2 vrdk

2.Verdenskrig

 • Utbrudd av krigen i Asia

  Japanske styrker okkuperte Bejing etter å ha fremprovosert hendelsen ved Marco-Polo broen, og startet en krig for å erobre hele Kina. Sovjetunionen og Kina undertegnet en ikke- angrepspakt og Sovjet ga de kinesiske styrkene militært materiell. Dette førte til at Kina og Tyskland sitt samarbeid ble brutt. General Chiang Kai-Shek satt inn sin beste arme for å forsvare Shangai, men byen falt. De japanske styrkene fortsatte å presse de kinesiske styrkene, og erobret den kinesiske hovedstaten i 1937
 • Utbrudd av krigen i Europa

  Tyskland angriper Polen med bombefly, og krigsskip. Polen kjempet i mot, men endte opp med å trekke seg tilbake. 17.september, angriper Sovjetunionen Polen østfra.
 • Vinterkrigen

  Ingrepspakten definerte Finland som en del av sovjetiske områder. Sovjetiske forhandlere prøvde å presse Finland til landavståelser på Det karelske neset, landområdet mellom Finlandd og Leningrad. Finnene svarte nei på de sovjetiske utbruddene. Sovjetunionen angrep da Finland 30.november, 3 måneder etter 2.verdenskrig sitt utbrudd. Angrepet ble internasjonalt fordømt, og dette førte til at Sovjetunionen ble utestengt fra folkeforbundet.
 • Angrepet på Danmark/Norge

  Dette angrepet var det første integrerte luft, sjø og landangrepet under en kommando. Hitler brukte troppene sine til invasjon av Norge og Danmark. Franske og britiske styrker ble overført til Norge, for å sloss mot tyskerne. Kort etter 10.mai 1940 ble de trukket ut igjen. Årksaken var tyskernes lynangrep mot Belgia, Luxemburg og Nederland, og til slutt Frankrike.
 • Angripet på Benelux/Frankrike

  Slaget om Frankrike under 2.verdenskrig var den tyske invasjonen av Benelux-landene og Frankrike som avsluttet Phony War. Invasjonen bestod av to ulike oprasjoner. Den første "Fall Gelb", angrep tyskerne panserstyrker gjennom Ardennene for å avskjære de allierte styrkene som hadde trengt inn i Belgia. I den andre, "Fall rot", med start 5.juni benyttet de tyske styrkene seg av at de hadde kommet rundt Maginotlinjen til å angripe videre til å angripe videre sydover i Frankrike
 • Slaget om Storbritannia

  Etter Frankrikes fall og okkupasjonen av Nederland og Belgia, var Storbritannia Tysklands eneste motstander. Hitler tilbød dem fredsforhandlinger, og det var mange i regjeringen som mente de burde takke ja siden krigen var tapt. Churchill nektet, han argumenterte med at et kompromiss med en diktator var umulig. Kort tid etter begynte tyskerne å bombardere britiske havner, jernbaner, fabrikker og flyplasser.
 • Angrepet på Sovjetunionen

  Britene prøver å advare Stalin om et muligens angrep i 1940, men Stalin nekter å høre på dem. Han mener de kun prøver å splitte Tyskland og Sovjetunionen. Det ender med at hans styrker blir overrumplet. Stalin ble handlingslammet, dessuten manglet det offiserer til å lede de sovjetiske styrkene. Først i 1942 stanset den tyske framrykkingen opp. Da hadde tyske styrker omringet Leningrad, og de stod rett utenfor Moska og Stalingrad.
 • Pearl Harbour

  Da angrep Japan den Amerikanske flåtebasen på Hawaii, og klarte nesten å senke alle de amerikanske krysserne. Politisk fikk angrepet store konsekvenser, USA svarte umiddelbart med en krigserklæring, kort tid etter fulgte krigserklæringer fra Australia og New Zealand og Storbritannia og Nederland. Tyskland stilte seg på Japansk side, og det samme gjorde Italia.
 • Vendepunkt: Slaget ved Midway

  Var et sjøslag mellom japanske og amerikanske sjøstridskrefter ved Midwayøyene i Stillehavet. Japan planela å lure amerikanerne til å forsvare Midway, en liten øy med en flystripe. Strategisk sett var den viktig fordi flyet derifra kunne angripe Pearl Harbour.
 • Slaget ved El- Alamein

  Nord- Afrika var blitt trukket inn i krigen allerede i 1940 da italienske styrker gikk til angrep på de britiske der. Tyskernes frammars stantes ved El- Alamein, det var da de britiske troppene klarte å rykke frem.
 • Slaget ved Stalingrad

  Den sovjetiske byen Stalingrad, var strategisk viktig for den som kontrollerte byen, kontrollerte også transporten på Voldaelva. Det var en viktig forsyningsrute for de sovjetiske styrkene. Tyskerne trodde at de sovjetiske syrkene var utmattet etter de første krigsvinteren, der tok de feil. I novembe 1942. klarte sovjetiske styrker å omringe de tyske.
 • Italia inngår våpenhvile.

 • D- dagen

  Kodenavn på begynnelsesdagen for den hemmeligholdte invasjonsdagen i Frankrike.Den startet med " operasjon Neptune", som var de alliertes invasjon i Normandie 6.juni 1994. Denne er ofte referert til som D-dagen.
 • De allierte inn i Tyskland + Berlin omringes

  Siste storslaget på østfronten under 2.verdenskrig. Slaget stod mellom Tysklands siste reserver og til dels utrente mannskaper og Sovjetunionens overlegne styrker, både til hensyn til mannskaper og materiell
 • Hitler tar selvmord

  1. April 1945 tok Hitler sitt eget liv.
 • Krigen slutt i Europa

  8.mai kapitulerte Tyskland og krigen i Europa var over