Standard nsdap

mellomkrigstiden

By Bolle
 • Den russiske revolusjon

  Den russiske revolusjon
  Da startet den russiske revolusjon
 • Period: to

  USAs gode tider

  Etter 1. verdenskrig sluttet i 1918, var USA utvilsomt det rikeste og mektigste land. I 1914 hadde USA en gjeld til Europa på 3 milliarder dollar. I 1918 hadde USA 14 milliarder til gode i europeiske land. I 1920-årene produserte de over halvparten av viktige varer som jern, stål, bomull og olje.
 • 1. verdenskrig sluttet

  1. verdenskrig sluttet
  1. verdenskrig sluttet klokka 11 11 november 1918.
 • Fredskonferansen

  Fredskonferansen
  18 januar 1919 åpnet fredskonferansen i Versailles utenfor Paris for å inngå en varig fred. De seirende landene møttes, og bestemte hva som skulle skje med Tyskland
 • Fascinismen i Italia

  Fascinismen i Italia
  Etter krigen ble fascinistpartiet dannet i Italia. Lederen i partiet het Benito Mussolini. Målet deres var å gjenopprette Italias storhet. Mange rike og mektige støttet dem. Dette skjedde årene etter den russiske revolusjon, og mange i overklassen var redde for at det samme skulle skje i Italia. Høsten 1922 samlet Mussolini 30 000 tilhengere utenfor Roma. Mussolini krevde makten, og den italienske kongen gjorde han til statsminister. Han ble en diktator
 • Krise i Tyskland

  Pengeverdien i Tyskland synker, så pengene er nesten ikke verdt noe. Dette skjedde fordi Tyskland var i strid med Frankrike og Belgia om erstatninger etter krigen. For å få Tyskland til å betale, okkuperte franske og belgiske soldater industriområder Ruhr i Tyskland.
 • Period: to

  Hitlers vei til makten

  Etter 1. verdenskrig vokste nazipartiet raskt. I 1923 ville Hitler prøve å ta makten ved et kupp. Men forsøket gikk ikke. Hitler ble dømt med fem år i fengsel men sonet bare ni måneder i et veldig behagelig forhold. Fra 1928 - 1930 økte nazistenes stemmetall ved valg fra 800 000 til 64 millioner. 30. januar 1933 ble Hitler valgt som til rikskansler, altså statsminister.
 • Lening dør

  Lening dør
  Lenin ville at Tyskland skulle være et demokratisk land. Han døde av hemorragisk hjerneslag i 1924
 • Lenin dør

  Lenin var en russisk revolusjonær politiker. Han regnes som leninismens grunnlegger, og var leder av Russland, og fra 1922 Sovjetunionen, fra oktoberrevolusjonen i 1917 til han døde i 1924.
 • Period: to

  Josef Stalin

  Stalin styrte fra 1924-1953. I 1928 bestemte han seg for å tvinge bøndene inn i kollektivbruk. Denne kollektiviseringen ødela livet for mange millioner mennesker. Det ble hungersnød, og tusenvis av modernisering og industrialisering av sovjetriket. I årene 1934-1939 satte Stalin i gang Moskvaprosessene. Lenins og Stalins gamle venner og samarbeidspartnere ble arrestert , stilt for retten, dømt til døden og henrettet
 • Black tuesday

  Black tuesday
  Børskrakket i i 1929 ble kalt for "Den svarte tirsdagen" (Black tuesday). I løpet av de få dagene ble verdiene i det amerikanske aksjemarkedet nesten halvert. Krakket innledet en finanskrise som ble en årelang depresjon i amerikansk næringsliv og i internasjonal økonomi.
 • Bedre forhold i Norge

  Bedre forhold i Norge
  I 1930 ble forholdene i Norge bedre som i andre land.regjeringen brukte mer penger til bygging av veier, jernbaner, kraftverk og boliger. Sånn kom det flere inn i arbeid. I industrien ble arbeidsdagen begrenset til åtte timer og det gjorde at mange fikk mer fritid. Det ble innført ferie med lønn. Gamle som ikke hadde noe, fikk alderstrygd. I 1930 ble også 17. mai først feiret.
 • Arbeiderpartiet får makten i Norge

  I 1920-1930 årene var det fine store partier i Norge: Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Bondepartiet. Arbeiderpartiet hadde ikke nok stemmer til å danne regjering alene, men ingen av de andre partiene ville samarbeide med de. I 1935 fikk Arbeiderpartiet dannet en regjering etter en samarbeidsavtale med Bondepartiet.
 • Period: to

  Borgerkrigen i Spania

  I 1936 var det valg i Spania. Landet fikk en ny regjering. Denne regjeringen ville ta jord fra de rike og gi til de fattige. De ville også begrense makten til den katolske kirken. I 1936 gjorde noen offiserer oppfører mot regjeringen. Lederen var en general som her Francisco Franco. Han fikk støtte av Tyskland og Italia. Spania fikk hjelp av sovjetunionen. I 1939 vant generalen. Hevnen han tok var grusom og flere 100 000 ble drept. Først etter han døde ble Spania et demokratisk land.
 • Krystallnatten

  Krystallnatten
  I november 1938 ble en ansatt ved den tyske ambassaden i Paris drept. Morderen var en ung jøde som var drevet fra Tyskland. De nazistiske myndighetene i Tyskland brukte denne hendelsen mot alle tyske jøder. 20 000 jøder ble sendt til konsentrasjonsleir og rundt 100 mennesker ble slått ihjel. Natten dette skjedde ble kalt krystallnatten fordi alle knuste glassrutene så de så ut som krystaller. Etter dette ble livet for jøder umulig i Tyskland.