Hit

2. verdenskrig

 • Tyskland angriper Polen

  Tyskland angriper Polen
  Tyskerne så på polakkene som mindreverdige mennesker. Polakkene ble segeregert. Mange tyske soldater arresterte polske nasjonalister. Flere millioner polakker ble tvunget til tvangsarbeid. Polakkene ble deportert sånn at tyskerne kunne bosette seg der.
 • Period: to

  The Phoney war "liksomkrigen"

  En periode i den første delen av 2. verdenskrig. Selv om Storbritannia/frankrike erklærte krig mot tyskland, skjedde det veldig lite millitært.
 • Period: to

  Vinterkrigen

  Den viktigste hendelen under "liksomkrigen"! Sovjetunionen gikk til angrep på Finland. Sovjetunionen klarte og erobre Finland.
 • Evakueringen av de allierte styrkene fra Dunkirk

  Evakueringen av de allierte styrkene fra Dunkirk
  Evakueringen av Dunkirk var evakueringen av allierte soldater fra strender og havner ved Dunkirk i Nord-Frankrike mellom 26. mai og 4. juni 1940. Evakueringen ble igangsatt etter store mengder belgiske, britiske og franske tropper ble avskåret og omringet av tyske tropper under det seks uker lange slaget om Frankrike. På den første dagen, 26. mai, ble 7669 allierte soldater evakuert. Ved slutten av den åttende dagen hadde 338 226 soldater blitt reddet av en raskt samlet flåte på over 800 fartøy.
 • Angrepet på Norge- Operation Weserbüng

  Angrepet på Norge- Operation Weserbüng
  Tyskland angrep Norge uten krigserklæring natten mellom 8. og 9 april 1940. De kom med båt inn oslofjorden. Senere inn i andre store byer i Norge.
 • Slaget på Lundehøgda

  Slaget på Lundehøgda
  De norske styrkene hadde etablert forsvarsstillinger ved Ring nord for Moelv, oppholdene strid. Det var intense kamper, varte i 48 timer. Tyskerne fortsatte fremrykningen mot Næroset og Åsmarka, der tyske og engelske styrker for første gang møttes i kamp på bakken under krigen. De engelske styrkene ble tilkalt for å hjelpe nordmennene for å gjenerobre Trondheim. Nordmennene sa at de engelske måtte komme til Åsmarka for å hjelpe nordmennene sånn at ikke tyskerne klarte å erobre hele Sør-Norge.
 • Period: to

  Slaget om Frankrike

  Tyskland sin hensikt var å hevne seg etter første verdenskrig. festningsverker Tyskland kom seg gjennom Nederland og Belgia. Frankrike hadde beskyttet landet godt, med blant annet festningsverker. Tyskland sin hovedstyrke rykket gjennom skogen Ardennene, der hadde ikke Frankrike satt opp noe hindring.
 • Operasjon Barbarossa

  Operasjon Barbarossa
  Hitler ville ha Russland, ressursene (oljefelt: Kaukasus, jordbruk i ukraina). og ville utrydde jødene. Tyskland stilte opp 3 mil soldater som delte seg i 3 fronter. Nord, Moskva, oljefelt. De stopper 3 mil utenfor Moskva pga. søle, kaldt. BabiJar kløft 33 tusen skutt, to dager. Leningrad ble isolert i 873 dager. Tyskerne bombet mye. 1 mil sultet ihjel. Russerne begynte å spise kjæledyr, rotter, tapetlim, sagflis og folk.
 • Angrepet på Pearl Harbour

  Angrepet på Pearl Harbour
  Angrepet på Pearl Harbor var et japansk angrep på en Amerikansk marineflåte. Angrepet ble gjennomført av fly og miniubåter, og angrepet skjedde uten at Japan hadde erklært krig mot USA. Det førte til at USA ble med i andre verdenskrig. Angrepet var rettet mot USAs stillehavsflåter og tilhørende fly. 17 Amerikanske krigsskip og 188 fly ble ødelagt. 2403 amerikanere ble drept.
 • Period: to

  Slaget ved Stalingrad

  Tyskerne ville ta byen bare pga navnet. Gikk inn fra start med 950 000 soldater. 95000 overgir seg- 9500 kommer hjem til Tyskland. Detter blir vendepunket i krigen. Slutt på fremrykkinger og seirere.
 • D-dagen (landgangen i Normandie)

  D-dagen (landgangen i Normandie)
  På D-dagen ble 300 000 soldater, 250 krigsskip, 10.000 fly og 4000 landgangsbåter satt inn mot Normandie. en måned etter var 1 million soldater på plass i Normandie. og den største landgangsoperasjonen i verden var i gang. D-dagen var den første dagen av invasjonen av Frankrike. dette var starten på slutten av
  andre verdenskrig.
 • Hitlers død og kaitulasjonen i Europa

  Hitlers død og kaitulasjonen i Europa
  Hitler tok sitt eget liv og tok livet av sin nygifte kone i en bunker i Berlin.Hitler giftet seg med kona si to dager før han drepte både seg selv og henne.og det var ikke særlig til savn når folket fant ut at han som startet 2 verdenskrig og var årsaken til holocaust hadde tatt sitt eget liv.Tyskland kapitulerte 8 mai 1945 uten egentlig å ha en årsak,men etter frigjøringsavtalen i 1945 var dette slutten på krigen i Norge og resten av Europa også.og denne kapitulasjonen skyltes nok Hitlers død.
 • Atombombene over Hiroshima og Nagasaki

  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. De to atombombene drepte rundt 135 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander, men enda flere ble hardt skadet. Hovedgrunnen bak atombombingen var ønsket om å tvinge Japan til å overgi seg uten vilkår, det gikk ikke Japan med på.