Oh1cxyrtivnead6tn8k6

2.Verdenskrig i Europa

By Kjeks
 • Tyskland angriper Polen

  Tyskland angriper Polen
  Ingen av hovedaktørene ventet at dette skulle føre til en krig som kom til å overstige første verdenskrig i omfang og kostnad, men dette ble startskuddet til andre verdenskrig
 • Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig

  Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig
  Storbritannia og Frankrike erklærer krig mot Tyskland som etterfølge av den tyske invasjonen av Polen to dager tidligere.
 • Sovjetunionen angriper Finland (vinterkrigen)

  Sovjetunionen angriper Finland (vinterkrigen)
  Vinterkrigen brøt ut da Sovjetunionen angrep Finland den 30. november 1939, tre måneder etter utbruddet av andre verdenskrig. Angrepet ble internasjonalt fordømt og førte til at Sovjetunionen ble utestengt fra Folkeforbundet.
 • Tyskland angriper Danmark og Norge

  Tyskland angriper Danmark og Norge
  9.april.1940 startet det tyske angrepet på Norge og Danmark. Danmark var strategisk sett ikke viktig for Tyskland, med unntak av at Danmark kunne benyttes som utgangspunkt for operasjoner mot Norge og sikring av forsyningslinjene til styrkene i Norge. Narvik ble besatt av de tyske angriperne 9. april, men den norske 6. divisjon under ledelse av generalmajor Carl Gustav Fleischer greide sammen med britiske, franske og polske styrker å gjenerobre byen den 28. mai.
 • Tyskland angriper Belgia, Nederland og Frankrike

  Tyskland angriper Belgia, Nederland og Frankrike
  10.mai.1940 startet det tyske angrepet på Belgia, Nederland og Frankrike.
 • Churchill blir statsminister i Storbritannia

  Churchill blir statsminister i Storbritannia
  De allierte nederlagene førte til at den britiske statsministeren Neville Chamberlain måtte gå av den 10. mai 1940 etter den såkalte Norway debate i Underhuset.[36] Han ble erstattet av Winston Churchill. Churchill nektet å gi opp krigen mot Tyskland på tross av bortfallet av viktige allierte,[37] og fikk støtte fra samveldelandene og flere lands eksilregjeringer.
 • Evakueringen av Dunkerque

  Evakueringen av Dunkerque
  I løpet av de ni dagene fra 27. mai til 4. juni evakuert 338.226 mann fra Frankrike.
 • kong Håkon 7. og regjeringen forlater Norge

  kong Håkon 7. og regjeringen forlater Norge
  Den 7. juni 1940 ble det fattet et vedtak om at Konge og Regjering skulle ta sete i London og fortsette kampen mot tyskerne derfra. Kong Haakon synes ikke det var en lett beslutning å forlate Norge på dette tidspunkt, og i denne talen fra London forteller han blant annet hvorfor det likevel måtte bli slik.
 • Paris faller

  Paris faller
  Den franske regjeringen flyktet til Bordeaux og Paris ble erobret av tyske styrker den 14. juni. Etter at den franske andre armégruppe ble tvunget til å kapitulere den 22. juni var fransk motstand brutt og Frankrike kapitulerte den 25. juni. For aksemaktene var det en stor seier og et tilsvarende stort tap for de allierte.
 • Period: to

  Slaget om Storbritannia

  Slaget om Storbritannia (engelsk Battle of Britain, tysk Luftschlacht um England) er betegnelsen på den luftoffensiven som Aksemaktene utkjempet mot Storbritannia sommeren og høsten 1940. Slaget er den første militære kampanjen som helt og holdent ble utkjempet med luftstyrker.
 • Aksemakten opprettes

  Aksemakten opprettes
  Styrkene. Aksemaktene var en allianse mellom fascistiske Italia; nazistiske Tyskland, og keiserriket Japan. De tre medlemmene av alliansen refererte til den som «Roma-Berlin-Tokyo-aksen», og inngikk en tremaktspakt 27. september 1940, men de samkjørte ikke sine aktiviteter.
  (Wikipedia)
 • USA vedtar å støtte "de allierte"

  USA vedtar å støtte "de allierte"
  Den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt signerer «Lend-lease»-avtalen som gjør det mulig for de allierte å låne krigsmateriell fra USA.
 • Tyskland angriper Sovjetunionen: operasjon Barbarossa

  Tyskland angriper Sovjetunionen: operasjon Barbarossa
  Den tysk-sovjetiske krigen var i særklasse den største krigsskueplassen under andre verdenskrig og blir allment sett på som «verdenshistoriens mest morderiske krig».
 • Atlanterhavserklæringen

  Atlanterhavserklæringen
  Atlanterhavserklæringen var en avtale mellom USA og Storbritannia som i åtte punkter fastsatte prinsippene for deres felles politikk under andre verdenskrig og deres felles visjon for fremtiden etter krigen.
 • bombingen av Pearl Harbor

  bombingen av Pearl Harbor
  Angrepet på Pearl Harbor var et japansk angrep mot den amerikanske marinebasen Pearl Harbor. Angrepet ble gjennomført av fly og miniubåter fra den japanske marinen uten at Japan hadde erklært krig mot USA. Angrepet var rettet mot USAs Stillehavsflåte, og tilhørende fly og marineinfanteristyrker på øya. Den amerikanske opinionen så angrepet som en forrædersk handling, og fordømmelsen av Japan førte til at USA ble med i andre verdenskrig.
 • Period: to

  Slaget ved Midway

  Slaget ved Midway var et sjøslag mellom japanske og amerikanske sjøstridskrefter ved Midwayøyene i Stillehavet. Bare en måned etter slaget i Korallhavet knuste US Navy det japanske angrepet mot Midway. Strategisk ansees slaget for å være et av de viktigste under andre verdenskrig.
 • Period: to

  Slaget om Stalingrad

  Slaget om Stalingrad var et slag i og omkring Stalingrad på østfronten under andre verdenskrig som ble utkjempet mellom angripende tyske og samarbeidende lands styrker, og sovjetiske styrker. Slaget ble et avgjørende vendepunkt i krigen og blir ansett som historiens blodigste slag.
 • Period: to

  Churchill og Roosvelt

  Storbritannia stod alene, Churchill visste at det eneste håp for nasjonens overlevelse og resten av Europa lå i hendene på USAs president Franklin Delano Roosevelt.
 • De allierte inntar Sicilia

  De allierte inntar Sicilia
  Invasjonen av Sicilia var en alliert operasjon under andre verdenskrig. Den begynte 9. juli 1943 med massiv alliert bombing, etterfulgt av en luftlandsetting og påfølgende landgang grytidlig dagen etter, og varte til 17. august samme år, med erobringen av Messina. Dette var også starten på felttoget i Italia. Erobringen av Sicilia var avgjørende for å sikre allierte skipsleder i Middelhavet og kontroll av det sørlige Middelhav for videre operasjoner.
 • Mussolini avsettes i Italia

  Mussolini avsettes i Italia
  Etter å ha blitt presset ut fra sine tidligere kolonier i Afrika, og å ha tapt i Hellas, ble Italia selv angrepet da en alliert landgang fant sted på Sicilia i 1943. Fascistpartiets øverste råd (Gran Consiglio del Fascismo) besluttet da at krigen var tapt for Italias del og avsatte med stort flertall Mussolini som statsleder.
 • D-dagen: de allierte går i land i Sør-Frankrike

  D-dagen: de allierte går i land i Sør-Frankrike
  Invasjonen i Normandie er en av de største militære operasjoner som er gjennomført. Kodenavnet var «Operasjon Overlord». Operasjonen ble ledet av den amerikanske general Eisenhower, mens den britiske general Montgomery ledet bakkestyrkene. Invasjonen tok til ved daggry og begynte med flydropp av soldater for å beskytte flankene.
 • attentatet mot Hitler

  attentatet mot Hitler
  1. juli-attentatet var et bombeattentat og et mislykket forsøk på statskupp fra en rekke høyere offiserer innen Wehrmacht, det regulære forsvaret i det nasjonalsosialistiske Tyskland. Planene omfattet likvidering av landets leder og nazistpartiets fører Adolf Hitler, avsettelse av nazistpartiet og arrestasjon av sentrale representanter for naziregimet, dannelse av en ny ikke-nazistisk regjering og umiddelbar innledelse av forhandlinger med de vestallierte for å avslutte krigen i vest.
 • De vestallierte rykker inn i Tyskland

  De vestallierte rykker inn i Tyskland
  I løpet av 1943 og 1944 hadde de allierte bygd opp store troppekonsentrasjoner i det sørlige England, med tanke på en invasjon av det tyskokkuperte kontinentet.
 • Russerne omringer Berlin

  Russerne omringer Berlin
  Slaget om Berlin var det siste store slaget på østfronten under andre verdenskrig. Det stod mellom tyske forsvarsstyrker med til dels utrente mannskaper, og Sovjetunionens overlegne styrker.
 • Mussolini blir drept

  Mussolini blir drept
  Den 28. april 1945 ble Mussolini, hans elskerinne Clara Petacci og regjeringsmedlemmene Francesco Barracu, Alessandro Pavolini, Fernando Mezzasomma, Paolo Zerbino og Archille Starace henrettet ved arkebusering av kommunistiske partisaner, etter å ha forsøkt å flykte inn i Sveits.
 • Hitler tar selvmord

  Hitler tar selvmord
  30.april.1945 tok Hitler sitt eget liv i førerbunkeren.
 • Tysk kapitulasjon

  Tysk kapitulasjon
  Karl Dönitz etterfulgte Hitler som statssjef og gikk inn for å avslutte krigen så fort som mulig og 8. mai 1945, kapitulerte de tyske styrkene betingelsesløst. Andre verdenskrig i Europa var over og det tredje rikes dager var talte.
 • Krigen slutter i Europa: ve-dagen

  Krigen slutter i Europa: ve-dagen
  Victory in Europe (VE) Day (Seier i Europa-dagen) fant sted den 8. mai 1945, og var dagen da de allierte offisielt feiret deres seier over Adolf Hitlers Nazi-Tyskland.
 • Atombombe i Hiroshima

  Atombombe i Hiroshima
  Hiroshima var av både militær og industriell betydning. Flere militære enheter var basert i nærheten, viktigst var hovedkvarteret til feltmarskalk Shunroku Hatas annen generalarmé, som sto for forsvaret av hele det sørlige Japan og holdt til i Hiroshimaborgen.
 • Atombombe i Nagasaki

  Atombombe i Nagasaki
  Nagasaki var en stor havne- og industriby som også spilte en stor rolle i den japanske krigsinnsatsen. Her ble det bygget skip og produsert ammunisjon og krigsmateriell. 90 prosent av arbeidsstyrken arbeidet i industrier av militær betydning. Nagasaki var ikke blitt brannbombet, men det skyldtes ingen reservering for en eventuell atombombe, men den vanskelige beliggenheten for nattradarledede bombefly.
 • Japan kapitulerer

  Japan kapitulerer
  USA ville at Japan skulle kapitulere, og det fikk de til. Japan kapitulerte den 2.september 1945.
  Det var mange som døde av bombene. Men de døde ikke bare da de ble bombet, for bombinga fikk lagvarige konsekvenser. Etter et år hadde 60 000 innbyggere fra Hiroshima dødd av strålesyken, forstere ble ofte utsatt for stråling og mange døde av brannsår. Det var mange som fikk forskjellige typer kreft.