skal tro, meine og danse - ALT
 • Jødeforfølgelsen starter

 • Hitler og NSDAP starter gjennreisningsprogram

  1933 - 6 millioner arbeidsledige
  1936 - full sysselsetting
 • New Deal - USA

  Roosveld
 • Melder Tyskland ut av FN

  Ut av Folkeforbundet 1933 Totalitært styre - Staten kontrollerer hele samfunnet, hva du skal tro, meine og danse - ALT
  Propaganda - er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre
  Innskrenket ytringsfrihet
  Overvåkning av folket Både Tyskland (Hitler brøt avtalen så fort han ble rikskansler, medlem siden 1926) og Japan meldte seg ut av Folkeforbundet. FN stod i veien for de militære planene
 • Period: to

  Det tredje riket

  1: Det tysk-romerske riket (962-1806)
  2: Det tyske keiserdømmet (1871-1918)
  3: Det tredje riket (1933-45)
 • Brann i Riksdagen (Det tyske stortinget)

  Kommunistene får skylden -> trolig Nazistene som sto bak Dette utnytter Hitler til å øke sin makt.
  Hitler bruker denne anledningen til å si at landet er truet av terrorister og at det må bli gjort en unntakstilstand. • Unntakstilstand = Bemyndigelseslovene, som betyr at han gir seg selv mer makt • 13 juni: andre politiske partier enn NSDAP forbudt – Dette klarer Hitler fordi han har fått mer makt
 • Forbyr andre politiske partier enn NSDAP

  Dette klarer Hitler fordi han har fått mer makt
 • President Hidenburg dør - All makt til Hitler

  Preisdent Hindenburg dør i 1934 og Hitler overtar presidentembetet og blir: «Reichkansler und führer» - All makt blir samlet hos Hitler. Han er nå både rikspresident og rikskansler
 • Enutansi program - Dødshjelp (T4)

  Eutanasi program (T4) fra 1934, iverksatt i 1939 (loven begynner for fult). Dødshjelp – Et program som skulle ta livet av psykisk syke og personen med psykisk utviklingshemmede. De blir drept av legene med giftsprøyte. De mente at det var for dyrt å hjelpe psykiske syke, de kunne ikke bidra i samfunnet og tok alle skattepengene. (I Norge hadde vi sterilisering av romfolk, så et menneske syn som man ikke bare finner i nazismen)
 • "De lange knivers natt"

  Mange i den tyske hæren som syns nazistene er for mange fra arbeiderklassen. Mange i hæren er fisefine. Nazist ledelsen forstår at de må kvitte seg med noen av de fisefine i hæren. Det får Røen til å ta sitt eget liv siden han var homofil.
 • Italia angriper Etiopia

  Trangen til ekspansjon, får kontroll over Etiopia etter store tap - FN klarte ikke å stoppe krigen
 • Nümberglovene

  Klassifisering av innbyggerne, merking av innbyggere.
  Jødene måtte gå med stjernen, homofile ble merket også romfolket Nürnberglovene fra 1935 forbød også seksuelt samkvem mellom jøder og tyskere og inndelte jødene i fulljøder, halvjøder og kvartjøder. Felles for dem var at de ikke ble regnet som medlemmer av det tyske folk.
 • OL i Tyskland

  Hitler får vist fram alt han har fått til
 • Period: to

  Borgerkrig i Spania

  Blir borgerkrig mellom fascistene og kommunistene i 1936-1939
  • Fascistene vinner, og Spania blir fascistisk.
  • Økt spenning mellom Tyskland og Polen
  • Storbritannia og Frankrike har gitt Polen garanti
  • Tyskland gjør en avtale med Sovjetunionen om å dele Polen. Tyskland bestemmer seg for å innvandrere Norge, tar Danmark på veien.
 • Period: to

  Moskvaprosessene

  rettsak, 44 personer dømt til døden. Familien måtte flykte til Sibir
 • Mussolini blir tvunget inn i et samarbeid med Hitler

  Må spørre Tyskland om militær hjelp i Nord-Afrika. Jødeforfølgelsen i Italia øker etter dette
 • Krystallnatten

  I November 1938 skjøt en ung jøde en tysk diplomat i Paris som protest mot behandlingen av foreldrene hans. Hendelsen ble brukt som et påskudd til å angripe jødiske forretninger og ble kalt krystallnatten pga. glasskårene som lå igjen etter angrepene. Jøder ble arrestert i tusentall mens tysk presse dekket begivenhetene. Ingen kunne være i tvil om hva som skjedde. 1400 synagoger brent, 7500 butikker blir vandalisert.
 • Østerrike innlemmes i Tyskland

  Østerrike føler seg Tysk, behovet for den ariske rase (Lebensraum) – Ønske om a gi de tyske folk plass til å leve å bli større. Verdenssamfunnet begynner å reagere – konferanse i München
 • München konferansen

  Bli enige om hva Tyskland kan gjøre. Kommer frem til at Tyskland skal få en del av Tsjekkoslovakia. Skriver under på et dokument – Den Britiske statsministeren (Chamber Lein) reiser stolt tilbake til England, og skryter til folket over at dette dokumentet er garantien for at det skal være fred i hele vår levetid, holdt bare i et år.
 • Period: to

  Holocaust

  er en betegnelse på nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig. I perioden 1938–1945 ble mer enn seks millioner jøder drept.
 • Italia angriper Albania og tar kontroll over landet

  Samtidig fikk de kontrollen over innseilingen til Adriaterhavet
 • Tyskland okkuperer Tjekkoslovakia

 • Starten på 2. verdenskrig, Tyskland invaderer Polen

  1. September 1939 invaderer Tyskland Polen
  2. September 1939 erklærer Frankrike og Storbritannia krig mot Tyskland. Starten på 2. verdenskrig.
 • Period: to

  Vinterkrigen

  Sovjetunionen prøver å ta Finland – Vil ha landområdene mellom Finland og Leningrad Finner står imot sovjetisk invasjon • 30. November 1939 krysset sovjetiske tropper grensen, samtidig bombet sovjetiske fly finske byer. Moskva hadde regnet med at Finland skulle gi seg etter 2 uker. • Finland klarer å stanse den sovjetiske framrykningen.
  • Finner sikrer demokrati, men måtte oppgi store landområder. Fredsavtale ble undertegnet i 1940.
 • Danmark, Norge, Nederland, Belgia og Frankrike blir okkupert

  Da er Europa gjerdet inne av diktatur, Spania, Portugal og Italia. Så da er det bare Storbritannia igjen. Blitzkrig (sender fly over med bomber) mot Storbritannia. Planen lykkes ikke.
 • Tyskland angriper Sovjetunionen

  Hitlers største tabbe.
  De to landene hadde fra før av en ikke-angreps pakt
 • Pearl Habour

  Desember 1941 (Japanerne angriper Hawaii, amerikanerne hadde nesten hele sin militæriske base der) Dette fører til at det blir opprettet konsentrasjonsleirer i California der Japanerne blir satt inn som i en konsentrasjonsleir.
 • Period: to

  Den endelige løsningen - "Reinhardt" , (entløsningen)

  I løpet av andre halvdel av 1941 iverksatte tyskerne det de omtalte som den endelige løsningen, hvor målet var systematisk å tilintetgjøre = Europas jødiske befolkning.
  Det vanligste dødsstedet var dødsleirene, men svært mange døde også i gettoer og i massehenrettelser under tyskernes frammarsj på Østfronten. De ble myrdet fordi de ikke hadde noen plass i det nazistiske verdensbildet.
 • Wanseekonferansen

  Wanseekonferansen i 1942. En gjennomgang av hvor mange jøder som er i Europa – klassifiserer folk og hva de skulle gjøre med menneskene. Jødene skulle utryddes.
 • Mussolini blir henrettet

 • D-Dagen

  • D-dagen (Day-Day – den dagen det skal skje) 6. juni 1944. Den amerikanske planen for å angripe Nazistene i all hemmelighet.
  • Den røde armees innsats på østfronten avgjørende betydning for krigsutfallet. Sovjet behandler sivilbefolkningen i Tyskland helt forferdelig
  • Sovjet «Vinner» 2. verdenskrig
  • 1945 – Amerikanerne sender to atombomber mot Japan. Hiroshima og Nagasaki
 • Hiroshima og Nagasaki

  Amerikanerne sender to atombomber mot Japan
 • FN deler Palestina i to

  En jødisk del og en palestinsk del
 • Kalde krigen tar slutt

 • Sovjetunionen i oppløsning