Andre verdenskrig

Annen verdenskrig (Tilda)

By Tilda07
 • Krystallnatten

  Krystallnatten var en hendelse som varte fra 9. til 10. November 1938. Det var en dramatisk start på jødeforfølgelse der 1400 synagoger ble brent og 7500 jødiske butikker be vandalisert av nazistene. I løpet av denne korte tiden ble mellom 36 og 200 jøder drept.
 • Angrepet på Polen

  Angrepet på Polen
  I 1939, 1. september gikk troppene til Hitler inn i Polen. En tysk-Russisk ikkeangrepsavtale sikret Hitler at Stalin ikke ville gripe inn når han invaderte Polen. Dette ble startskuddet til andre verdenskrig. Det var franskmennene og britene som erklærte krig mot Tyskland etter denne hendelsen.
 • Den finske vinterkrigen

  Den finske vinterkrigen
  Stalin ville ta området Leningravd som lå i Finland for å lage store havner. Dette ville ikke Finland og det brøt dermed ut en krig som varte fra november 1939 til mars 1940 kalt den finske vinterkrigen. Krigen endte med Sovjetisk seier.
 • Operasjon Weserubung (Angrepet på Norge)

  Operasjon Weserubung (Angrepet på Norge)
  Tyskerne skulle presse Danmark til å godta at tyske land-, sjø- og luftstridskrefter kunne benytte dansk territorium, men etter en endring i planene krevde Hitler at både Norge og Danmark skulle invaderes. Blucher, skipet tyskerne kom med, ble senket av soldater i Oscarsborg festning, Drøbak. Det var Birger Erikson som hadde kommandoen.
 • Kampene ved Lundehøgda

  Kampene ved Lundehøgda
  Nordmenn gjorde enda et forsøk på å stoppe tyskerne fra å okkupere Sør-Norge og ta kongefamilien. Det varte fra 20-21 april på Lundehøgda, Ring. Det var harde kamper der 17 soldater og 22 sivile nordmenn ble drept. De norske soldatene hadde lagt tømmer i veien for å sinke tyskerne. Selv om det kom forsterkninger fra Britene, klarte de ikke å stoppe tyskerne.
 • Angrepet på Nederland, Belgia og Frankrike

  Angrepet på Nederland, Belgia og Frankrike
  Etter krigserklæringen fra Storbritannia og Frankrike året før, grunnet angrepet på Polen 1. september 1939, bestemte Hilter seg for å invadere Frankrike, Nederland, Belgia og Luxembourg. Det endte med Tysk seier.
 • Evakuering av allierte soldater fra Dunkirk.

  Evakuering av allierte soldater fra Dunkirk.
  Operasjon Dynamo var en militær operasjon under andre verdenskrig for å evakuere britiske og franske soldater fra området rundt Dunkerque i Frankrike. Operasjonen foregikk fra 26. mai til 4. juni 1940 og lyktes med å evakuere 338 226 allierte soldater.
 • Operasjon Barbarossa

  Operasjon Barbarossa
  I desember 1940 undertegnet Hitler den endelige angrepsordren, «Operasjon Barbarossa». Selve angrepet startet ikke den 22. juni fordi Mussolini prøvde å invadere Albania og Hellas, og trengte dermed hjelp fra Hitler. Målet med angrepet på Sovjetunionen var ikke bare å overvinne fienden på slagmarken, men å utslette den sovjetiske staten og dermed «den jødiske bolsjevismen».
 • Angrepet på Pearl harbor

  Angrepet på Pearl harbor
  Angrepet på Pearl Harbor var et japansk angrep mot den amerikanske marinebasen i Pearl Harbor på Hawaii 7. desember 1941. Angrepet ble gjennomført av miniubåter og 359 fly fra den japanske marinen. Japanerne senket 26 amerikanske skip og ødela 188 fly. Japan gjennomførte dette FØR de hadde erklært krig mot USA.
 • Slaget ved stalingrad

  Slaget ved stalingrad
  Hitler ville ha "lebensraum" og mer jordbruksland, var besatt av å slå bolshevikene, og han var ute etter oljefelter. Derfor gikk han østover. Alt gikk bra helt til tyskerne kom til stalingrad. Det ble et stort slag mellom sovjeterne og tyskerne som varte fra 23. august 1942 til 2. februar 1943.Tyskerne var lite forberedt på den kalde vinteren( -50 grader) som gjorde at de mistet mange mann. Sovjeterne omringet tyskerne og de måtte tilslutt overgi seg. Ca 2 million døde under slaget.
 • D-dagen

  D-dagen
  1. juni i 1944 inntok rundt 160. 000 soldater strendene i Normandie i Frankrike. Målet var å befri Frankrike og andre okkuperte land fra Tyskland. D-dagen regnes som starten på slutten av 2. verdenskrig. General Eisenhower fra USA ledet operasjonen. Først ble 24 000 soldater droppet fra lufta, mer en 7000 båter fraktet soldater og utstyr og over 11. 000 fly deltok i operasjonen den første dagen. De allierte fikk overtaket og etter 3 måneder måtte Tyskland overgi seg.
 • Hitlers død og kapitulasjon

  Hitlers død og kapitulasjon
  Hitler tok selvmord den 30. april, 1945 i en bunker i Berlin, da han skjønte at han hadde tapt krigen. Han tok livet sitt for å ikke bli tatt til fange. Aksemaktene kapitulerte etter dette Hitlers død.
 • Atombombene over Hiroshima og Nagasaki

  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Det var USA som slapp begge atombombene for å tvinge Japan til å overgi seg. De to atombombene drepte ca. 135 000 mennesker av direkte skader, mens ca. dobbelt så mange døde senere av radioaktivt vann, mat og støv i luften. I tillegg har de som overlevde bombene og etterkommerne deres, slitt med senskader som kreft og misdanninger.