Andre verdenskrig

 • Hitler ble leder for nazipartiet

  Nazistene ønsket å avskaffe demokratiet og mente at all makt burde samles hos en leder, altså Hitler. Det var mye sensur og propaganda, så der var kontroll på hva folk leste og skrev, så på kino og hørte på radioen. Nazismen var veldig nasjonalistisk. De ville samle alle tyskere til et nytt Stor-Tyskland. Den nazistiske ideologien var itillegg svært rasistisk. Nazistene mente at tyskerne var mer verdt og bedre enn alle andre mennesker.
 • Hitlers vei til makten (del 1)

  Etter 1VK var det tyske folk misfornøyd med regjeringen. I 1921 ble Hitler leder for Det nasjonalistiske tyske arbeiderparti(nazistpartiet). I 1923 møttes Hitler og hans private hær, SA. De masjerte i gatene og ville ta makten i delstaten Bayern. Kuppet ble en fiasko. De ble stoppet av politiet og Hitler ble arrestert, dømt til fire års fengsel, men sonet kun 6 måneder. Fengselsstraffen førte til at han fikk spredt tankene sine og den nazistiske ideologioen, i fengsel skrev han Mein Kampf.
 • Hitlersvei til makten (del 2 fortsettelse)

  Da Hitler kom ut av fengselet i 1924 prøvde han en ny taktikk. Han skulle forsøke å komme til makten på lovlig vis. De fikk en vellykket valgkamp etter å ha terrorisert de største partiene. Nazistpartiet ble det største partiet i Riksdagen i 1932. Mange mente at Hitler skulle bli rikskansler og 30. januar 1933 ble han utnevnt. Etter hvert fikk han uinnskrenket makt. Han bygde opp en nazistisk stat og fikk ned arbeidsledigheten, folket ble fornøyd.
 • Hitler vei til makten (del 3 fortsettelse)

  Hitler økte hæren, innførte allmenn verneplikt, begynte å produsere våpen, men ble ikke straffet selv om han brøt med Versaillestraktaten. Han sa at han ønsket fred. Hitler ønsket en større tysk stat eller rike så han tok Østerrike 12.mars 1938. Tyskland "fikk" Sudetland av Tsjekkoslovakia etter München møte. Han sa at han ønsket fred og at han ikke skulle ta flere, men etter hvert tok han hele Tsjekkoslovakia.
 • Hitler og SA: kupp i München

 • Hitler skrev Mein Kampf

  Mein Kampf skrevet i 1924
 • 1. Nazisme (ideologien)

  Hitler skrev boka Mein Kampf i 1924. Boka ble utgangspunktet for den nazistiske ideologien. Det var i 1933 Hitler kom til makten. Den nazistiske ideologien gikk ut på at Hitler ville avskaffe demokratiet. Han mente at all makt skulle samles under en leder altså Hitler. Det var viktig å kontrollere hva folk skrev, leste og så på kino. Nazismen var også svært nasjonalistisk. De ville at Tyskland skulle samles til et stort rike. Nazismen så på tyskerne som det aller beste folkeslaget, sto over alle
 • Linjer mellom avslutningsa på 1VK og oppstarten på 2VK

  Etter 1VK skrev Tyskalnd under Versaillestraktaten. Den var et nederlag for tyskerne. Mange var missførnøyde med demokratiet, og mente at de måtte endre. Versaillestraktaten sa også at tyskerne skulle betale en astronomisk krigsskadeerstatning. Det gjorde at de fikk lyst på hevn. Da kom det tyske nazipartiet, ledet av Hitler, til makten. Dette var et svært rasistisk parti etter hvert fikk de mange tilhenger, slik at de kom til makten i 1932. I 1933 ble også Hitler rikskansler.
 • Linjer mellom slutten av 1VK og starten på 2VK (del 2)

  Hitler lovte et stort og sterkt Tyskland igjen og fikk støtte i befolkningen. Dette gjorde at han kom til makten og startet og bygge opp igjen et nytt stort Tyskland. Den strenge straffen Tyskland fikk gjennom Versaillestraktaten kan derfor sies å være starten på 2VK.
 • Storm-Abteilung (SA)

  Storm-Abteilung var Hitler og nazipartiets egne militære organisasjon. De ble også kalt for brunskjortene og bedrev terror mot personer som de mente var fiender av nasjonen. Hardest gikk dette utover jøder. De beskyttet nazistene på deres politiske møter og lagde bråk på motstandernes møter.
 • Hitler ble rikskansler

 • Gestapo

  Gestapo var et nytt hemmelig politi. Gestapo kontrollerte alle sider av samfunnet og kunne arrestere folk hvis de hadde mistanke om at de var motstandere av nazismen eller Hitler. De som ble arrestert ble ofte fengslet, torturert eller dømt til en domstol. Gestapo ble opprettet 26. april 1933.
 • Østerrike innlemmet i Tyskland

 • Tyske tropper langs grensa til Tsjekkoslovakia

 • Hitler kunne ta Østerrike uten motstand

  Hitler kunne "ta" Østerrike uten motstand siden at etter første verdenskrig hadde Østerrike blitt et lite land, der de fleste snakket tysk. Hitler var derfra og når en nazist ble regjeringssjef i Østerrike den 11.mars 1938 kunne tyske tropper dagen etter gå inn i Østerrike uten å møte motstand. Dermed var Østerrike innlemmet i Tyskland.
 • Propoganda før og under 2VK mot jøder (del2)

  Nazistene opprettet også egne nazistiske barn og ungdomsgrupper. Alle gutter mellom 13 og 18 år måtte være med i Hitlerjugend. De måtte gå i uniformer og fikk fysisk trening. Jentene måtte være med Jungmädel. Grunnen til at disse organisasjonene ble opprett var at nazistene var opptatt av å påvirke de unge. Hovedmålet var å skape lojalitet og disiplin ovenfor Hitler, og å få de til å mene og være enige i det samme som Hitler. De ville også få fram at jødene var undermennesker.
 • Tyskland erobrer Tsjekkoslovakia

 • Propoganda før og under 2VK (del 1)

  Mange tyskere ble påvirket av propaganda. Før de kom til makten-fiendebilde. Nazistene bestemte alt som skulle sagt og sett på radioer og aviser. Med propogandaen skulle nazistene påvirke resten av befolkningen til å hate jøder like mye som det de gjorde. Nazistene begynte å si mange rykter som ikke var sanne om jøder. De ga blant annet jødene skylda for at de tapte andre verdenskrig. Barnebøker, plakater, ukeblad og filmer ble brukt til propaganda. Dette kalles antisemittisk propaganda.
 • Holocaust (del 1)

  Holocaust er betegnelsen på masseutryddelsen av jøder. Målet til nazistenene var å utrydde alle jøder i Europa, siden de var til skade for samfunnet. I 1939 begynte de å bygge gettoer for å samle og ha kontroll på jødene. Gettoer var avsperrede deler innenfor en by. De var der for å hindre at jødene fikk kontakt med resten av ssamfunnet. Mange så på jøder som en trussel for samfunnet. I begynnelsen av 1940 begynte nazistene å diskutere hvordan de skulle bli kvitt dem.
 • Holocaust (deL 2)

  De fant ut at den raskeste og billigste måten ville være å gasse dem i hjel. Beslutningen på at alle jøder skulle utryddes ble tatt utenfor Berlin i 1942. Nazistene begynte å bygge konsentrasjonsleirer rund 1930. Nazistene sperret inn alle som kritiserte dem, politiske motstandere, jøder og homoseksuelle., sigøynere og Jehovas vitner. I 1942 begynte de å lage leirer for tvangsarbeid. De lagde også utryddelsesleirer. Jøder fra hele Europa ble fraktet dit med tog.
 • Holocaust (del 3)

  Ca. 6 millioner jøder ble drept under 2VK, og 3 millioner av disse ble drept i konsentrasjonsleirene. Mot slutten av 1943 ble det tydelig at Tyskland var i ferd med å tape krigen.
 • Period: to

  Andre verdenskrig (ordforklaringer)

  Konvoi er flere skip som seiler sammen og er beskyttet av krigsskip.
  Inflasjon er at når man trykker opp flere penger, så synker verdien kraftig. Når pengemengden øker, synker verdien kraftig.
  Å okkupere er når et land går inn i et annet land med soldater og overtar styringen av landet med makt.
  Å invadere er å sende soldater inn i et land for å prøve å overta makten.
  Antisemittisme er fordommer mot jøder eller jødefiendtlighet.
  Å kapitulere er å gi seg og innrømme at man har tapt krigen.
 • (del1) Fortholdet mellom Sovjet og Tyskland både før og under 2VK

  Den 23. august 1939 fikk politikere i Vest-Europa et nytt sjokk. Det ble kjent at Tyskland og Sovjet hadde inngått en ikke-angrepsavtale. Det kommunistiske Tyskland og nazistiske Tyskland var store fiender. Grunnen til avtalen var at Stalin så på Tyskland som en stor trussel, samtidig som han var mistenksom ovenfor vestmaktene. Mange i Vest Europa var like redde for kommunismen som nazismen. Hitler lovte også at Sovjet skulle få kontroll over store områder i Øst-Europa.
 • (del2) Forholdet mellom Sovjet og Tyskland både før og under 2VK

  I tillegg til ikke-angrepsavtalen, hadde de inngått en hemmelig tilleggsavtale som viste hvordan de skulle dele Europa mellom seg. Planen til Hitler var hele tiden å angripe Sovjetunionen etter hvert, men han ville unngå å komme i en tofrontskrig mellom Sovjetunionen og Vestmaktene samtidig. Dette var grunnen til Hitler inngikk denne avtalen med Stalin.
 • Tyskland angrep Polen

 • Tyskland angriper Norge

 • Hvordan krigen var annerledes i øst og vest (Europa) og hvorfor.

  Krigen på østfronten var annerledes enn krigen i Vest-Europa, siden nazistenes mål var annerledes. I vest ville de sikre seg mot motangrep, mens i øst ville de erobre nytt land for den tyske befolkningen. Hitler drømte om at Russland skulle bli en tysk koloni. Nazistenes syn på menneskene var også annerledes. De så på folk i Vest-Europa og særlig i Norden som omtrent likeverdige med seg selv. Befolkningen i Sovjetunionen, altså russere, ukrainere, hviterussere og jøder, så de på som undermennesk
 • Tofrontskrig under 2VK

  Den 22. juni 1941 angriper Tyskland Sovjetunionen (østfronten) til tross for ikke-angrepsavtalen. I vest (vestfronten) pågikk krigen som en forsvarskrig for å sikre seg mot motangrep mot de vestlige landene. Tyskland kjempet nå på to fronter og etter at USA kom med i krigen på de alliertes side ble etter hvert tyskerne presset tilbake på begge fronter.
 • Pearl Harbour

  Ved Pearl Harbour 7. desember 1941 angrep Japan de allierte. Plutselig var himmelen dekket av japanske jagerfly og bombene regnet over skip og bygninger. Nesten hele den amerikanske Stillehavsflåten var også samlet ved havna Pearl Harbour på Hawaii. 18 amerikanske krigsskip ble senket og over 2000 sjøfolk og soldater ble drept Etter dette gikk USA inn i krig mot Tyskland og Japan. Tyskerne ønsket å dominere Europa, mens japanerne ønsket å dominere store deler av Asia.
 • japan overga seg

 • HIroshima og Nagasaki (del 2)

  Hvis de ikke hadde bombet ville de mest sannsynligvis ha måttet invadere Japan og krigen ville ha vart lenger. Åtte dager etter at den første bomben falt, kapitulerte Japan, og andre verdenskrig var over.
 • Hiroshima og Nagasaki (del 1)

  USA tok i bruk et helt nytt våpen, atombomben. Den første atombomben ble sluppet over Hiroshima i Japan den 6. august 1945. Atombomben over Hiroshima drepte en tredel av befolkningen. Tre dager senere slapp USA en ny atombombe over Nagasaki. Denne atombomben drepte til sammen over 200 000 mennesker, i tillegg fikk mange alvorlige skader. Dette er den eneste gangen atombomber er blitt brukt i krig. USA mente at ette var den mest effektive måten å avslutte krigen på.