Blide

Annen verdenskrig (Peder)

By Peder07
 • Angrepet på Polen

  Angrepet på Polen
  Angrepet på polen, var den tyske og sovjetiske invasjonen av polen. Hitler lagde seg en ikke-angrepsavtale sammen med Josef Stalin, det gikk ut på og splitte polen i to og den skulle fungere som en allianseavtale som sikret at de to landene ikke angrep hverandre i tilfelle krig. Vi kan kalle det startskuddet til andre verdenskrig. Det tok tre uker og okkupere Polen. Polens allierte Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland 3. september.
 • The Phoney War

  The Phoney War
  1. september 1939- 10. mai 1940 The Phoney War, eller på Norsk "Liksomkrigen", den merkelige krigen, i den første delen av den andre verdenskrig som var preget av få militære operasjoner i Europa etter Tysklands og Sovjetunionens okkupasjon av Polen.
 • Den Finske Vinterkrigen

  Den Finske Vinterkrigen
  Vinterkrigen var krigen mellom Finland og Sovjetunionen fra 30. november 1939 til 12. mars 1940. Krigen endte med sovjetisk seier. årsaken var at spenningen i Europa, særlig mellom Sovjetunionen og Tyskland. Grunnen til sovjet unionen angrep Finland var at de ville ha området på Leningrad sør i Finland for å kunne ha havner på Nordsiden. Sovjetunionens ønske om å styrke forsvaret av Leningrad. For Finland gjaldt det å oppretthold seg som en selvstendig stat.
 • Operasjon Weserübung

  Operasjon Weserübung
  Angrepet på Norge i 1940 var det tyske angrepet på Norge tirsdag 9. april 1940 under andre verdenskrig. Angrepet var historiens første luft, sjø og landangrep under et angrep. tyskland gikk inn i Moss, Oslo, Horten, Arendal, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik.
 • Kampene på Lundehøgda

  Kampene på Lundehøgda
  Kampene på Lundehøgda var åsted for flere møter mellom norske og tyske styrker under den andre verdenskrig. Kampene pågikk i omtrent 48 timer fra den 20. april til den 21. april 1940. Lundehøgda ligger nord for Moelv i Hedmark. Styrker ca. 1800 soldater, tapte liv 17 soldater og 22 sivile.
 • Slaget om Frankrike, Nederland, Belgia og Luxembourg

  Slaget om Frankrike, Nederland, Belgia og Luxembourg
  Slaget om Frankrike var Tysklands invasjon av Luxembourg, Nederland, Belgia og Frankrike under den andre verdenskrig, etter krigserklæringen fra Storbritannia og Frankrike, grunnet den tysk-sovjetiske invasjonen av Polen 1. september 1939.
  Den tyske invasjonen begynte 10. mai 1940, I den første angrep tyske styrker Luxembourg, Nederland og Belgia, mens den tyske hovedstyrken rykket frem mot Frankrike gjennom Ardennene. Den tyske planen lyktes, Nederland og Belgia.
 • Evakueringen fra Dunkirk

  Evakueringen fra Dunkirk
  Evakueringen av Dunkirk var evakueringen av allierte soldater fra strender og havner ved Dunkirk i Nord-Frankrike mellom 26. mai og 4. juni 1940. Evakueringen ble igangsatt etter store mengder belgiske, britiske og franske tropper ble avskåret og omringet av tyske tropper under det seks uker lange slaget om Frankrike. Ved slutten av den åttende dagen hadde 338 226 soldater blitt reddet av en raskt samlet flåte på over 800 fartøy.
 • Operasjon Barbarossa

  Operasjon Barbarossa
  Operasjon Barbarossa var den tyske invasjonen av Sovjetunionen som begynte 22. juni 1941.Invasjonen skapte en krig. Det samlede antall dødsofre var minst 30 millioner, eller minst 75 % av alle dødsofre. Over halvparten av de drepte på sovjetisk side var sivile: av til sammen 26,6 millioner dødsofre var 11,4 millioner stridende. Av 15,2 millioner sovjetiske sivile som ble drept var 2,4 millioner jøder. Om lag 80 % av totalt 5,3 millioner tyske soldater som mistet livet i andre verdenskrig.
 • Angrepet på Pearl Harbor

  Angrepet på Pearl Harbor
  Pearl Harbor er en amerikansk flåtebase beliggende på sørkysten av Oahu, Hawaii, mest kjent for det japanske angrepet 7. desember 1941. Angrepet var den direkte foranledningen til at USA kom med i andre verdenskrig. I 1941 var den en av USA viktigste marinebaser og hovedbase for stillehavsflåten. Under angrepet senket eller skadet japanske kampfly 18 skip, blant annet alle åtte slagskipene som lå til anker i havnen. 188 amerikanske fly ble ødelagt.
 • Slaget om Stalingrad

  Slaget om Stalingrad
  Slaget om Stalingrad, var et av de mest betydningsfulle slagene i andre verdenskrig. Etter månedsvis med harde kamper ga opp til slutt Tyskland, dette reines som et stort vendepunkt i krigen. Stalingrad var en av de hardeste kampene i krigen. Sovjetunionens seier bidro til å øke kampmoralen hos de allierte i Stalingrad.
  23. aug. 1942 – 2. feb. 1943
 • D-dagen

  D-dagen
  D-dagen er et mye brukt navn på den første dagen i den hemmelige, allierte invasjonen av Frankrike under den andre verdenskrig. Invasjonen av Normandie med kodenavn Operasjon Overlord. I alt 24 000 fallskjermsoldater ble satt inn den første dagen, om lag 7000 skip. Styrkene fikk flystøtte fra i alt 5400 jagerfly og 3000 bombefly, som gjennomførte over 14 000 turer den første dagen. Den norske innsatsen bestod av to jagerflyskvadroner, ti marinefartøy og 43 handelsfartøy.