S l300

ANDRE VERDENSKRIG

 • Tyskland angriper Polen

  Tyskland angriper Polen
  Invasjonen av Polen i 1939 var det som startet andre verdenskrig.
 • Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig

  Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig
  Polens allierte, Storbritannia og Frankrike, erklærte krig mot Tyskland 3. september. Det var første gang tysk Blitzkrieg-taktikk ble brukt, en formel som skulle bli brukt gjentatte ganger de neste årene.
 • Sovjetunionen angriper Finland (Vinterkrigen)

  Sovjetunionen angriper Finland (Vinterkrigen)
  Vinterkrigen brøt ut da Sovjetunionen angrep Finland den 30. november 1939, tre måneder etter utbruddet av andre verdenskrig. Finland ga seg etter 4 måneder med krig mot Sovjetene.
 • Tyskland angriper Danmark og Norge

  Tyskland angriper Danmark og Norge
  Det tyske angrepet på Norge tirsdag 9. april 1940 under andre verdenskrig. Angrepet var historiens første integrerte luft, sjø- og landangrep under én kommando, general Nikolaus von Falkenhorst. angrepet på Danmark skjedde den 9. april 1940. Angrepet var underordnet hovedangrepet rettet mot Norge.Danmark var strategisk sett ikke viktig for Tyskland, med unntak av at Danmark kunne benyttes som utgangspunkt for operasjoner mot Norge og sikring av forsyningslinjene til styrkene i Norge.
 • Curchill blir statsminister i Storbritania

  Curchill blir statsminister i Storbritania
  Winston Churchill var en britisk offiser, politiker og forfatter. Han var statsminister i Storbritannia i 1940. Winston Churchill var Storbritannias statsminister under andre verdenskrig, og er av mange ansett som en av 1900-tallets mest betydelige politikere. Han ble selve symbolet på britenes motstandsvilje og oppildnet hjemmefronten med sin fremragende talekunst. Typisk for Churchills retorikk er den kjente formuleringen han brukte om de britiske jagerflygerne under slaget om Storbritannia
 • Tyskland angriper Belgia, Nederland og Frankrike

  Tyskland angriper Belgia, Nederland og Frankrike
  Mens krigen pågikk i Norge, gikk Tyskland også til angrep vestover på det europeiske fastlandet den 10. mai 1940 startet fram rykningen. Nederland var det første landet som ble angrepet. Allerede den 15.mai valgte den Nederlandske regjeringen og kapitulere. 2 uker senere led Belgia samme skjebne. De tyske panservognene knuste det franske forsvaret. Den 14. juli falt Paris.
 • Evakueringen av Dunkerque

  Evakueringen av Dunkerque
  De tyske troppene rykket raskt inn i Frankrike. De allierte måtte dermed redde troppene sine i Frankrike fra å komme i tyskernes hender. Rett før Frankrike overga seg, ble over 300 000 britiske og franske soldater evakuert fra den lille byen Dunkerque. De ble fraktet over Den engelske kanal til England. Fordi det var så langgrunt, var det vanskelig for marinefartøyer å komme inn i land. Frivillige briter stilte derfor med sine egne boter for å gjøre jobben sin.
 • Kong Håkon 7. og regjeringen forlater Norge

  Kong Håkon 7. og regjeringen forlater Norge
  Flukten fra Oslo 9. april 1940 fant sted da Norges regjering, Stortingets medlemmer, Norges konge, Norges kronprins og tjenestemenn i sentraladministrasjonen forlot Oslo 9. april 1940 etter at tyske styrker hadde angrepet Norge. Flukten gikk hovedsakelig gjennom det fortsatt frie indre delene av Østlandet via Åndalsnes og Molde til Tromsø.
 • Paris faller

  Paris faller
  1. juni vendte tyskerne seg sørover mot Frankrike, og 9. juni var avgjørelsen falt. Den franske hæren måtte gå tilbake, og den tyske fremrykningen artet seg nærmest som en forfølgning. 14. juni falt Pari
 • Period: to

  Slaget om Storbiritannia

  Slaget om Storbritannia, et av de mest berømte slagene under andre verdenskrig, 15. august–15. september 1940. Slaget dreide seg om luftherredømmet over Storbritannia, som tyskerne måtte beherske ved en eventuell invasjon.
  Tysklands mål for offensiven var å skaffe seg luftherredømme over det sørlige Storbritannia ved å svekke RAFs Fighter Command, for å muliggjøre Operasjon Sjøløve, en regulær invasjon av Storbritannia over Den engelske kanal.
 • Aksemakten opprettes

  Aksemakten opprettes
  Aksemaktene er et vanlig navn på alliansen mellom Tyskland, Italia og Japan i 1936–1943. Begrepet henger sammen med uttrykket «aksen Berlin–Roma» først brukt av Benito Mussolini i en tale 1. november 1936. Samarbeidet ble en realitet etter Italias invasjon av Etiopia i 1936 og Folkeforbundets bruk av sanksjoner mot Italia i 1936–1937.
 • USA vedtar å støtte "De allierte"

  USA vedtar å støtte "De allierte"
  USA visste at Tyskland skulle angripe landet, derfor ble de med i de allierte for å forsikre seg at noe ikke skulle "skje"
 • Tyskland angriper Sovjetunionen: Operasjon Barbarossa

  Tyskland angriper Sovjetunionen: Operasjon Barbarossa
  Barbarossa var kodenavnet for det nasjonalsosialistiske Tysklands angrep på Sovjetunionen under andre verdenskrig. Angrepet innledet den tysk-sovjetiske krigen, i Russland kalt «Den store fedrelandskrigen». Angrepet startet 22. juni 1941. Tyskernes offensiv i 1941 kulminerte med slaget om Moskva og erobringen av Jelets (øst for Orjol) og Rostov ved utløpet av Don.
 • Atlanterhavserklæringen

  Atlanterhavserklæringen
  Atlanterhavserklæringen var en avtale mellom USA og Storbritannia som i åtte punkter fastsatte prinsippene for deres felles politikk under andre verdenskrig og deres felles visjon for fremtiden etter krigen. Erklæringen ble undertegnet av Storbritannias statsminister Winston Churchill og USAs president Franklin D. Roosevelt om bord på den amerikanske krysseren Augusta utenfor Newfoundland den 14. august 1941, til tross for at USA på dette tidspunktet enda ikke var kommet med i krigen.
 • Bombingen av Pearl Harbor. USA blir deltakende land i krigen mot Tyskland og Japan

  Bombingen av Pearl Harbor. USA blir deltakende land i krigen mot Tyskland og Japan
  Angrepet på Pearl Harbor var et japansk angrep mot den amerikanske marinebasen Pearl Harbor, søndag den 7. desember 1941. Angrepet ble gjennomført av fly og miniubåter fra den japanske marinen, kommandert av viseadmiral Chuichi Nagumo, uten at Japan hadde erklært krig mot USA.
 • Period: to

  Slaget ved Midway: omslag i Stillehavskrigen

  Slaget ved Midway var et sjøslag mellom japanske og amerikanske sjøstridskrefter ved Midwayøyene i Stillehavet. Slaget varte fra 5. til 7. juni 1942. Bare en måned etter slaget i Korallhavet knuste US Navy det japanske angrepet mot Midway. Strategisk ansees slaget for å være et av de viktigste under andre verdenskrig.
 • Period: to

  Slaget ved Stalingrad

  Slaget om Stalingrad var et slag i og omkring Stalingrad på østfronten under andre verdenskrig som ble utkjempet mellom angripende tyske og samarbeidende lands styrker, og sovjetiske styrker fra 21. august 1942 til 2. februar 1943.
 • Period: to

  Churchill og Roosevelt møtes i Casablanca

  Casablancakonferansen ble holdt på Anfa Hotel i Casablanca i Marokko fra 14. til 24. januar 1943. Formålet var å planlegge de alliertes strategi for Europa under andre verdenskrig. Deltakerne på konferansen var USAs president Franklin D. Roosevelt, Storbritannias statsminister Winston Churchill og de franske styrkenes leder Charles de Gaulle.
 • De allierte inntar Sicilia

  De allierte inntar Sicilia
  Invasjonen av Sicilia, med kodenavn «operasjon Husky», var en alliert operasjon under andre verdenskrig. Den begynte 9. juli 1943 med massiv alliert bombing, etterfulgt av en luftlandsetting og påfølgende landgang grytidlig dagen etter, og varte til 17. august samme år, med erobringen av Messina. Dette var også starten på felttoget i Italia. Erobringen av Sicilia var avgjørende for å sikre allierte skipsleder i Middelhavet og kontroll av det sørlige Middelhav for videre operasjoner.
 • Mussolini avsettes Italia

  Mussolini avsettes Italia
  Mussolini ble arrestert, men senere befridd av tyske tropper og proklamerte en fascistisk republikk i Nord-Italia. Kort tid før det tyske sammenbruddet forsøkte han å flykte til Sveits, men ble tatt til fange av italienske partisaner og skutt, sammen med sin elskerinne Clara Petacci.
 • D-Dagen

  D-Dagen
  D-dagen var kodenavn på den første dagen i den hemmelige, allierte invasjonen i Frankrike under den andre verdenskrig, 6. juni 1944.Invasjonen i Normandie er en av de største militære operasjoner som er gjennomført.Invasjonen i Normandie betød begynnelsen til slutten på den andre verdenskrig. Fra Normandie gikk allierte styrker videre til Paris og Belgia før invasjonen i Tyskland. Operasjonen ble vellykket, men var risikabel, og var nær ved å mislykkes den første dagen.
 • Attentatet mot Hitler

  Attentatet mot Hitler
  1. juli-attentatet var et bombeattentat og et mislykket forsøk på statskupp fra en rekke høyere offiserer innen Wehrmacht, det regulære forsvaret i det nasjonalsosialistiske Tyskland, 20. juli 1944.
 • De vestallierte rykker inn i Tyskland

  De vestallierte rykker inn i Tyskland
  Tyskland ble delt i fire soner; en sovjetisk, som foruten landet øst for Elben omfattet Sachsen og Thüringen, mens Vest-Tyskland ble delt mellom Storbritannia, USA og Frankrike. Det ble opprettet et alliert kontrollråd som bestod av fire generalguvernører. Hver av dem hadde den utøvende makt i sin sone, og kontrollrådet fikk lite å si. Også Berlin ble delt i soner, men her ble det opprettet en felles kommendantura, som skulle lede byens administrasjon.
 • Japan kapitulerer

  Japan kapitulerer
  Japan ga seg over etter alt som hadde skjedd med dem.
 • Russerne omringer Berlin

  Russerne omringer Berlin
  Slaget om Berlin var det siste store slaget på østfronten under andre verdenskrig. Det stod mellom tyske forsvarsstyrker med til dels utrente mannskaper, og Sovjetunionens overlegne styrker. Slaget hadde en del til felles med de tidligere omringningsslagene ved Stalingrad og Budapest. Det ble utkjempet over et stort område og med en nådeløs villskap, og tyskerne forsøkte å komme sine omringede styrker til unnsetning med en motoffensiv.
 • Mussolini blir drept

  Mussolini blir drept
  Da han prøvde å flykte til Sveits ble Moussolini tatt til fange av italienske partisaner og skutt, sammen med sin elskerinne Clara Petacci.
 • Hitlers selvmord

  Hitlers selvmord
  Russerne var kommet, og hva den sikreste selvmordsmetoden var. Hitler fordelte flere ganger giftampuller med cyanid til de i hans nærmeste omgivelser. Den 29. april undertegnet han sitt politiske testament og sitt nye private testament[54], og giftet han seg med sin mangeårige livsledsagerske Eva Braun. Dagen etter begikk de begge selvmord omkring kl. 15.30. De tok gift, og Hitler skjøt seg samtidig i tinningen.
 • Tysk kaputalisjon

  Tysk kaputalisjon
  Frigjøringsdagen i Norge tirsdag 8. mai 1945 er dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de siden tirsdag 9. april 1940 hadde okkupert landet i fem år under andre verdenskrig.
 • Krigen slutt i Europa. (VE-dagen)

  Krigen slutt i Europa. (VE-dagen)
  VE-dagen (Seier i Europa-dagen) fant sted den 8. mai 1945, og var dagen da de allierte offisielt feiret deres seier over Adolf Hitlers Nazi-Tyskland.
 • Atombombe i Hiroshima

  Atombombe i Hiroshima
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. De to atombombene drepte minst 120 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander. Over noe tid døde rundt dobbelt så mange av påførte skader, skader av direkte stråling, innånding av radioaktivt støv og inntak av radioaktivt forurenset mat og drikke.
 • Atombombe i Nagasaki

  Atombombe i Nagasaki
  atombomben som ble sprengt over Nagasaki klokken 11.02 9. august 1945 under andre verdenskrig. Bomben hadde en sprengstyrke på 88 Terajoule (tilsvarende 21 kilotonn TNT) . «Fat Man» ble detonert på en høyde av 550 m over byen og ble sluppet fra en B-29 bomberfly Bockscar, navigert av major Charles Sweeney. Den resulterte i 39 000 drepte, 25 000 skadde og at 39 % av alle bygningene i byen ble jevnet med jorden.