Hitler w paraclete2

Hitler kom til makta

 • Adolf Hitler blir født

  Adolf Hitler blir født
 • Antiboljevikiske kurs

  Antiboljevikiske kurs
  1. til 12. juni.- Hitler begynte på et av de første antibolsjevikiske instruksjonskursene. Det ble avviklet ved universitetet i München. Her lærte Hitler om politikk og tysk historie og økonomi.
 • Hitler - (NS)DAP

  Hitler - (NS)DAP
  Hitler meldte seg inn i DAP (Hitler fikk fort ei ledande stilling og satt i komitten som endra manmet til NSDAP i 1920)
 • Hitler - uttalelse

  Hitler - uttalelse
  Hitler fortalte senere at mens han lå i sykehuset i Pasewalk etter gassangrepet ble han politisk bevisstgjort, og bestemte seg for å gå inn i politikken. I 1922 fortalte Hitler at mens han lå i Pasewalk ble han klar over at jødene og marxistene var Tysklands store fiender.
 • Hitler - statskupp og fengsel

  Hitler - statskupp og fengsel
  1. november 1923 tok Hitler sjansen på statskupp, og arrangerte ein mislykka marsj som skulle gå frå Munchen til Berlin. Fleire som deltok i marsjen blei skutt. Hitler vart så arrestert og dømt til fem års fengselstraff, sjølv om han berre sona i ni månader. Når han satt i fengsel skreiv han Mein Kapf, saman med sekretæren sin Rudolf Hess.
 • Hitler - ut av fengsel

  Hitler - ut av fengsel
  Hitler slapp ut av fengsel i 1924. Mein Kampf kom ut i 1925
 • NSDAP-valg

  NSDAP-valg
  Partiet NSDAP, med Adolf Hitler som leiar, får berre 2,8% av stemmene (riksdagsvalget). Han er ikkje nøgd med dette resultatet, som fører til at han bytter strategi; antismenittiske parolar vert roa ner for å ikkje skremma borgarskapet, gatekampar mot sosialdemokratar og kommunistar.
 • NSDAP-valg og børstrakk

  NSDAP-valg og børstrakk
  Børstrakket i New York ramma Tyskland hardt. Millionar er arbeidsledige, og Hitler sine ord om jobb til alle fungerer godt. Partiet NSDAP fekk 18,3% av stemmene .
 • NSDAP-valg

  NSDAP-valg
  Partiet NSDAP blir størst, med 37,3% av stemmene. Hitler forlanger å bli rikskansler. Han avslår då han får tilbod om å bli visekansler
 • NSDAP-valg og Hitler får makta

  NSDAP-valg og Hitler får makta
  NSDAP får 43,9% av stemmene ved riksdagsvalget.
 • Boikottaksjon

  Boikottaksjon
  Nasjonalsosialistene satt i gong en boikottaksjon mot jødiske forretninger, butikker, advokat- og legekontorer.
 • Jødene blir sparka

  Jødene blir sparka
  Nazistane innfører ei lov som fjerner jødar frå offenlteg teneste. Loven rammar òg jødar som er legar og advokatar.
 • Sudenter brenner bøker

  Sudenter brenner bøker
  Studenter brente, i mange tyske universitetsbyer, bøker som ble klassifisert som utyske. Desse var delvis skrevet av jødiske forfattarar, men òg av forfattarar som ikkje delte det nasjonalsosialistiske styrets verdensbilete.
 • Hindenburgs død

  Hindenburgs død
  Paul von Hindenburg, rikspresident, dør
 • Nürnberg-lovene

  Nürnberg-lovene
  Desse lovene innebar at ekteskap og seksuell omgang mellom jøder og ikkje-jøder ble forbudt, med det uttalte siktemål å holde «den ariske rase» rein. Samtidig definerte lovene kven som var jødisk eller «halvjødisk». Nürnberg-lovene sa at jøder er dei som har minst tre jødiske besteforeldre, og lagde også kategoriar for dei som hadde færre enn tre jødiske besteforeldre.
 • Verneplikt

  Verneplikt
  I 1936 innførte Hitler alminnleg verneplikt i Tyskland.
 • Jødehat - biler

  Jødehat - biler
  i 1938 vart det bestemt at jødane ikkje får lov til å eige bilar.
 • Krystallnatta

  Krystallnatta
  Frå 9.-10. november 1938. Nasjonalsosialistane ødela fleire tusen synagoger, jødiske butikker og leiligheter. Rundt 100 jøder vart drepen.
 • Sendt til konsentrasjonsleir

  Sendt til konsentrasjonsleir
  ca. 30 000 jødiske menn deportert til konsentrasjonsleirer og først løslatt etter at familiene deres hadde lovet å forlate Tyskland
 • Jødehat

  Jødehat
  1. november 1938, fulgte Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben ( å ekskludere jøder fra det økonomiske liv»). Det vart forbode for jøder å eige alle slags forretningar og håndverksbedriftar. I tillegg vart det innført identitetskort med stemplet «J», og jødene måtte bære tilnavnene «Sara» og «Israel». Dei vart òg videre nekta adgang til biblioteker, kinoer, teater, museer og svømmehaller.
 • Jødehat-skule

  Jødehat-skule
  Jødiske barn fekk ikkje lov til å gå på tyske skular. Parkbenker og res
  tauranter fekk skilt med påskrifter som «bare for ariere» og «ingen adgang for jøder».
 • Jødehat - emigrering

  Jødehat - emigrering
  I 1939 myket noen land opp restriksjonene og mellom 75 000 og 80 000 jøder emigrerte til utlandet.
 • Jødehat - gettoar

  Jødehat - gettoar
  I 1939 ble Polen overfalt av nazistene og 450 000 jøder ble tvunget inn i gettoen i Warzava, gettoer var steder der jøder ble sperret inne for å være avskilt fra resten av befolkningen.