2. verdenskrig

By Lisa_nt
 • Nazistene kommer til makten.

  Nazistene kommer til makten.
  Adolf Hitler var en tysk nazistisk politiker og diktator.
  Hitler hadde blitt enig med den tidligere rikskansleren Frans Von Papen om at de skulle inngå et regjeringssamarbeid. 30. Januar 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler.
 • De lange knivers natt

  Mange av Hitlers nærmeste blir drept.
  Natten til 30. juni 1934 skulle bli en blodig dag. Hitler begynte og bli redd for og miste makten og fikk mange av sine nærmeste "venner/vakter" drept for og ikke miste makten.
 • Angripe på Polen

  Angripe på Polen
  Felttoget i Polen var den tyske og sovjetiske invasjonen av Polen i 1939, startskuddet til andre verdenskrig.
 • Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig

  Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig
  To dager etter angrepet på Polen erklærer Storbritannia og Frankrike krig mot Tyskland.
 • Russerne rykker inn i det østlige Polen

  Russerne rykker inn i det østlige Polen
  1. september 1939 rykket tyskerne over grensen til Polen, først ved Westerplatte utenfor Gdańsk, og tross kraftig og tapper motstand ble polakkene nedkjempet i løpet av september. Selv om Storbritannia og Frankrike erklærte Tyskland krig 3. september, fikk Polen ingen militær støtte. Den 17. september rykket Sovjetunionen inn fra øst for å ta sin del.
 • Warszawa kapitulerer

  Warszawa kapitulerer
  Nå står Den røde armé bare noen kilometer fra bygrensen. Derfor gjør Warszawas innbyggere et heroisk forsøk på å befri byen sin, i den tro at russerne skal komme dem til unnsetning i løpet av få dager. Men de kommer aldri, og etter 63 dagers kamp er Warszawa utslettet
 • Sovjetunionen angriper Finland

  Sovjetunionen angriper Finland
  Vinterkrigen brøt ut da Sovjetunionen angrep Finland den 30. november 1939. Grunnen til dette var en fals påstand om at finnerne hadde drept fire russere i et artilleriangrep. Dette var en kamp folk trodde ikke kom til og være lenge med tanke på hvor lite Finland er. Men de gjorde en heroisk innsats og hadde gode strategier som forbløffet folket. Etter hvert måtte de se kampen tapt. Men takket være at de var gode på ski klarte de seg lenge.
 • Fredsslutning mellom Finland og Sovjetunionen

  Fredsslutning mellom Finland og Sovjetunionen
  Vinterkrigen mot Sovjetunionen i 1939–1940 medførte store finske tap og ... Etter krigen ble Finland et nøytralt land i en gråsone mellom vest- og østmaktene
 • lille Norge kommer med i krigen

  lille Norge kommer med i krigen
  I morgentimene 9. april 1940 var tyske krigsskip i ferd med å innta Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik, og hovedstaden ble angrepet av tyske fly.Tysk angrep på Danmark og Norge.
  Da andre verdenskrig brøt ut i 1939, erklærte Norge seg nøytralt, men 9. april 1940 angrep tyske tropper landet. Kong Haakon og regjeringen nektet å overgi seg, men etter to måneder hadde tyskerne erobret hele landet, og fra da av og til frigjøringen i 1945 sto Norge under tysk okkupasjon.
 • Angripe på Danmark

  Angripe på Danmark
  Angrepet på Danmark i 1940 var det tyske angrepet på Danmark 9. april under 2. verdenskrig. Angrepet var underordnet hovedangrepet rettet mot Norge
 • Benelux-landene

  Benelux-landene
  Slaget om Frankrike var den tyske invasjonen av Benelux-landene og Frankrike under den andre verdenskrig. Sammen med Storbritannia erklærte Frankrike krig mot Tyskland, etter den tysk-sovjetiske invasjonen av Polen i september 1939.
 • Tysk (senere også italiensk) felttog i Frankrike

  Tysk (senere også italiensk) felttog i Frankrike
  Etter erobringen av Polen i september 1939 ble fronten stille i vest. Tyskland ventet å se på reaksjonen til Frankrike og Storbritannia, mens de allierte nølte med å ta initiativ til et angrep.
  10. mai 1940 rykket tyskerne over Nederlands og Belgias grenser. Rundt 20. mai brøt de gjennom de nordfranske festningene og i løpet av et par dager helt frem til kanalkysten ved Sommes utløp og nordenfor.
  5. juni vendte tyskerne seg sørover mot Frankrike, og 9. juni var avgjørelsen falt.
 • Den nederlandske hæren kapitulerer

  Den nederlandske hæren kapitulerer
  1. - 15 mai 1940. Den 14. mai 1940 slutter slaget om Nederland med tysk seier etter fire dagers kamp. Manøveren gjennom Belgia, Luxemburg og Nederland omgikk effektivt den godt befestede franske Maginotlinjen og gjorde at den tyske krigsmaskinen kunne utnytte Blitzkrieg-strategien optimalt og på veldig kort tid underlegge seg mesteparten av Vest-Europa og drive britene bort fra kontinentet.
 • Belgia kapitulerer

  Belgia kapitulerer
  1. mai kapitulerte kong Leopold 3 som øverstkommanderende for hæren. Han nektet å følge regjeringen i landflyktighet og ble internert av tyskerne. Regjeringen, som fortsatte krigen, oppholdt seg i London fra juni 1940 til Belgia ble befridd i 1944.
 • De siste troppene evakuerer Dunkerque

  De siste troppene evakuerer Dunkerque
  Slaget om Dunkerque fant sted i månedsskiftet mai-juni 1940 ved havnebyen Dunkerque i Frankrike. En stor styrke britiske og franske soldater ble evakuert med båt etter å ha blitt omringet av tyske styrker, selve evakueringen ble utført under kodenavnet Operasjon Dynamo.
 • Haakon 7 og den norske regjeringen forlater Norge

  Haakon 7 og den norske regjeringen forlater Norge
  Når tyske tropper ankom Norge og kongefamilien bestemte seg for at de måtte flykte oppover i landet. 7. juni 1940 var krigen i Norge over og Tyskland hadde vunnet. Kongen, kronprinsen og regjeringen som hadde oppholdt seg i Tromsø, dro til Storbritannia for og fortsette kampen derfra.
 • Italia erklærer Frankrike og Storbritannia krig

  Italia erklærer Frankrike og Storbritannia krig
  juni Verdun, og den tyske fremmarsjen fortsatte i stormskritt langs kysten og bak Maginotlinjen mot den sveitsiske grensen. 10. juni erklærte Italia vestmaktene krig og gikk til angrep mot Frankrike uten å kunne bryte den franske motstanden ved grensen. Marskalk Philippe Pétain avløste 16.
 • Paris faller

  Paris faller
  Den 14. juni 1940 ble Paris inntatt av tyske styrker uten kamp. Større kamper hadde funnet sted ved elvene Somme og Aisne tidligere denne måneden. Kampene om Frankrike hadde bare vart i seks uker, på grunn av den suksessfulle Blitzkrig-taktikken, og livet returnerte snart tilbake til relativt normale forhold.
 • Marskalk Pétain danner regjering. Frankrike ber om våpenhvile (avtale 22/6)

  Marskalk Pétain danner regjering. Frankrike ber om våpenhvile (avtale 22/6)
  Den 22. juni 1940 skrev den franske delegasjonen under på avtalen om våpenhvile, Etter våpenhvilen la nasjonalforsamlingen ned den tredje republikk og gav marskalk Philippe Pétain all makt til å danne en ny regjering og nye institusjoner i Vichy. Vichy-regjeringen er kjent for sitt tette politiske, økonomiske og ideologiske samarbeidet med Tyskland.
 • Sovjetunionen besetter Bessarabia og Nord-Bukovina

  Sovjetunionen besetter Bessarabia og Nord-Bukovina
  I 1941 begynte enheter fra den tyske og den rumenske hær kampen i øst mot Sovjetunionen, for å ta tilbake Bessarabia og Bukovina, som denne hadde okkupert. Det klarte de, og etterpå ba Hitler Antonescu om å fortsette over elven Dnestr, som var en av grensene mot Sovjetunionen før krigen. Antonescu ba hæren om å gå videre over Dnestr fordi Hitler hadde lovet ham å hjelpe Romania med å få tilbake den delen av Transilvania som Romania hadde mistet til Ungarn, en av Tysklands allierte.
 • Slaget om Storbritannia. britene slår tilbake tyske luftangrep

  Slaget om Storbritannia. britene slår tilbake tyske luftangrep
  1. august - 17. september. I mai 1940 byttet Storbritannia statsminister(Winston Churchill. Grunnet den mislykkede krigen i Norge). Tyske fly forsøkte og bombe i stykker det britiske flyvåpenet, flyplasser og britiske byer. Men Storbritannia lag alltid litt foran fordi de hadde funnet opp radar. Så hver gang tyskerne kom flyvende kom det alltid briter i mot dem så Tyskland måtte til slutt gi seg.
 • Tremaktspakt mellom Italia, Japan og Tyskland (som senere tiltres av Bulgaria, Romania, Slovakia og Ungarn)

  Tremaktspakt mellom Italia, Japan og Tyskland (som senere tiltres av Bulgaria, Romania, Slovakia og Ungarn)
  I pakten avtalte de tre statene at de i de neste ti årene skulle «støtte og samarbeide med hverandre i deres primære hensikt å etablere og opprettholde en ny orden og fremme gjensidig framgang og velferd for sine folk. De skulle anerkjenne hverandres interessesfærer og skulle «støtte hverandre med alle tilgjengelige politiske, økonomiske og militære midler, dersom et av landene ble angrepet» av et land som ikke allerede var med i krigen, men dette gjaldt ikke Sovjetunionen.
 • I USA vedtas låne- og leieloven til støtte for de alliertes krigføring

  Låne- og leieloven var en amerikansk lov som ble undertegnet av president Franklin D. Roosevelt i 1941. Loven gav presidenten fullmakt til å selge, låne og leie ut krigsmateriell og andre viktige varer til forsvar av land som var av betydning for USAs sikkerhet. Faktaboks
 • Ungarn går med i angrepet på Jugoslavia

  Tyskland iverksatte Blitzkrieg mot Hellas gjennom Jugoslavia og Bulgaria i april 1941. Etter at slaget om Kreta ble vunnet av Tyskland i begynnelsen av juni 1941 var hele landet okkupert av aksemaktene. Tyskerne okkuperte Athen, Thessaloniki og de strategisk viktigste Egeiske øyene. Andre deler av landet ble okkupert av Italia og Bulgaria.
 • Finland i krig med Sovjetunionen

  Finland i krig med Sovjetunionen
  Den finske fortsettelseskrigen begynte med sovjetiske bombeangrep mot Finland 25. juni 1941. Finnene kunne imidlertid gå til motangrep, og gjenerobret det karelske neset og Øst-Karelen. Krigen varte til våpenstillstanden 4. september 1944 (på finsk side) og 5. september (på sovjetisk side).
 • Atlanterhavserklæringen

  Atlanterhavserklæringen
  Atlanterhavserklæringen eller the Atlantic Charter var en avtale mellom USA og Storbritannia som i åtte punkter fastsatte prinsippene for deres felles politikk under andre verdenskrig og deres felles visjon for fremtiden etter krigen.
 • Japan angriper Pearl Harbor; Japan og USA i krig

  Japan angriper Pearl Harbor; Japan og USA i krig
  Angrepet på Pearl Harbor var et japansk angrep mot den amerikanske marinebasen Pearl Harbor, søndag 7. desember 1941. Angrepet ble gjennomført av fly og miniubåter fra den japanske marinen, kommandert av viseadmiral Chuichi Nagumo, uten at Japan hadde erklært krig mot USA.
 • Tyskland og Italia erklærer USA krig.

  Tyskland og Italia erklærer USA krig.
  Den 11. desember 1941 erklærte Tyskland krig mot USA. Japan hadde fire dager tidligere angrepet den amerikanske marinebasen i Pearl Harbor og dermed havnet i krig med USA, hvilket kan ses som den direkte utløsende årsaken til at også Tyskland erklærte USA krig.
 • Japanerne erobrer Hong Kong

  Japanerne erobrer Hong Kong
  Under den første opiumskrigen (1840–1842) ble øya Hongkong erobret av britene i 1841; formelt bekreftet ved Nanking-avtalen i 1842. ... Japanerne angrep Hongkong 8. desember 1941, under andre verdenskrig, og byen og festningen måtte overgi seg 1. juledag samme år.
 • Japanerne erobrer Hong Kong

  Japanerne erobrer Hong Kong
  Det japanske angrepet kom ikke like overraskende på Storbritannia hvor man hadde fryktet at noe var i gjære. Men det britiske imperiet var allerede hardt presset i sin krig mot Tyskland, og hadde kun begrensede resurser å avse til forsvaret av sine kolonier i Asia. I tillegg var slagkraften til det japanske infanteriet kraftig undervurdert.
  Hongkong var håpløst isolert, og garnisonen kapitulerte 25. desember.
 • De forente nasjoners pakt

  De forente nasjoners pakt
  juni 1945 ved en konferanse i San Francisco i USA. Den trådte i kraft den 24. oktober 1945 etter å ha blitt ratifisert av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd. I 1945 hadde De forente nasjoner 51 medlemsstater.
 • Singapore faller for japansk angrep

  Singapore faller for japansk angrep
  Slaget om Singapore ble utkjempet under den andre verdenskrig da Japan angrep det britiske knutepunktet Singapore etter å ha først invadert Britisk Malaya. Kampene i Singapore varte fra 7. februar til 15. februar 1942 og endte med japansk seier og det største antall kapitulerte tropper i britisk historie. Rundt 80 000 indiske, australske og britiske tropper ble krigsfanger og led samme skjebne som de om lag 50 000 som hadde blitt tatt til fange i Slaget om Malaya.
 • Slaget ved Stalingrad

  Slaget ved Stalingrad
  Slaget om Stalingrad var et slag i og omkring Stalingrad på østfronten under andre verdenskrig som ble utkjempet mellom angripende tyske og samarbeidende lands styrker, og sovjetiske styrker fra 21. august 1942 til 2. februar 1943.
 • Alliert brohode ved Anzio

  Alliert brohode ved Anzio
  Slaget om Cisterna (30. januar 1944 til 2. februar 1944) var et slag kjempet under andre verdenskrig, som en del av Operasjon Shingle. Slaget endte med tysk seier.
  I løpet av uken som fulgte klarte de allierte å landsette 69 000 mann og etablere et sterkt brohode ved Anzio. Samtidig hadde tyskerne hatt tid til å bringe inn forsterkninger, og de tyske troppene talte rundt 71 500 mann.
  30. januar startet de allierte en offensiv for å bryte ut fra brohodet i nordøstlig retning.
  (Italia)
 • Tyskerne besetter Ungarn

  Tyskerne besetter Ungarn
  Etter at tyske styrker 19 mars 1944 tok kontroll over Ungarn deporterte det ungarske regimet fra 15. mai til 8. juli 1944 totalt 437 402 jøder til Auschwitz. Ungarn hadde i 1944 det siste intakte jødiske samfunnet i Europa, og dette var den siste store transporten til Auschwitz.
 • Roma erobres av de allierte

  Roma erobres av de allierte
  Slaget om Monte Cassino (også kjent som slaget for Roma og slaget for Cassino). I begynnelsen av 1944 var den halvdel av Gustavlinjen okkupert av tyskerne, som holdt de alliertes invasjon av Italia i september 1943 ble etterfulgt av en av tyskerne, men newzealenderne klarte igjen å erobre jernbanestasjonen.
 • De allierte går i land i Nord-Frankrike (D-dagen)

  De allierte går i land i Nord-Frankrike (D-dagen)
  Operasjon Overlord var vel kodenavnet for befrielsen av Nordvest-Europa. Det var Operasjon Neptune som var den allierte invasjonen i Normandie 6. juni 1944, også kalt "D-dagen".
 • Attentat mot Hitler

  Attentat mot Hitler
  1. juli-attentatet var et bombeattentat og et mislykket forsøk på statskupp fra en rekke høyere offiserer innen Wehrmacht, det regulære forsvaret i det nasjonalsosialistiske Tyskland, 20. juli 1944.
 • Våpenhvile mellom Finland og Sovjetunionen (undertegnet 19. september)

  Våpenhvile mellom Finland og Sovjetunionen (undertegnet 19. september)
  Finnene holdt stand frem til 13. mars 1940, da de undertegnet en fredsavtale.
  Finland signerte våpenstillstand med Sovjetunionen 19. september 1944. Den påla blant annet Finland å drive de tyske styrkene ut av landet.
 • Sovjetunionen erklærer krig mot Bulgaria, som bryter med Tyskland

  Sovjetunionen erklærer krig mot Bulgaria, som bryter med Tyskland
  Fra invasjonen i Normandie i juni 1944.
  1944.
  Dato Hendelse
  5. september Sovjetunionen erklærer krig mot Bulgaria, som bryter med Tyskland
  9. september Bulgaria erklærer Tyskland krig
  11. september De vestallierte rykker inn i Tyskland
  4. oktober Britene rykker inn i Hellas
 • De allierte går i land i Sør-Frankrike

  De allierte går i land i Sør-Frankrike
  Operasjon Dragoon var kodenavnet på den allierte invasjonen av Sør-Frankrike under andre verdenskrig. Invasjonen ble innledet den 15. august 1944 ved utslipp av fallskjermsoldater etterfulgt av amfibiske angrep av den amerikanske hæren.
 • Paris befris

  Paris befris
  Frigjøringen av Paris, også kalt slaget om Paris. Fant sted under andre verdenskrig fra 19. august 1944 inntil den tyske garnison overgav seg den 25. august.
  Frigjørinen begynte da den franske motstandsbevegelse gikk til opprør mot den tyske okkupasjonsarmén.
 • Romania erklærer Tyskland krig

  Romania erklærer Tyskland krig
  I 1942 ble overbevist av de sovjetiske troppers kamper rundt Stalingrad om at Tyskland kom til å tape krigen, og i begynnelsen av 1944 hadde Romanias økonomi falt i grus på grunn av krigsgjelden til Tyskland.
 • Tysk offensiv i Ardennene

  Tysk offensiv i Ardennene
  Ardenneroffensiven var den siste store, tyske offensiven under andre verdenskrig, satt i gang av Adolf Hitler 16. desember 1944 i overbevisning om at han kunne kutte de allierte forsyningslinjene og ta motet fra de allierte styrkene. Målet var Antwerpen hvor de allierte styrker fikk sine forsyninger.
 • Russerne erobrer Budapest

  Russerne erobrer Budapest
  Russerne rykket stadig frem, og etter seks ukers beleiring og voldsomme gatekamper falt det sterkt ødelagte Budapest 13. februar 1945. I Debrecen, som var besatt av russerne, var det allerede 22. desember 1944 dannet en provisorisk regjering som erklærte krig mot Tyskland og sluttet våpenhvile med de allierte.
 • Manila erobres av de allierte

  Manila erobres av de allierte
  De allierte bestod først og fremst av Storbritannia, Frankrike, Sovjetunionen og USA. Etter å ha erobret Danmark, Norge, Nederland og Belgia våren 1940. På Filippinene helt til sommeren 1945 Manila falt 23. februar 1945.
 • Amerikanerne går over Rhinen ved Remagen

  Amerikanerne går over Rhinen ved Remagen
  De allierte arméene har gått over Rhinen, og tyskernes siste sammenhengende forsvarslinje i vest er brutt. Amerikanske armé over Rhinen mellom Mainz og Worms. Dette dristige kup var blitt muliggjort ved en av de mest vellykte «knipetangsoperasjoner» under krigen. Den 3. og den 7. amerikanske armé hadde i løpet av mindre enn 14 dager smadret to tyske arméer mellom Moselle, Saar og Rhinen, og det ble for et par dager siden meldt at de hadde tatt mer enn 110 000 fanger vest for Rhinen.
 • President Roosevelt dør. Harry Truman ny president i USA

  President Roosevelt dør. Harry Truman ny president i USA
  Tiltredelse og atombomben. Truman hadde vært visepresident i bare 82 dager da president Roosevelt døde den 12. april 1945.
 • Russerne rykker inn i Wien

  Russerne rykker inn i Wien
  Angrepet ble annonsert på tysk radio klokken 7 om morgenen. Som et svar på det tyske angrepet startet russerne et bombardement av de finske. Wien ble inntatt av sovjetisk styrker 13. april få dager etter at de krysset grensen fra Ungarn. Fra høsten 1944 til april 1945 ble de tyske styrkene tvunget nordover i Finland
 • Russerne omringer Berlin. Amerikanske og russiske styrker møtes i Torgau ved Elben

  Russerne omringer Berlin. Amerikanske og russiske styrker møtes i Torgau ved Elben
  Det er uklart om denne ordren fra Berlin utløste drapene på alle jøder. Slik ble det etterhvert delvis mulig for de russiske styrkene å slippe unna mange av de. Som et svar på det tyske angrepet startet russerne et bombardement av de finske. Ved Torgau ved Elben sør for Magdeburg møttes amerikanske og sovjetiske.
 • Mussolini blir drept

  Mussolini blir drept
  1. april 1945 ble Mussolini skutt, sammen med sin siste elskerinne Claretta Petacci og andre fascistiske ledere. Deretter ble de døde kroppene fraktet til Milano, hvor de ble hengt opp ned fra en jernbjelke på en bensinstasjon på Piazzale Loreto. Mussolini er nummer to fra venstre.
 • Tyskerne kapitulerer i Italia

  Tyskerne kapitulerer i Italia
  På sydfronten, i Italia, fortsatte tyskerne kampene helt frem til den sentrale kapitulasjonen. Tyskerne hadde tatt med seg Mussolini, og trakk seg nordover, hvor de til slutt bet seg fast i Nord-Italia. Der kapitulerte de den 2. mai 1945.
 • Hitler begår selvmord

  Hitler begår selvmord
  Nederlaget. Hitler oppholdt seg i rikskanselliet i Berlin fra januar 1945. Like før sovjettroppene rykket inn i byens sentrum, 30. april 1945, begikk han selvmord sammen med Eva Braun, som han dagen før hadde giftet seg med.
 • Tyskerne kapitulerer i Danmark, Nederland og det nordvestlige Tyskland

  Tyskerne kapitulerer i Danmark, Nederland og det nordvestlige Tyskland
  4-5. mai 1945.
  mai kapitulerte de tyske styrkene i Danmark, Nederland og i de nord-vestlige delene av Tyskland.
 • Betingelsesløs tysk kapitulasjon

  Betingelsesløs tysk kapitulasjon
  Frigjøringen i mai 1945 markerte slutten på andre verdenskrig i Norge, og på fem års tysk okkupasjon. Tyskland kapitulerte betingelsesløst på kvelden den 7. mai. Den 8. mai regnes som frigjøringsdagen i Norge, mens kapitulasjonen egentlig trådte i kraft først ved midnatt mellom 8. og 9. mai. Maidagene 1945 ble preget av gledesrus, men også av frykt for om de 365 000 tyske soldatene i Norge og deres norske allierte.
 • Krigen slutt i Europa (VE-dagen)

  Krigen slutt i Europa (VE-dagen)
  Datoen regnes vanligvis også som de alliertes seiersdag i Europa, dagen da den tyske hæren overga seg, krigen i Europa var over og Adolf Hitlers Tredje rike opphørte. I Storbritannia og de andre samveldelandene regnes imidlertid vanligvis 7. mai som "Victory in Europe Day" (VE Day eller V-E Day), frigjøringsdag.
 • Alliert kontrollråd i Berlin

  5 - 6. juni 1945.
  Allierte kontrollråd i Tyskland
  Rådets oppgaver ble trukket opp i en erklæring fra de allierte øverstkommanderende i Berlin 5. juni 1945. Hver av de fire okkupasjonsmaktene skulle få full myndighet i sin sone. De fire øverstkommanderende skulle sammen utgjøre det allierte kontrollråd.
 • Konferanse i Potsdam mellom Churchill (avløst av Clement Attlee), Stalin og Truman

  Konferanse i Potsdam mellom Churchill (avløst av Clement Attlee), Stalin og Truman
  1. juli–2. august Potsdamkonferansen var en konferanse mellom de «tre store», Josef Stalin, Harry Truman og Winston Churchill, lederne for seiersmaktene etter andre verdenskrig. Møtet ble holdt mellom 17. juli og 2. juli var Clement Attlee og Ernest Bevin britiske representanter.
 • Atombombe mot Hiroshima

  Atombombe mot Hiroshima
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. De to atombombene drepte omlag 135 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander.
 • Sovjetunionen erklærer Japan krig

  Sovjetunionen erklærer Japan krig
  Sovjetunionen erklærte krig mot Japan 8. august, to dager etter at den første atombomben var sluppet over Hiroshima. Den andre ble sluppet over Nagasaki 9. august.
 • Japan undertegner kapitulasjons erklæring

  Japan undertegner kapitulasjons erklæring
  Japan holdt fortsatt gang i krigen og hadde egentlig ikke planer om og gi seg, men når Usa kom opp med atombomben bestemte de seg for og gi seg.