Andre verdenskrig ca 1939-1945

 • Avslutningen av første verdenskrig og starten av andre verdenskrig

  Det er 1VK ble Tyskland 1 republikk vi fikk en dårlig start.Regjeringen hadde vært med å skrive under fredsavtalenVersailles etter 1VK og hadde dermed godtatt de har de betingelsene som avtalen medførte Tyskland de fleste tyskere mente at avtalen var urettferdigog ydmykende+dårlig økonomisk mange la skylden på regjeringen.regjeringen fikk mange fiender.For å betale tilbake Frankrike+store krigsstadndinger.De begynte å trykke opp mye flere penger.de mente at de trengte noen til å rydde
 • Gestapo

  • gestapo var det offisielle sikkerhetspolitiet i Tyskland under nasjonalismen og i de okkuperte områdene under andre verdenskrig
  • under andre verdenskrig virket Gestapo også i de okkuperte land, og ble overalt kjent for en brutalitet som har gitt navnet til et synonym for brutalitet og vold.
 • Sturm-Abeilung

  • de var det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAPs paramilitære avdeling som skulle hjelpe til med å ta makten i Tyskland.
  • spilte en nøkkelrolle i partilederen Adolf Hitlers vei til makten.
 • Hvordan Hitler endte opp med makta i Tyskland

  Hitler ble enig med den tidligere rikskansler Franz Von Papen om at nasjonalistene og de tysknasjonale skulle inngå et regjeringssamarbeid. 30.januar 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler I løpet av sine første måneder ved makten gjennomførte Hitler det som for ettertiden er kjent som"Machtergreifung"Han gjorde landet til en totalitær ettpartistat. Det var mye styr før han fikk styre Tyskland bl a ble han satt i fengsel fordi han ville prøve å gjøre et kupp ved å ta makten i Bayern.
 • Hvorfor Hitler kunne "ta" Østerrike uten motstand

  Hitler og nazistene ønsket å samle alle tyskere i et nytt, sterk tysk rike. De regnet folk som tyskere hvis de hadde tysk morsmål, selv om de bodde utenfor Tysklands grenser. Østerrike var etter første verdenskrig blitt et lite land der folk flest snakket tysk. Hitler kom selv derfra, og han ønsket å gjøre Østerrike til en del av sitt tyske rike. I 1938 truet han de østeriske politikerne med militærmakt til de gikk med på å la en nazist bli regjeringssjef den 11. Mars.
 • Fortsettelse på hvorfor hitler kunne ta Østerrike uten motstand

  Dagen etter marsjerte tyske tropper inn i Østerrike uten å møte noen motstand, og dermed ble Østerriket innlemmet i Tyskland.
 • Hvordan krigen var annerledes i øst og vest (Europa) og hvorfor

  Øst og vest Europa hadde forskjellig ideologi og økonomisk system. øst var ettpartistater og med kommunistiske samfunn som mål, mens de fleste i vest var flerpartistater basert på markedsøkonomi. konflikten ble kalt den kalde krigen fordi trusselen om utløsningen av en global atomkrig.
 • Pearl Harbour

  Pearl harbor var en amerikansk flåtebase på sørkysten av Oahu, Hawaii. Japans overraskende angrep var den 7. Des 1941var den bl.a grunnen til at USA kom med i krigen. De japanske bombeflyene senket eller ødela bl.a fem amerikanske slagskip som lå til anlers i havna, og skadet tre andre.
  I alt 363 japanske fly deltok i angrepet ( alle bortsett fra 29 kom tilbake. Totalt gikk 18 krigsskip og 188 fly tapt i angrepet.
 • Tofrontskrig (Tyskland)

  I øst kjempet Tyskland mot Sovjet, mens i vest kjempet de mot Storbritannia.
 • Forholdet mellom Tyskland og Sovjet før og under 2VK

  Tyskland var med i Aksemaktene og Sovjet var med i De allierte. Tyskland angrep Sovjet, og de kom overraskende. Tyskerne klarte å erobre store områder før russerne fikk samlet seg til motstand. Hitler ville at Russland skulle bli en tysk koloni. De så på russerne som undermennesker. Mange mennesker i Sovjet LED under Stalin diktatur og kunne ha sett på tyskerne som befriere. Men tyskerne for så brutalt fram fikk det folk til å samle seg om Stalin. Tyskland tapte slaget ved Stalingard.
 • Nazisme

  • en sterk leder som alle skulle høre etter
  • den arktiske rasen er best
  • drepe alle jøder (jødehat) -staten skulle kontrollere alle sider ved samfunnet
 • Nazismen i Tyskland

  • rasehygiene (ingen andre rase kom inn) for da ble det "rotete" jødene sto nederst på rangstigen (vært i lang tid) jødene ble banket opp samlet i egne områder med ghettoer. (ghettoer er grupper) -de fikk ikke eie egen jord -jødene hadde høy utdanning
  • de drepte ikke bare jøder men også de som er: andre hudfarger, homoseksuelle, funksjonshemmede/mentalt syke, sigøynere/tatere -nazistene kontrollerte etter hvert alle sider ved samfunnet
 • Propaganda før og under 2VK ( mot jøder)

  Nazistene bestemte hva som skulle skrives og sies på radio
  det var viktig dor nazistene å påvirke de unge
  derfor opprettet de egne nazistiske barne - og ungdomsorgansisasjoner
  gutter mellom 13 og 18 år måtte være med i organisasjonen Hitlerjugend
  de gikk i uniformer og fysisk trening
  jentene måtte være med i jungmädel
  hovedmål i organisasjonene var å innprente disiplin og lojalitet overfor alt føreren Hitler mente og gjorde
  nazitene ønsket å påvirke befolkingen til å hate jøder
 • Fortsettelse på propaganda

  • de spredte løgnaktige rykter om at jødene hadde skylda for at Tyskland hadde tapt første verdenskrig. De brukte også antisemittisk propaganda. Både barnebøker, plakater, ukeblad og filmer ble brukt til dette formålet.
 • Konvoi

  Konvoi det er flere skip som seiler sammen og er beskyttet av krigsskip.
 • Okkupere

  Det er når et land går inn i et land med soldater og overtar styringen av landet med makt.
 • Kapitulere

  Det betyr å gi seg og innrømme at man har tapt krigen.
 • Invadere

  Det betyr å sende soldater inn i et land for å prøve å overta makten.
 • Inflasjon

  Det betyr at pengeverdien øker og verdien minnes.
 • Antisemittisme

  Det er fordommer mot, hat mot eller diskriminering av jøder som en etnisk eller religiøs folkegruppe. En person som hevder slike holdninger er kalt for en antisemitt. Antisemittisme er forstått som er form for rasisme.
 • Holocaust

  Betegnelse på nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig. I perioden 1938-1945 ble mer enn seks millioner jøder drept.
  - de angrep med gettoer, i områder i byer der det bare bodde jøder.
  - alle de som var jøder, folk med psykiske/ fysiske problemer, politiske motstandere ( som var uenig med nazistene), homofile, signøynere og jehovas vitner ble sendt til konsentrasjons leire.
 • Hiroshima og Nagasaki

  Atombombene ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene. De to byene drepte minst 120 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander. over noe tid døde rundt dobbelt så mange av påførte skader, skader av direkte stråling, innånding av radioaktivt støv og inntak av radioaktivt forurenset mat og drikke. i tillegg har de som overlevde bombene og etterkommerne deres, slitt med senskader som kreft og misdanninger.