Ww2

Andre verdenskrig

 • Hitler overtar makta i Tyskland

  Hitler overtar makta i Tyskland
  Allerede ved overtakelsen i 1933 trosset han Versaillesfreden og startet opprustningen av de militære styrkene. Tre år senere sendte han tropper inn i Rhinland (et tysk område på grensen mot Frankrike). Dette kunne han ikke i følge fredsavtalen..
 • Tyskland okkuperer nabolandene

  Tyskland okkuperer nabolandene
  Hitler truet Østerrike med krig dersom landet ikke lot seg innlemme i det tyske riket. Han fikk det som han ville, til tross for protester fra de europeiske stormaktene. Senere det samme året krevde Hitler at Sudetområdet (en del av Tsjekkoslovakia der det bodde tyskere) også skulle innlemmes i Tyskland. Hitler fikk viljen sin, mot at han lovte å ikke komme med flere krav. Ønsket om fred var så stort at man tillot Hitler å bryte både Versaillestraktaten og Munchenavtalen.
 • Tyskland angriper Polen

  Tyskland angriper Polen
  Tyske soldater marsjerer inn i Polen uten å erklære krig på forhånd. Det tok ikke lang tid før de sto langt inne i landet. Polakkene kjempet, men de hadde ikke en sjanse mot den tyske overmakten.
 • Period: to

  Andre verdenskrig

 • Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig

  Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig
  To dager etter det tyske angrepet på Polen går Storbritannia til krig mot Tyskland. Frankrike fulgte opp samme dag. Krigen var i gang!
 • Tyskland okkuperer Danmark og Norge

  Tyskland okkuperer Danmark og Norge
  Hitler overrasker og angrep nordover! Natt til 9. april 1940 gikk tyskerne til angrep på Danmark og Norge. Danmark måtte gi seg etter noen timer, mens Norge kjempet i to måneder før nederlaget var et faktum.
 • Belgia, Nederland og Frankrike faller i tyskernes hender..

  Belgia, Nederland og Frankrike faller i tyskernes hender..
  Tyskerne gikk samtidig til angrep vestover. Nederland, Belgia og Frankrike måtte kapitulere når Tyskland overrasket med lynkrig. De angrep hurtig og overraskende ved å bruke tanks som ble støttet av fly. Paris falt 14. juni, og nå var det neste målet å invadere Storbritannia!
 • Slaget om Storbritannia

  Slaget om Storbritannia
  Tyskerne måtte bruke en annen strategi for å nedkjempe Storbritannia, og de kom fram til at de måtte overvinne det britiske flyvåpenet for så å kunne frakte soldater og militært utstyr over Den engelske kanalen. De tyske jagerfly kunne bare være i lufta halvannen time pga begrenset rekkevidde, noe som førte til at de ikke klarte å nedkjempe britiske jagerfly i lufta. Derfor ble planen å ødelegge flybaser og installasjoner på bakken. De klarte ikke å knekke det britiske flyvåpenet..
 • Hitler retter søkelyset mot Sovjetunionen

  Hitler retter søkelyset mot Sovjetunionen
  Etter et mislykket forsøk på å få hjelp av Sovjetunionen gikk Hitler i stedet til angrep på dem --> Barbarossa. De skulle slås med lynkrigmetoden, noe som slo feil ut. De tyske troppene var ikke forberedt på sovjetisk vinter og dårlige veier. Dette slaget skulle komme til å strekke seg over flere år..
 • USA med i krigen!

  USA med i krigen!
  Dårlig stemning mellom Japan og USA førte til at Japan angrep den amerikanske flåten Pearl Harbor på Hawaii. Dette hadde ikke amerikanerne forventet, og store skader ble påført deres stillehavsflåte. Resultatet ble at amerikanerne gikk med i krigen på de alliertes side.
 • Slaget om Stalingrad

  Slaget om Stalingrad
  Tyske tropper nærmet seg Stalingrad, og så ut til å klare å erobre byen. Den røde arme slo kraftig tilbake, og de klarte å omringe 300 000 tyske soldater inne i byen. Tyskerne hadde undervurdert den sovjetiske hærens taktikk og styrke, og i begynnelsen av februar 1943 måtte de innse at de hadde tapt slaget om Stalingrad.
 • Invasjonen i Normandie

  Invasjonen i Normandie
  Natt til 6. juni landet tre allierte fallskjermdivisjoner bak de tyske linjene i Normandie. Noen timer senere gikk allierte tropper i land på strendene. D-dagen var i gang! En storoffensiv for å jage tyskerne ut av de landene de hadde okkupert. Fra 6. juni til 24. august klarte de allierte å presse tyskerne tilbake mot Tyskland, og hadde befridd Paris. Denne mobiliseringen gjorde at tyskerne var på defensiven, og bidro til at de allierte seiret!
 • Tyskland kapitulerer...

  Tyskland kapitulerer...
  Tyskerne måtte til slutt innse at slaget var tapt. Hitler forsøkte å stanse de alliertes framrykk ved å beordre stadig yngre barn ut i krigen. Han tok selvmord 30. april 1945, og Tyskland kapitulerer 8. mai samme år. Det var igjen fred i Europa!
 • Atombomber over Hiroshima og Nagasaki

  Atombomber over Hiroshima og Nagasaki
  Selv etter tyskernes fall ville ikke Japan avslutte krigen. Underveis i krigen hadde USA utviklet atombomen, og den 6. august 1945 slapp de den første bomben over Hiroshima. Tre dager etter slapp de den andre over Nagasaki, noe som førte til at Japan kapitulerte 2. september 1945. 240 000 mennesker døde og over 80 000 ble skadd som følge av atombombene.