Historie prøve 06.02.19

 • Period: to

  Industrialiseringen i Norge

  Den industrielle revolusjonen starter -> kalle Norge et industriland.
 • Nasjonalismen blomstrer

 • Avskaffet dødsstraff i Norge

 • Period: to

  Sosialpolitikkens tid

  Sosialpoltikk: politikk som angår menneskers velferd som helse, familie, utdannelse osv.
 • Konsesjonslovene: Hjemfallsretten

 • Stemmerett for kvinner (Norge)

  Den første kvinnesaksorganisasjonen ble stiftet i 1884, Gina Krog
 • Period: to

  Første verdenskrig

  Ønsker å være nøytrale, men mister blant annet 900 fartøy og 2000 sjøfolk. "Den nøytrale allierte"
 • Period: to

  1VK

 • Dyrtid / "tvangstid" for bøndene

  Demonstrasjonene begynner i 1917
 • Jobbetid

  Produksjonen er lavere enn etterspørselen og fortjenesten stiger for dem som eier varer og verdier.
 • Etterkrigskrisen (Norge)

  Økonomisk krise
 • Aktiv jødehat i nazistisk propaganda starter

 • Period: to

  Etterkrigstid

  Klassekamp, staten vokser, politisk konflikt
 • Klassekamp i hovedstaden (Norge)

  Konfliktene mellom borgerskapet og arbeiderklassen var så store at det gjennomsyret samfunnet
 • Parikrisen (Norge)

  NOK satt tilbake til gullstandard. Førte til lavere lønning, arbeidskonflikter, og store problemer for norske bedrifter (høye renter, dyre lån og større gjeldskrise).
 • Børskrakket i USA

  Krisen ble verre på bygdene: Stor gjeld, overproduksjon og lavere priser. (Byene var vant til arbeidsløshet og innskrenkninger).
 • Period: to

  "De harde trettiåra"/Økonomisk depresjon

  Høy arbeidsledighet, økonomisk vekst for de i jobb, industriell vekst (biler, radio, telefon ...)
 • Period: to

  Japan angriper Kina

  Gikk inn i 1931. Kina gjorde motstand i 1936 (sent - kjempet mot kommunistiske opprørere i eget land). 1937 brøt det ut full krig. Begrunnelse: Redde kineserne fra kommunistisk styre. Resultat: Motsatt. Større oppslutning om kommunismen. Nanjing massakren.
 • Nasjonal samling ble stiftet

 • Hitler kommer til makten

  Lebensraum. Ideologi: ekstrem nasjonalisme og militarisme koblet med raseideologi og jødehat.
 • Kriseforliket (Norge)

  Arbeiderpartiet får regjeringsmakt m/ støtte fra Bondepartiet.
 • Hovedavtalen mellom LO og NHO

  Den første hovedavtalen blir inngått mellom LO og NHO, og setter de grunnleggende spillereglene for arbeidslivet.
 • Nürnberglovene

  Jødene ble fratatt sine rettigheter som tyske borgere, og gjorde dem til annenrangs mennesker i juridisk forstand.
 • Krigen i Asia begynner

 • Nanjing massakren

  300 000 - 400 000 kinesere drept ila 6 uker. Titusenvis på flukt. 20 000 jenter og kvinner ble utsatt for massevoldtekt. Levende gravlagt. Kinesere ble ikke sett på som mennesker, men som fiender. Forholdet mellom Kina og Japan er svært kjølig enda. I alt ble 20 millioner kinesere drept i krigen mellom Kina og Japan. Varte i 8 år til sammen.
 • Period: to

  Utvidelsen av det tyske riket

  Østerrike og Tsjekkoslovakia
 • Krystallnatten

  Viste nazistenes vilje til å drepe jøder og ødelegge jødisk kultur: Synagoger brent, jødiske butikker ødelagt, og en rekke jødiske menn drept og fengslet. Fra nå begynte den tyske staten mer systematisk å utrydde jødene.
 • Katyn-massakren

  Tyske innsatsgrupper drepte folk som kunne ledet en polsk motstandsbevegelse. Russerne drepte eller fengslet de som kunne holdt polsk nasjonalisme oppe.
 • Japan vs. Sovjet i Mongolia

  Motstridende interesser i Asia. Sovjetunionen vinner.
 • Period: to

  Vinterkrigen

  Sovjetunionen inn i Finland. Finland nektet å avstå landområder til Sovjet - buffersone. Etter krigen (3 mnd) måtte Finland gi 10% av sitt landområde til Sovjet.
 • Molotov-Ribbentrop-avtalen

  Ikkeangrepspakt mellom Sovjetunionen og Tyskland.
 • Eutanasi-programmet

  Eutanasi: Smerteløs død. Barn med fysiske og psykiske funksjonshemninger, som ikke passet inn i det "ariske folkefelleskapet" ble drept med Zyklon B-gass fra denne dagen.
 • Tyskland inn i Polen

  Nord, vest og sør. Polen gir seg etter en måned. SB og Frankrike erklærer krig 3. september. Sovjetunionen går inn i Polen etter Tyskland. Germaniserte folket, innebar utrensking av polske jøder.
 • Tyskland tar store deler av Europa

  Belgia, Luxembourg, Nederland, storeparten av Frankrike. Lynkrig/Blitskrig
 • Winston Churchill til makten i SB

 • Period: to

  Slaget om SB

  71 bomberaid på 57 dager (fra Tyskland, i SB). Britene holdt stand. Churchill motiverte landsmennene.
 • Norge og Danmark angrepet av Tyskland

 • Elverumsfullmakten

  Stortinget bestemte at regjeringa alene skulle få ansvar for å ta avgjørelser og sikre Norges interesser.
 • Første radiokuppet

  Vidkun Quisling forkynte at han hadde tatt over makten i landet.
 • Quisling avsatt

  Til fordel for et sivilt administrasjonsråd av norske embetsmenn, som skulle lede forvaltningen i de tyskokkupperte områdene. Like etter ble Josef Terboven utnevnt til rikskommissær.
 • Norge kapitulerer

  2 måneder etter invaderingen var Norge okkupert.
 • Terboven utnevner et kommissarisk statsråd

  NS blir det eneste lovlige politiske partiet. Kommissarisk statsråd: Et ikke-demokratisk basert statsråd, satt sammen av statsråder som den tyske okkupasjonsmakten valgte ut.
 • Idrettsstreiken

  NS ville ta kontroll over store organisasjoner i landet. Idrettsforbundet nektet nazistisk innblanding, og når NS skapte et nytt forbund, meldte folk seg ut. Idrettstreiken varte gjennom hele krigen. De fleste nektet å møte opp på arrangementer av styringsmaktene, og arrangerte heller egne stevner. Slik var det en holdningskamp. En del av den sivile motstanden.
 • Babi Jar-massakren

  Kiev. 33 000 jøder skutt ila 2 dager.
 • Barbarossa

  Tyskland går inn i Sovjetunionen. 30 millioner russere drept. Brudd på ikkeangrepspakten. Gikk fra angrepskrig til i langt større grad en stillingskrig fra vinteren 1941-1942. Ikke vinteruniformer, og våpnene var ikke egnet kulden.
 • Japan angriper Pearl Harbor

  Japan vs. USA (ikke erklært krig). 08.12 USA erklærer krig mot Japan. Noen dager senere: Tyskland erklærer krig mot USA. Et av de viktigste vendepunktene i 2VK. Førte til krig på flere fronter for Tyskland (ikke det Hitler opprinnelig ville).
 • El Alamein

  Vendepunkt for SB. Hindra tyskerne å nå suzekanalen og Midtøsten. "før Alamein hadde vi aldri en seier, etter Alamein hadde vi aldri et tap." - Churchill
 • Stalingrad

  Sovjet vs Tyskland. Et av de blodigste slagene i historien. Viktig vendepunkt i krigen. Sovjetunionen presset Tyskland lenger og lenger tilbake. Et av de største enkeltstående slagene i historien. Nær (kniver ...) kamp; Rottekrig. 199 dager.
 • Midway

  USA vs Japan. Et av de viktigste sjøslagene. Første gang amerikanerene slo japanerene. Vendepunkt for USA: Overtak som varte krigen ut.
 • Auschwitz

  Dødsfabrikk. Utvelgelser: De sterkeste skulle arbeides, resten ble gasset med en gang. Gassanleggene var formet som dusjer slik at jødene ikke skulle få panikk.
 • Period: to

  Norske jøder sendt til konsentrasjonsleir

 • Quisling utnevnt ministerpresident

  Danner regjering (hovedsakelig NS). Kunne utøve litt makt, men tyskerne hadde i realiteten kontroll.
 • Norske jødedeportasjonen starter

  Mennene ble tatt først. Kvinner, barn, syke og eldre ble tatt etterpå. Norsk politi sto for deporteringen med skipet Donau. 772 norske jøder arrestert og deporter (1942-1945). 34 overlevde. Rød J i passet, og fylt ut skjema.
 • Jødisk opprør i Warszawa

  Slått hardt ned: Massakrert eller sendt i konsentrasjonsleir
 • "Den endelige løsningen" - Wannsee-konferansen

  "Den endelige løsningen": Nazistenes løsning på "jødeproblemet". Flere leirer bygd om til dødsleirer.
 • Tungtvannsaksjonen

  Eksempel på motstandsbevegelsen. Alliert sabotasjeaksjon for å stanse utviklingen av en tysk atombombe.
 • Period: to

  Kursk

  Det største panserslaget i verdenshistorien. Vippet balansen i sovjeternes favør en gang for alle. Siste store tyske operasjonen på Øst-fronten.
 • Wehrmacht prøvde attentat på Hitler

  Smuglet inn koffert på møte. Sprengstoffene var ikke sterke nok til å drepe Føreren, men han ble fysisk og psykisk skadet.
 • Majdanek--leiren frigjøres

  Den røde armé går gjennom Polen. Første dødsleiren som ble frigjort.
 • Period: to

  Hjemmefronten mer aktiv

  Press fra de allierte og misnøye innad i Milorg gjør at hjemmefronten blir mer aktiv. Tar i bruk militære midler. Represalier som svar fra Tyskland. Eksempel: Telavåg i Hordaland.
 • Hjemmefronten sprenger arbeidskontoret i Akersgata 55

  Regnet som en av de viktigste sabotasjeaksjonene under krigen. 3 års kull norsk ungdom ble kalt inn til arbeidstjeneste. En fryktet at ungdom skulle tvinges ut i krigen på tysk side. Kvelden før de skulle møte ble en sabotasjeaksjon satt i gang av ledelsen i hjemmefronten.
 • D-dagen

  Vendepunkt i krigen. Invasjon i Normandie. Den største militære operasjonen gjennomført. 6 dager før de allierte klarte å holde en sammenhengedne kyststrekning. Etter 1 måned sto ca. 1 million allierte soldater på fransk jord. Et ledd i en større operasjon kalt Operasjon Overlord som avsluttet med erobringen av Paris august 1944.
 • Tvangsevakuering av Finnmark

  Tysk retrett fra Nord-Norge. "Den brente jords taktikk." over hele landsdelen. Ingenting skulle være igjen til bruk av sovjetiske soldater. Alt ble brent ned.
 • Den røde armé inn i Berlin

 • FN opprettet

  Direkte konsekvens av 2VK. + Verdensbanken og det internasjonale pengefondet (IMF). Skulle sørge for at industri og infrastruktur ble bygget opp igjen, og at verden skulle unngå dype økonomiske kriser - som den hadde opplevd i mellomkrigstiden.
 • Auscwitz frigjøres

 • Innført dødsstraff i Norge

  Var det rett å dømme folk i fredstid etter lover som ble vedtatt i krigssituasjon?
 • Period: to

  Nürnbergprosessen

  Mest kjente rettsoppgjøret etter 2VK. Reist tiltale mott 24 politiske og militære ledere fra det nazistiske Tyskland. 12 dømt til døden, 7 fengselsstraff og 3 frifunnet. Dødsstraffene ble fullbyrdet 16.10.1946. Dommene gjaldt forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser, og forbrytelser mot freden.
 • Nero-ordre

  Ordre sendt ut av Hitler. All infrastruktur i den tyske sivilisasjonen skulle ødelegges: fabrikker, vannsystem, veier, gårder, kloakk og hus. Viser at han ville ta med seg sitt eget folk i undergangen, og at fienden ikke skulle få noe med seg.
 • Tyskland kapitulerte

  Noen dager før skjøt Hitler seg selv sammen med samboeren Eva i en bunker i Berlin.
 • Kong Haakon til Oslo

  Vender tilbake til Oslo (fra SB). Stor jubel. Symbol på norsk motstandsvilje.
 • "Little boy" og "Fat Man"

  USAs president, Harry S. Truman, valgte å slippe atombomber over Japan for å unngå en landinvasjon som ville koste utallige amerikanske soldaters liv, og for å avgrense Sovjets innvirkning i Japan. Byene ble nesten helt ødelagte, og til sammen mistet flere hundre tusen mennesker livet. Den japanske regjeringa kapitulerte umiddelbart, og 2VK var slutt. "Little boy" - Hiroshima. "Fat man" - Nagasaki. Heller dø enn tatt til fange - nasjonalt svik å bli tatt til fange (Japan).
 • Vidkun Quisling henrettet

  "Jeg er uskyldig". Skutt ved Akershus festning.
 • Avskaffet dødsstraff i Norge

 • Siste dom i rettsoppgjøret (Norge)

  I alt ble 46 000 nordmenn dømt for landssvik. 25 nordmenn og 12 tyskere ble henretta. Jo lenger bort en kom fra krigen, jo mindre ble hevnlysten => straffene ble mildere med tiden. De fleste slapp fri før tiden. Den siste dømte ble satt fri i 1957.
 • Stortinget unnskylder behandlingen av krigsbarna

  Flere enn 10 000 barn ble født med norsk mor og tysk far. Ble i oppveksten møtt med hat og mobbing. Mange havnet på barnehjem og ble utstøtt.
 • Jens Stoltenberg unnskyldning til jødene

  Første offisielle unnskyldnign fra høyeste politiske hold i Norge. "Drapene er uten tvil nazistenes verk. Men det var nordmenn som arresterte. Det var nordmenn som kjørte bilene. Og det skjedde i Norge. Jeg finner det i dag riktig å uttrykke våre dype beklagelse over at dette kunne skje på norsk jord."