Acaf69a47291143b36612c5b483fc572 l

Andre verdenskrig

 • Angrepet på Polen

  Angrepet på Polen
  Om morgen 1. september gikk Tyskland til angrep på Polen, formelt fordi polakkene ikke ville gi Danzig-området til Tyskland.
 • Vinterkrigen

  Vinterkrigen
  Vinterkrigen var mellom Finland og Sovjetunionen. Krigen endte med Sovjetisk seier.
  Årsakene var den økte stormaktsrivaliseringen og spenningen i Europa, særlig mellom Sovjetunionen og Tyskland, og Sovjetunionens ønske om å styrke forsvaret av Leningrad.
 • Operation Weserübung

  Operation Weserübung
  Operation Weserübung var kodenavnet på den tyske invasjonen av Norge og Danmark i april 1940.
  Angrepet var historiens første integrerte luft, sjø- og landangrep under én kommando. Det var et overraskelsesangrep uten forutgående krigserklæring fra natten mellom 8. og 9. april mot Moss, Oslo, Horten, Arendal, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik samt mot alle kystbefestninger og flyplassene Fornebu og Sola.
 • Kampene på Lundehøgda

  Kampene på Lundehøgda
  Kampene på Lundehøgda var et åsted for flere treffinger mellom Norske og Tyske styrker under andre verdenskrig, og kampene pågikk omtrent i 48 timer fra 20.april til 21. april. Lundehøgda er et av flere høydedrag som ligger på en sammenhengende øst-vestgående bergrygg som strekker seg fra Næroset til Mjøsa ved Ringsbygda litt nord for Moelv i Hedmark.
 • The Phony War

  The Phony War
  The Phony War var "liksom" krigen
  Denne "liksom" krigen var en fase i den første delen av den andre verdenskrig som var preget av få militære operasjoner i det kontinentale Europa etter Tysklands og Sovjetunionens erobring av Polen.
 • Blitzkrigen

  Blitzkrigen
  Blitzkrieg var den formen for krigføring med raske operasjoner og tett samvirke mellom mekaniserte bakke- og luftstyrker som Tyskland anvendte i felttog fra 1939 til 1941 under andre verdenskrig, og som var en form for lynkrig. Ingen av hovedaktørene ventet at dette skulle føre til en krig som kom til å overstige første verdenskrig i omfang og kostnad, men dette ble startskuddet til andre verdenskrig. Det var et slag om Frankrike, der Tyskland angrep både Nederland, Belgia og Frankrike
 • Evakueringen av allierte soldater fra Dunkirk

  Evakueringen av allierte soldater fra Dunkirk
  Evakueringen av Dunkirk var evakueringen av allierte soldater fra strender og havner ved Dunkirk i Nord-frankrike mellom 25. mai og 4. juni 1940. Evakueringen ble igangsatt etter store mengder belgiske, britiske og franske troppet ble avskåret og omringet av tyske tropper under det seks uker lange slaget om Frankrike
 • Operasjon Barbarossa

  Operasjon Barbarossa
  Operasjon Barbarossa var den tyske invasjonen av Sovjetunionen som begynte 22. juni 194. Invasjonen innledet den tysk-sovjetiske krigen under andre verdenskrig.
 • Angrepet på Pearl Harbor

  Angrepet på Pearl Harbor
  Pearl Harbor er en amerikansk flåtebase beliggende på sørkysten av Oahu, Hawaii, mest kjent for det japanske angrepet 7. desember 1941. Angrepet var den direkte foranledningen til at USA kom med i andre verdenskrig.
 • Slaget om Stalingrad

  Slaget om Stalingrad
  e utkjempet fra 23. august 1942 til 2. februar 1943 om dagens Volgograd i Sør-Russland, mellom Tysklands Wehrmacht (støttet av italienske, ungarske, rumenske og kroatiske styrker) og Den røde armé fra Sovjetunionen. Med totale tap (døde, sårede, fanger, og sivile, for begge sider) på nær 2 millioner mennesker, er slaget et av de blodigste i menneskehetens historie, og et vendepunkt i andre verdenskrig.
 • D-dagen

  D-dagen
  D-dagen er et mye brukt navn på den første dagen i den hemmelige, allierte invasjonen av Frankrike under den andre verdenskrig, 6. juni 1944. På D-dagen skjedde landgangen i Normandie, med kodenavnet «Operasjon Neptune». Dette var starten på invasjonen av Normandie, som ble fullført i august, med kodenavnet «Operasjon Overlord». Sistnevnte er en av de største militære operasjoner som er gjennomført.
 • Hitlers død og kapitulasjonen i Europa

  Hitlers død og kapitulasjonen i Europa
  Like før sovjettroppene rykket inn i byens sentrum, 30. april 1945, begikk han selvmord sammen med Eva Braun, som han dagen før hadde giftet seg med.
  Etter at de tyske styrkene i Norge kapitulerte 8. mai, ble landet okkupert av allierte (britiske og amerikanske) styrker til 7. juni 1945. Datoen regnes vanligvis også som de alliertes seiersdag i Europa, dagen da den tyske hæren overga seg, krigen i Europa var over og Adolf Hitlers Tredje rike opphørte.
 • Atombombene over Hiroshima og Nagasaki

  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. De to atombombene drepte om lag 135 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander. Over noe tid døde rundt dobbelt så mange til av påførte skader, skader av direkte stråling, innånding av radioaktivt støv og inntak av radioaktivt forurenset mat og drikke.