Andre verdenskrig

Andre verdenskrig

 • Børskrakket

  Børskrakket
  Fører til "The Great Depression", økonomiske problemer, arbeidsledighet mm. i flere land
 • Hitler blir rikskansler

  Hitler blir rikskansler
  NSDAP får over 30% ved valget, og Hitler blir utnevnt som rikskansler. Etterhvert tar han over mer makt og blir diktator i Tyskland.
 • Italia invaderer Etiopia

  Italia invaderer Etiopia
  Italia viser sine imperialistiske ambisjoner, og vil skape et nytt Romerriket rundt Middelhavet. Etiopias konge Haile Selassie trygler om hjelp, men Folkeforbundet/verdenssamfunnet gjør ingenting.
 • Den spanske borgerkrigen bryter ut

  Den spanske borgerkrigen bryter ut
  Venstresiden (inkludert det spanske kommunistpartiet) vinner valget, men fascistene ledet av Franco kupper makten. Han får støtte fra andre partier på høyresiden i politikken. Sovjetunionen, Tyskland og Italia er klare for krig og sender militær støtte. De vestlige demokratiene gjør ikke. Gir blant annet Tyskland og Sovjet mulighet til å teste nye våpen og gi soldatene sine krigserfaring. Viser hvor redde de demokratiske kreftene i Europa er for en ny krig.
 • Antikominternpakten

  Antikominternpakten
  Allianse mellom Tyskland og Japan. Komintern = internasjonal kommunistisk organisasjon ledet av Sovjet. Italia slutter seg til pakten året etter.
 • Innlemmelse av Østerrike

  Innlemmelse av Østerrike
  Anschluss = innlemmelse. Østerrike blir en del av Tyskland. Første del av Hitlers ekspansjon i Europa. Verdenssamfunnet godtar det fordi østerrikerne er tysktalende, og fordi mange i Østerrike ønsket denne sammenslåingen.
 • Münchenavtalen

  Münchenavtalen
  Storbritannia/stormaktene lar Tyskland ta over deler av Tsjekkoslovakia, nemlig det tysktalende Sudet-området. Dette blir sett på som det fremste eksempelet på forsoningspolitikk - at Storbritannia godtar Hitlers stadige brudd på Versaillesfreden i et forsøk på å unngå ny krig. Chamberlain erklærer at avtalen gir "Fred i vår tid".
 • Ikke-angrepspakten

  Ikke-angrepspakten
  Tyskland og Sovjetunionen signerer en ikke-angrepsavtale, kalt Molotov-Ribbentrop-avtalen etter landenes utenriksministere. Denne avtalen kommer som et sjokk på resten av verden, da nazister og kommunister så på hverandre som hovedfienden. I en hemmelig del av avtalen fordelte de to stormaktene Polen og andre områder i Øst-Europa mellom seg. Avtalen baner veien for tysk angrep på Polen.
 • Tyskland angriper Polen

  Tyskland angriper Polen
  Dette markerer starten på andre verdenskrig, i alle fall i Europa. Tyskland anvender blitzkrieg, og underlegger seg store områder raskt. Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig, men sender ingen styrker til Polen.
 • Vinterkrigen starter

  Vinterkrigen starter
  Sovjetunionen angriper Finland i november 1939, og krigen varer til mars 1940. Sovjetunionen møter overraskende hard motstand fra finnene, som vil beholde sin selvstendighet. Sovjetunionen vinner til slutt, og Finland allierer seg med Tyskland året etter.
 • Angrepet på Norge og Danmark

  Angrepet på Norge og Danmark
  Tyskland angriper Norge og Danmark den 9. april 1940. Målet med okkupasjonen av Norge er kontroll over jernmalm og havner. Det er harde kamper blant annet i Narvik, men de norske styrkene gir tapt etter ca 2 måneder.
 • Auschwitz

  Auschwitz
  Navn på et anlegg av ca. 40 konsentrasjons- og utryddelsesleirer i Polen. De første fangene ankommer Auschwitz I i mai 1940. Byggingen av Auschwitz II-anlegget starter i oktober 1941, og fra mars 1942 er dette en ren utryddelsesleir. Over 1 million jøder ble drept i disse anleggene.
 • Dunkirk

  Dunkirk
  400.000 britiske og franske tropper er omringet av en overlegen tysk styrke i Dunkerque i Frankrike. Rundt 338.000 av dem blir evakuert mellom 26. mai og 4. juni i operasjon Dynamo. I operasjonen deltok alle mulige båter, inkludert private lystbåter og fiskebåter.
 • Vichy-regimet

  Vichy-regimet
  Frankrike inngår våpenhvile med Tyskland, 22. juni. Nordvestlige Frankrike blir okkupert av Tyskland, mens den sørlige delen av landet blir styrt av Vichy-regjeringen som samarbeider med Tyskland.
 • Operasjon Barbarossa

  Operasjon Barbarossa
  Tyskland bryter ikkeangrepsavtalen og angriper Sovjetunionen likevel.
 • Pearl Harbor

  Pearl Harbor
  Japan angriper en amerikansk militærbase på Hawaii. Dette angrepet fører til at USA blir med i krigen. USA erklærer Japan krig, og senere erklærer Tyskland USA krig.
 • Den endelige løsning

  Den endelige løsning
  Ved en konferanse i Wannsee bestemmes og planlegges "den endelige løsningen på jødeproblemet" som er masseutryddelse ved hjelp av gasskamre.
 • Slaget ved Midway

  Slaget ved Midway
  Sjøslag mellom USA og Japan, i Stillehavet. Endte med amerikansk seier. Japan tapte mange båter. Frem til dette hadde Japan vært på offensiven, etter dette er det amerikanerne som er på offensiven.
 • Slaget ved Stalingrad

  Slaget ved Stalingrad
  Dagens Volgograd i Russland. August til februar. Mest blodige slaget i historien, mellom Tyskland og Sovjetunionen. Nesten to millioner skadde og drepte. Vendepunkt pga store tap for Tyskland, og Sovjetunionen snur krigen på østfronten. Symbolsk seier pga navnet på byen.
 • Slaget ved El Alamein

  Slaget ved El Alamein
  Den tyske generalen Rommel (Ørkenreven) sitt Afrika-felttog blir stoppet ved landsbyen El Alamein i Egypt. Vendepunkt fordi det var den første avgjørende seieren for de britene, og fordi det gjorde at aksemaktene ikke fikk kontroll over Suezkanalen, eller nådde oljefeltene i Midtøsten. Før El Alamein hadde britene ingen seire, etter El Alamein hadde de ingen tap. (Churchill-sitat)
 • Italia går over til de allierte

  Italia går over til de allierte
  Mussolini blir avsatt etter at Italia har lidd store militære nederlag. Han blir imidlertid reddet av tyskerne, og prøver fortsatt å holde på makten. Den nye lederen for regjeringen, Badoglio, signerer en våpenhvile med de allierte og erklærer Tyskland krig 13. oktober 1943. I april 1945 blir Mussolini tatt til fange og drept av italienere som kjemper på alliert side.
 • D-dagen

  D-dagen
  Britisk og amerikansk invasjonen av tyskokkuperte Frankrike. Begynnelsen på slutten. Britene og amerikanerne jager i løpet av kort tid tyske styrker ut av Frankrike. Oppretter en vestfront.
 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  De "tre store", Churchill, Roosevelt og Stalin, møtes for å diskutere slutten på krigen. Det ender i en erklæring om hvordan Tyskland skal okkuperes av de ulike allierte maktene etter krigen er over. Det er også her det blir bestemt at Frankrike skal være med på dette.
 • Roosevelt dør

  Roosevelt dør
  USAs president, Franklin D. Roosevelt dør helt på slutten av krigen. Harry S Truman tar over, og det er Truman som deltar på Potsdam-konferansen etter krigen, og som tar beslutningen om å slippe atombomber over Hiroshima og Nagasaki. Roosevelt var president fra 1933-1945. Det var han som fikk amerikansk økonomi i gang igjen etter børskrakket, og det var han som fikk USA inn i andre verdenskrig.
 • Berlin faller

  Berlin faller
  I januar 1945 er de fleste tyskokkuperte områder frigjort, eller okkupert av allierte. Samtidig rykker allierte tropper inn i Tyskland fra flere kanter. I april omringer sovjetiske soldater Berlin. Hitler nekter å gi opp byen, og setter barn og eldre inn i et håpløst og desperat forsvar av Berlin. 2. mai 1945 heises det sovjetiske flagget over riksdagen.
 • Fred i Europa

  Fred i Europa
  Freden i Europa feires 8. mai 1945, etter at Tyskland har overgitt seg dagen før. Japan fortsetter imidlertid krigen, og denne datoen kalles V-E Day på engelsk - Victory in Europe.
 • Hiroshima og Nagasaki

  Hiroshima og Nagasaki
  USA velger å slippe to atombomber over Japan, 6. og 9. august, for å få en avslutning på krigen. Dette er eneste gang i verdenshistorien at atomvåpen er brukt mot faktiske mål. Ødeleggelsene var enorme.
 • Fred

  Fred
  Japan kapitulerer 14. august 1945, og krigen er over. Dette kalles V-J Day, Victory over Japan, på engelsk. Kapitulasjonen blir formelt signert 2. september.
 • Berlin deles

  Berlin deles
  Berlin deles i fire deler, som er styrt av de seirende maktene: USA, Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen. De tre vestmaktene samarbeider om styret, og dette blir etterhvert en inndeling i øst og vest. Viktig for den kalde krigen.