Andre verdenskrig

By Siglyg
 • Hitler kommer til makten.

  Adolf Hitler var en tysk nazistisk politiker og diktator. Han ble utnevnt til rikskansler i 1933 og var statssjef i årene 1934–1945.
 • Riksdagen oppløst, NS (Nasjonal samling) einaste lovlege parti og nüeberglovene.

 • Nanjing massakre.

  Også kjent som Voldtekten av Nanjing, var en japansk krigsforbrytelse i Kina under den andre kinesisk-japanske krig
 • Innvandring av Sudetenland.

  Område i Tsjekkoslovakia med nesten utelukkende tysk befolkning.
 • Annektering av Østerrike: Anschluss.

  Anneksjon er en tilegnelse eller besettelse av landområde ved ensidig erklæring av en stat.
 • Krystallnatten.

  Starten på den fysiske jødeforfølgelsen.
 • Innovasjon av Polen

  Startpunkt av den europeiske krigen.
 • Ikke-angrepspakt: molotov ribbentrop

  Pakt mellom Sovjet og Tyskland
 • Vinterkrigen.

  Vinterkrigen i Finnland. Sovjet innvandrer Finland og Finland blir halvveis alliert med Tyskland (ikke ideologisk enighet, men mer en felles fiende).
 • Blitzkrieg.

  Tyskland tar over Belgia, Luxemburg, Frankrike..
 • Den norske kongen flykter.

 • Battle of Britain.

  Slaget om Storbritannia er betegnelsen på den luftoffensiven som Aksemaktene utkjempet mot Storbritannia sommeren og høsten 1940.
 • Invasjon av Danmark og Norge.

 • Churchill blir statsminister i England.

 • Operasjon Barbarossa

  Den tyske invasjonen av Sovjetunionen.
 • Atlanterhavserklæringen.

  En erklæring som ble undertegnet av Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt 12. august 1941 om bord på den amerikanske krysseren Augusta ved Newfoundland. I åtte punkter slo Atlanterhavserklæringen fast de prinsipper som Storbritannia og USA skulle legge til grunn for sin politikk.
 • Angrepet på Pearl Harbor.

  Angrepet på Pearl Harbor var et japansk angrep mot den amerikanske marinebasen Pearl Harbor, søndag 7. desember 1941. Angrepet ble utført uten at Japan hadde erklært krig mot USA. Dette førte til USA sin deltakelse i krigen. Årsak: Japan så det som uungåelig at USA ble med i krigen. De regnet med å senke alt og trengte tid til å bygge forsvar.
 • "Den endelige løsningen".

  Et uttrykk som viser til det nazistiske Tysklands planer om å løse «det jødiske problem», gjennom systematiske omplasseringer og påfølgende tilintetgjørelser gjennom folkemord på jødene i løpet av den andre verdenskrig.
 • Period: to

  Slaget om stalingrad

  Slaget om Stalingrad var et slag i og omkring Stalingrad på østfronten under andre verdenskrig som ble utkjempet mellom angripende tyske og samarbeidende lands styrker, og sovjetiske styrker fra 21. august 1942 til 2. februar 1943. Slaget ble et avgjørende vendepunkt i krigen og blir ansett som historiens blodigste slag.
 • Invasjonen av Italia.

  Den allierte invasjonen av Italia, med kodenavnet operasjon Avalanche var den allierte invasjonen av det italienske fastlandet under andre verdenskrig.
 • Slaget ved Kursk.

  et avgjørende slag på Østfronten under andre verdenskrig. Slaget var et forsøk fra tysk side på å komme på offensiven etter nederlaget i slaget om Stalingrad. De tyske styrkene klarte ikke å trenge gjennom de sovjetiske linjene, og etter hvert gikk de sovjetiske styrkene til motangrep. Slaget ved Kursk var den siste store tyske offensiven på østfronten; etter Kursk hadde Den røde armé initiativet.
 • Opprør i ghetto; Warszawa

  Oppstanden i Warszawa-ghettoen i 1943 var en væpnet kamp under andre verdenskrig der polske jøder i ghettoen i Warszawa forsøkte å forsvare seg mot en massedeportasjon til tilintetgjøringsleiren Treblinka.
 • D-dagen.

  D-dagen var kodenavn på den første dagen i den hemmelige, allierte invasjonen i Frankrike under den andre verdenskrig, 6. juni 1944. De allierte tok tilbake Paris.
 • Mislykket Hitler-attentat.

  Generaler prøvde å ta livet av Hitler fordi krigen gikk dårlig.
 • Atombombene over Hiroshima og Nagasaki.

  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. De to atombombene drepte omlag 135 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander.Hovedgrunnen bak atombombingen var ønsket om å tvinge Japan til å overgi seg uten vilkår.
 • Frigjøringen av Auscwitz.

  Den 27. januar 1945 ble konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i Polen frigjort av soldater fra den sovjetiske røde armé.
 • Period: to

  Slaget om Berlin.

  Slaget om Berlin var det siste store slaget på østfronten under andre verdenskrig. Det stod mellom tyske forsvarsstyrker med til dels utrente mannskaper, og Sovjetunionens overlegne styrker.
 • Krigen slutt i Europa.

  Også kalt for VE (victory in Europe).
 • 2. verdenskrig heilt ferdig.

  Krigen ferdig også i Asia.