Iiwar

Andre verdenskrig i Europa

By maream
 • Versailesfreden

  Versailesfreden
  Versaillestraktaten gikk på at man ikke kunne ha militære styrker i Rhinland, men hitler brøtt denne avtalen
 • sudetområdet

  sudetområdet
  Hitler krevde at den delen av Tskjekkoslovakia der det bodde tyskerre, sudeområdet, også skulle innlemmes i Tyskland .
 • Tyskland angriper polen

  Felttoget i Polen henviser til invasjonen av Polen i 1939, startskuddet til andre verdenskrig i Europa. Invasjonen ble foretatt av tyske styrker, sovjetiske styrker og en liten kontingent slovakiske styrker.
 • Storbritannia og Frankerike erklærer Tyskland krig

  To dager etter det tyske angrepet på polen erklærte Storbritannia krig mot Tyskland. Frankrike fulgte opp med krigserklæring samme dag, krigen var i gang
 • Period: to

  Sovjetunionen angriper Finland (vinterkrigen)

  Vinterkrigen brøt ut da Sovjetunionen angrep Finland den 30. november 1939, tre måneder etter utbruddet av andre verdenskrig. Angrepet ble internasjonalt fordømt og førte til at Sovjetunionen ble utestengt fra
 • Tyskland angriper Danmark og Norge

  Den tyske invasjonen av Norge og Danmark under andre verdenskrig begynte 9. april 1940. Da angrep Tyskland begge landene i det som ble kalt «Operasjon Weserübung». Et ledd i angrepet var en tysk landgang i Narvik og omegn. Angrepet på Narvik var starten på 62 dager med kamper. På land var det mellom 8000­–10 000 norske soldater, ca. 25 800 allierte og opp mot 6 000 tyske soldater. Ikke alle disse styrkene var involvert i kampene samtidig.
 • Tyskland angriper Belgia,Nederland og Frankrike

  Mens krigen pågikk i Norge, gikk Tyskland også til angrep vestover på det europeiske fastlandet. Den 10.mai 1940 startet framrykkingen. Nederland var det første landet som ble angrepet.
 • Evakueringen av Dunkerque

  Slaget om Dunkerque fant sted i månedsskiftet mai-juni 1940 ved havnebyen Dunkerque i Frankrike. En stor styrke britiske og franske soldater ble evakuert med båt etter å ha blitt omringet av tyske styrker, selve evakueringen ble utført under kodenavnet Operasjon Dynamo.
 • Kong Håkon 7. og regjeringen forlater Norge

  Kong Haakon og regjeringen nektet å overgi seg, men etter to måneder hadde tyskerne erobret hele landet, og fra da av og til frigjøringen i 1945 sto Norge under tysk okkupasjon. Kongen og regjeringen flyktet til London og fortsatte kampen derfra.
 • Paris faller

  1. juni falt Paris, 16. juni Verdun, og den tyske fremmarsjen fortsatte i stormskritt langs kysten og bak Maginotlinjen mot den sveitsiske grensen.
 • Period: to

  Salget om Storbritannia

  Slaget om Storbritannia er betegnelsen på den luftoffensiven som Aksemaktene utkjempet mot Storbritannia sommeren og høsten 1940. Slaget er den første militære kampanjen som helt og holdent ble utkjempet med luftstyrker.
 • Aksemakten opprettes

  Aksemakten betegner de nasjoner som drev krig i den andre verdenskrig mot de allierte styrkene. Aksemaktene var en allianse mellom fascistiske Italia; nazistiske Tyskland, og keiserriket Japan. De tre medlemmene av alliansen refererte til den som «Roma-Berlin-Tokyo-aksen», og inngikk en tremaktspakt 27. september 1940, men de samkjørte ikke sine aktiviteter.
 • USA vedtar å støtte "De allierte"

  USA forholdt seg nøytralt til verdenskrisen fra utbruddet av andre verdenskrig i september 1939 til det japanske angrepet på Pearl Harbor i desember 1941. Sympatien for vestmaktene var likevel klar. I Roosevelts politikk kom dette konkret til uttrykk ved at han fikk vedtatt låne- og leieloven, lend-lease act, i mars 1941. Den gav de vestallierte rett til å låne og leie krigsmateriell av USA.
 • Tyskland angriper sovjetunionen : operasjon Barbarossa

  «Operasjon Barbarossa» var kodenavnet for det nasjonalsosialistiske Tysklands angrep på Sovjetunionen under andre verdenskrig. Angrepet innledet den tysk-sovjetiske krigen, i Russland kalt «Den store fedrelandskrigen».
 • Atlanterhavserklæringen

  Atlanterhavserklæringen eller the Atlantic Charter var en avtale mellom USA og Storbritannia som i åtte punkter fastsatte prinsippene for deres felles politikk under andre verdenskrig og deres felles visjon for fremtiden etter krigen.
 • Bombingen av Pearl Haarbour. USA blir deltakende land i krigen mot tyskland og japan

  Angrepet på Pearl Harbor var et japansk angrep mot den amerikanske marinebasen Pearl Harbor, søndag den 7. desember 1941
 • Period: to

  salget om Midway: omslag i Stillehavekrigen

  Stillehavskrigen var den delen av andre verdenskrig som ble utkjempet i Øst-Asia, Sørøst-Asia og Stillehavet.
 • Period: to

  Salget om Stalingrad. Krigens vendepunkt?

  Slaget om Stalingrad var et slag i og omkring Stalingrad på østfronten under andre verdenskrig som ble utkjempet mellom angripende tyske og samarbeidende lands styrker, og sovjetiske styrker fra 21. august 1942 til 2. februar 1943.
 • Period: to

  Churchill og Roosevelt møtes i Casablanca

  Casablancakonferansen ble holdt på Anfa Hotel i Casablanca i Marokko fra 14. til 24. januar 1943. Formålet var å planlegge de alliertes strategi for Europa under andre verdenskrig. Deltakerne på konferansen var USAs president Franklin D.
 • Mussolini avsettes i italia

  Det mislykkede felttoget i Afrika og de alliertes landgang i Italia svekket Mussolinis stilling, og 25. juli 1943 vedtok det fascistiske storråd i realiteten å avsette ham. Pietro Badoglio dannet regjering, oppløste fascistpartiet og søkte fred med de allierte.
 • De allierte inntar Sicilia

  Invasjonen av Sicilia, med kodenavn «operasjon Husky», var en alliert operasjon under andre verdenskrig.
 • D-Dagen. De allierte går i land i sør-Frankrike

  D-dagen var kodenavn på den første dagen i den hemmelige, allierte invasjonen i Frankrike under den andre verdenskrig, 6. juni 1944.
 • Attentatet mot Hitler

  1. juli-attentatet var et bombeattentat og et mislykket forsøk på statskupp fra en rekke høyere offiserer innen Wehrmacht, det regulære forsvaret i det nasjonalsosialistiske Tyskland, 20. juli 1944.
 • De vestallierte rykker inn i Tyskland

 • Krigen slutt i Europa. (VE-dagen)

  Krigen slutt i Europa. (VE-dagen)
  Datoen regnes vanligvis også som de alliertes seiersdag i Europa da den tyske hæren overga seg, krigen i Europa var over og Adolf Hitlers Tredje rike opphørte. I Storbritannia og de andre samveldelandene regnes imidlertid vanligvis 7. mai som Victory in Europe Day (VE Day eller V-E Day), frigjøringsdag. I Russland og Samveldet av uavhengige stater (tidligere Sovjetunionen) feires seiersdagen 9. mai på grunn av tidsforskjellen.
 • Russerne omringer Berlin

  Russerne omringer Berlin
  Slaget om Berlin var det siste store slaget på østfronten under andre verdenskrig. Det stod mellom tyske forsvarsstyrker med til dels utrente mannskaper, og Sovjetunionens overlegne styrker. Slaget hadde en del til felles med de tidligere omringningsslagene ved Stalingrad og Budapest. Det ble utkjempet over et stort område og med en nådeløs villskap, og tyskerne forsøkte å komme sine omringede styrker til unnsetning med en motoffensiv.
 • Mussolini blir drept

  Mussolini blir drept
  Mussolini ble arrestert, men senere befridd av tyske tropper og proklamerte en fascistisk republikk i Nord-Italia. Kort tid før det tyske sammenbruddet forsøkte han å flykte til Sveits, men ble tatt til fange av italienske partisaner og skutt, sammen med sin elskerinne Clara Petacci.
 • Hitlers selvmord

  Hitlers selvmord
  Etter å ha tatt en definitiv beslutning om selvmord, beordret Hitler de andre i bunkersen til å gjøre et rømningsforsøk når han var død. Til sin betjent, SS-mannen Heinz Linge, s
 • Tysk kapitulasjon

  Tysk kapitulasjon
  Frigjøringsdagen i Norge tirsdag 8. mai 1945 er dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de siden tirsdag 9. april 1940 hadde okkupert landet i fem år under andre verdenskrig.
 • Atombombene i Hiroshima

  Atombombene i Hiroshima
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki.
 • Atombombene i Nagasaki

  Atombombene i Nagasaki
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki.
 • Japan kapitulerer

  Japan kapitulerer
  Japan kapitulerte den 2.september 1945.
  Det var mange som døde av bombene. Men de døde ikke bare da de ble bombet, for bombinga fikk lagvarige konsekvenser. Etter et år hadde 60 000 innbyggere fra Hiroshima dødd av strålesyken, forstere ble ofte utsatt for stråling og mange døde av brannsår. Det var mange som fikk forskjellige typer kreft.
  USA har aldri sagt til Japan at de angret på den med atombombene, eller at de gjorde en feil.