Universitetsplassen

Norge og andre verdenskrig

 • Felttoget i Polen - 1.september 1939

  Felttoget i Polen - 1.september 1939
  Felttoget i Polen henviser til invasjonen av Polen i 1939, startskuddet til andre verdenskrig i Europa. Invasjonen ble foretatt av tyske styrker og sovjetiske styrker. Felttoget startet 1. september, og endte 6. oktober, da Tyskland og Sovjetunionen okkuperte hele Polen. Tre dager etter innovasjonen av Polen erklærte Frankrike og Storbritannia krig mot Tyskland.
 • Altmark affæren

  Altmark affæren
  Altmark-saken viser til en hendelse to måneder før det tyske angrepet på Norge. Altmark-saken var en konflikt mellom det da nøytrale Norge, og Tyskland og Storbritannia. 14. februar 1940 kom det tyske hjelpefartøyet «Altmark» inn på norsk sjøterritorium på hjemvei til Tyskland. Altmark hadde ca. 300 britiske krigsfanger om bord, og fikk lov til å passere norsk territorialfarvann. Britene velger å gå inn for å gå til angrep på båten for å fri sine fanger fra Tyske fangenskap.
 • Elverumsfullmakten

  Elverumsfullmakten
  Regjeringens motstandslinje fikk uforutsett hjelp ved at krysseren Blücher ble senket i Drøbaksundet. Senkingen førte til at den tyske innmarsjen i Oslo ble flere timer forsinket. Det ga regjeringen, stortingsrepresentantene og kongehuset tid til å rømme byen. I et møte på Elverum samme kveld ga Stortinget regjeringen fullmakt til å ivareta landets interesser inntil Stortinget på ny kunne kalles sammen på legalt vis.
 • Innovasjonen av Norge

  Innovasjonen av Norge
  Natten til 9. april 1940 gikk tyske styrker til angrep på seks norske kystbyer fra Kristiansand i sør til Narvik i nord. Bare få steder møtte angriperen virkelig motstand og før dagen var omme, var alle byene okkupert, og konge og regjering drevet på flukt.
 • Joseph Terboven

  Joseph Terboven
  Josef Terboven, tysk nazistisk partitjenestemann, og Reichskommissar i det okkuperte Norge. Hitler sendte ham til Norge, og opprettet Tysklands nasjonalsosialistiske sivile forvaltningsorgan Reichskommissariatet 24. april 1940. I Norge prøvde Terboven å skape et regjeringsdyktig og samarbeidsvillig regime i form av et «riksråd». Han betraktet det norske fascistpartiet Nasjonal Samlings fører, Vidkun Quisling, som ubrukelig, men måtte godta ham da riksrådsforhandlingene brøt sammen.
 • Norge kapitulerer

  Norge kapitulerer
  Den totale kapitulasjon ble undertegnet i Trondheim 10. juni 1940 - vi gikk nå over fra krig til okkupasjon.
 • Nyordningen 25.september 1940

  Nyordningen 25.september 1940
  Dette var startskuddet til en nazistisk offensiv med sikte på å innføre nasjonal-sosialismen i Norge. Statsansatte ble presset inn i Nasjonal Samling (NS) eller, i det minste, presset til lojalt å iverksette de nye makthavernes forordninger og vedtak. Nazifiseringskampanjen ble rettet mot sentraladministrasjonen og rettsvesenet samt en rekke direktorater og etater, ikke minst politiet. I tillegg ble den rettet mot fylkesmennene og kommunalforvaltningen.
 • Unntagelsestilstand i Oslo

  Unntagelsestilstand i Oslo
  Over 1.000 mennesker blir arrestert, og en del av dem blir henrettet ved skyting. Radioapparatene rundt om i landet blir på dette tidspunkt inndradd fra alle norske hjem.
 • Quisling blir utnevnt til Ministerpresident

  Quisling blir utnevnt til Ministerpresident
  Da Quisling av tyskerne ble utnevnt til «ministerpresident» i februar 1942, var en av hans første «embetshandlinger» å gjeninnføre den del av § 2 i Grunnloven som forbød jøder adgang til landet.
 • Jødene i Norge

  Jødene i Norge
  Høsten 1942 forsøkte Quisling-regimet å arrestere de om lag 2000 jødene i Norge. All jødisk eiendom ble konfiskert. 773 jøder ble deportert fra Norge, de fleste direkte til Auschwitz.
 • NS høydepunkt

  NS høydepunkt
  Partiets store problem var hele tiden mangelen på legitimitet. Det kunne vise til en økende oppslutning etter 25. september 1940, og medlemstallet nådde et høydepunkt høsten 1943 med 43 000 medlemmer.
 • Aksjon mot Universitetet i Oslo

  Aksjon mot Universitetet i Oslo
  1.500 studenter arresteres. Mange sendes til Tyskland som fanger.
 • «Den brente jords taktikk»

  «Den brente jords taktikk»
  Høsten 1944 fikk tyske styrker ordre om å bruke den brente jords taktikk ved tilbaketrekningen gjennom Finnmark og Nord-Troms. De 70 000 som var bosatt i områdene fikk beskjed om å evakuere i påvente av at hus og hjem og alt de eide skulle brennes og ødelegges. Ikke alle fulgte ordren, noen gikk i skjul og overvintret i de raserte områdene.
 • Frigjøringen av Norge – 8.mai 1945

  Frigjøringen av Norge – 8.mai 1945
  I stedet for å munne ut i et kaotisk sluttoppgjør endte krigen i Norge i ordnede former. Den militært overlegne okkupanten overga seg uten å gjøre væpnet motstand. Unntaket var Finnmark og Nord-Troms, som de satt i brann.
 • Kongefamiliens hjemkomst

  Den 13. mai kom Kronprins Olav og fem statsråder tilbake til et frigjort Norge. Kong Haakon fulgte 7. juni, sammen med Kronprinsesse Märtha, Prins Harald, Prinsesse Astrid og Prinsesse Ragnhild. Det var på dagen 5 år siden Kong Haakon og Kronprins Olav hadde måttet forlate Norge.