6b5414e6 501f 4269 82ad a56691fc7728

2. verdenskrig

 • Kongefamilien flykter

  Kongefamilien flykter
  Tyske tropper ønsket å sikre seg Kongen og Regjeringen ved invaderingen av Norge, for å enklere få kontroll over Norge. Før det rakk å skje, flyktet Kongefamilien med Regjeringen og de fleste av stortingsrepresentantene ut av landet med et ekstratog, med mål om å komme seg til Stor Britannia. Kongen med Regjeringen sitter fremdeles med mye makt underveis i flukten, og beslutter viktige avgjørelser.
 • Quisling + NS

  Quisling + NS
  Etter at regjeringen flyktet fra Oslo som en konsekvens av Tysklands invasjon i 1940, annonserte Vidkun Quisling statskupp over radioen. Han var leder for Nasjonal Samling og var under krigen det eneste lovlige partiet i Norge. Mange yrkesgrupper følte seg tvunget til å melde seg inn i partiet. I løpet av krigen var det mellom 50 000-60 000 medlemmer av Nasjonal Samling
 • Tyskland angriper Norge

  Tyskland angriper Norge
  Den 9.april 1940 ble starten for Norge som en del av krigen. Denne dagen angrep nemlig tyske tropper Norge. Disse angrepene var rettet mot de største byene av landet, samt byer som var strategiske for Tyskland. Tyske soldater marsjerte gjennom Karl Johan for å vise til okkupasjonen.
 • Inndragelse av norske radioer

  Inndragelse av norske radioer
  Radioen var et viktig verktøy for tyskerne og Nasjonal Samling for å spre sin propaganda. NRK hadde daglige sendinger på tysk. Derimot hørte mange nordmenn på nyhetssendingen fra London. Dette ble forbudt, og tyskerne samlet inn alle radioer - omtrent 538 000 radioapparater. Selv om mange radioapparater var dratt inn, var det fremdeles nordmenn som lyttet i smug på sendingen, for å holde seg oppdatert på regjeringen som oppholdt seg i England.
 • Deportasjon av norske jøder

  Deportasjon av norske jøder
  Mellom 1942-1943 ble 773 norske jøder forfølgt, arrestert og sendt til tyske dødsleirer. Den største deportasjonen skjedde 26. november 1942 da 529 jøder ble fraktet ut av landet med transportskipet DS Donau til leiren Auschwitz-Birkenau. Kun 38 av de 773 overlevde, av de overlevende ble 9 av de deportert 26.november.
 • Svalbard

  Svalbard
  Svalbard ble ikke okkupert av Tyskland før september 1943. Da ble garnisonen på 172 mann angrepet av tyske soldater, som ødela både bygninger og utstyr, og tok livet av flere nordmenn
 • Tungtvannsaksjonen

  Tungtvannsaksjonen
  Februar 1943 sprengte 4 norske sabotører tungtvannsfabrikken på Vemork, Rjukan for å hindre at Tyskland skulle få tak i nok tungtvann og bruke det til å utvikle atombombe. Det ble gjort flere forsøk på å ødelegge Vemork, men det ble ikke vellykket før i 1943. Selve aksjonen varte ikke lenger enn 30min, men turen dit var tung og lang. Sabotørene måtte gjennom en 15 dagers lang skitur uten å bli oppdaget. Denne aksjonen er en av de mest vellykkede sabotasjene gjennom hele 2. verdenskrig.
 • Tyskerne raserer Finnmark

  Tyskerne raserer Finnmark
  Mellom oktober 1944 frem til mai 1945, pågikk en tvangsevakuering og nedbrenning av Finnmark, etter ordre fra Adolf Hitler. Hitler var nemlig redd for at de sovjetiske styrkene – den sovjetiske Røde arme -, skulle ta i bruk og benytte seg av alt tyskerne hadde opparbeidet seg. Dette medførte altså at det meste av bygninger og infrastrukturen i Finnmark ble ødelagt og brent ned. Sivilbefolkningen ble tvunget til å flytte lenger sør, tross mange valgte å bli og gjemme seg i fjell og skog.
 • Frigjøringsdagen

  Frigjøringsdagen
  Den tyske okkupasjonen av Norge opphørte 8. mai 1945, som idag er Norges frigjøringsdag. Gatene var fylt av norske innbyggere med norske flagg og feiring av friheten. Krigsoppgjøret starta i mai 1945 og varte til 1951. Det var store diskusjoner om hva slags grunnlag det skulle være for rettsforfølging. Domstolene innførte etterforsking på omtrent 92 000 personer. Til sammen ble 25 nordmenn og 12 tyskere dømt til døden, deriblant på politiske ledere og personer som har drevet med tortur og vold.
 • Kongefamilien vender hjem igjen

  Kongefamilien vender hjem igjen
  Fem år etter Kong Haakon med familien måtte flykte fra tyske tropper, vender de hjem igjen til Oslo, og møter et menneskehav av nordmenn som ønsker dem velkommen.