250px hitler portrait crop

2. Verdenskrig

 • Hitler som rikskansler

  Etter rykter om borgerkrig og statskupp fra de militære ga Hindenburg likevel etter og gikk med på å innsette Hitler som rikskansler. Det skjedde hos rikspresidentens kontor og var en syv minutter lang seremoni
 • Enda mer makt

  1. august 1934 døde rikspresident Hindenburg. Hitler overtok også hans funksjoner og ble fører og rikskansler og øverstkommanderende for hær, marine og luftvåpen.
 • Period: to

  Holocaust

  Holocaust er en betegnelse på nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig. I perioden 1938–1945 ble mer enn seks millioner jøder drept. Jødene selv bruker ofte betegnelsen shoah eller shoa.
 • Felttoget i polen

  Felttoget startet 1.september og endte 6. oktober og var starten til andre verdenskrig, da tyskland og sovjetunionen okkuperte hele polen.
  Ingen av hovedaktørene tenkte at krigen kom til å bli enda større en 1. verdenskrig både å kostnad og område.
 • Norge og Danmark blir okkupert

  Da andre verdenskrig brøt ut i 1939, erklærte Norge seg nøytralt, men 9. april 1940 angrep tyske tropper landet. Kong Haakon og regjeringen nektet å overgi seg, men etter to måneder hadde tyskerne erobret hele landet, og fra da av og til frigjøringen i 1945 sto Norge under tysk okkupasjon. Kongen og regjeringen flyktet til London og fortsatte kampen derfra.
 • senkingen Blücher

  senkingen av Blücher, den 9. april 1940, lot kongen og regjeringen komme seg ut av Norge.
 • Tyskland angriper Frankrike og Winston Churchill blir britisk statsminister

  Slaget om Frankrike var den tyske invasjonen Frankrike. Invasjonen besto av to adskilte operasjoner. I den første "Fall Gelb" angrep tyske panserstyrker gjennom Ardennene for å avskjære og omringe de allierte styrkene som hadde trengt inn i Belgia. Dette lyktes og Maginotlinja ble utflanket. I den andre "Fall Rot" med start 5. juni benyttet de tyske styrkene seg av at de hadde kommet rundt Maginotlinja til å angripe videre sydover i Frankrike. Italia erklærte også krig mot Frankrike den 10. juni
 • Slaget om Stor Britannia starter

  Slaget om Stor Britannia var det først slaget som bare ble kjempet bare med luftangrep. Den ble utkjempet sommeren og høsten 1940
 • Frankrike undertegner fredsavtale med tyskland

 • Tyskland taper slaget om Stor Britannia

  I det avgjørende slaget 15. september 1940 mistet tyskerne 60 og britene 26 fly. 17. september bestemte Adolf Hitler seg for å utsette invasjonsplanen
 • Den tysk-sovjetiske krigen begynte

  Den tysk-sovjetiske krigen begynte med Nazi-Tysklands angrep på Sovjetunionen den 22. juni 1941 og endte med det nasjonalsosialistiske regimets sammenbrudd og tysk kapitulasjon 8. mai 1945. Krigen førte til katastrofale tap, særlig på sovjetisk side der anslagsvis 26,6 millioner mennesker mistet livet, blant dem over 15 millioner sivile.
 • Ikke angrepspakten

  Det tyske angrepet på Sovjetunionen innledet den tysk-sovjetiske krigen under andre verdenskrig, i Russland kalt «Den store fedrelandskrigen», og begynte 22. juni 1941. Angrepet hadde kodenavn «Operasjon Barbarossa». Det nasjonalsosialistiske Tysklands offensiv i 1941 kulminerte med slaget om Moskva og erobringen av Jelets og Rostov ved utløpet av Don.
 • Vidkun Quislings ulovlige regjering i Oslo 1942-1945

  Etter at det var blitt enighet mellom den tyske okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling (NS) om at deler av ansvaret for den sivile styringen i Norge skulle overføres til en regjering ledet av Vidkun Quisling, søkte de ulovlige ministrene avskjed 30. januar 1942.
 • Slaget om Stalingrad

  angripende tyske og samarbeidende lands styrker, og sovjetiske styrker fra 21. august 1942 til 2. februar 1943. Slaget ble et avgjørende vendepunkt i krigen og blir ansett som historiens blodigste slag. Konflikten dreide seg om den tyske beleiringen av den russiske byen Stalingrad, og den sovjetiske motoffensiven som fanget og ødela de styrkene i og rundt byen som sto under tysk kommando. Totale tap for begge sider er anslått til å være mellom 1,5 og 2 millioner mennesker
 • 532 Norske Jøder ble hentet fra hjemmene sine og bare ni kom hjem

  Det bodde omtrent 2100 jøder i Norge. Natten til 26. November kom det rundt 100 patruljer med tre i hver patrulje og banket på dørene til jødene. De blir pågrepet i hjemmene sine og får ordre om å pakke klær og nødvendig mat. 532 jøder føres ombord troppeskipet Donau og klokken 14.55 setter de kursen mot Auschwitz.
 • Tungtvannaksjonen

  Tungtvannsaksjonen var mange militære handlinger som blant annet var bombingen av fabrikken som produserte tungtvann. 60 kg tungtvann ble mistet og produksjonen ble stoppet i 4 måneder.
 • D-Dagen

  landingsoperasjonene tirsdag 6. juni 1944 av de allierte invasjonen av Normandie i Operasjon Overlord under andre verdenskrig. Kodenavnet Operation Neptune og ofte referert til som D-Day, var den største sjøbårne invasjonen i historien.
 • Jødene blir nektet adgang til Norge

  1. November erklærte at jødene ble nektet adgang til Norge.
 • Virkningen av krigen

  FN ble stiftet etter krigen