Norge tidslinje

Norge - 2.verdenskrig

By leahny
 • Nortraship dannes

  Nortraship dannes
  Nortraship var en organisasjon opprettet av norske myndigheter i London i 1940 for å disponere den norske handelsflåten under andre verdenskrig.
  1. april 1940 var det utenfor Nordsjø-sperren 806 norske skip på til sammen fire millioner bruttotonn som kom under Nortraships kontroll.
 • Tungtvannsabotasjen

  Tungtvannsabotasjen
  Tungtvannsaksjonen var en serie på fire militære, allierte sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig som hadde som mål å stoppe produksjonen og utsendelsen av tungtvann ved Norsk Hydros fabrikk på Vemork ved Rjukan i Telemark. Produksjonen av tungtvann fant sted i forbindelse med tysk atomforskning.
 • Altmarkaffæren

  Altmarkaffæren
  Konflikt mellom nøytrale Norge og de krigførende partene Tyskland og Storbritannia. Altmark var et tysk skip med 300 britiske fanger ombord, som søkte tilflukt i nøytrale Norge. Engelske skip bordet Altmark og befridde fangene. Sju tyske sjøfolk ble drept under ildgivingen. For Hitler førte det til at han ble enda mer skeptisk til Norges nøytralitet i krigen, og Altmarkaffæren ble avgjørende for å sette i gang den tyske invasjonen.
 • Quislings kupp over radio

  Quislings kupp over radio
  1. april 1940 bløffet lederen av Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, seg inn i NRK og holdt en radiotale til det norske folk hvor han erklærte at han ville danne en nasjonal regjering og avsette regjeringen Nygaardsvold.
  Vidkun Quisling proklamerte i sin radiotale en ny regjering med seg selv som stats- og utenriksminister. Sa at han og hans parti var de eneste som kunne redde Norge fra et tysk angrep.
 • Kongen og regjeringen reiser til England

  Kongen og regjeringen reiser til England
  Etter det tyske angrepet på Nederland, Belgia og Frankrike,trekker de allierte styrkene seg ut og man må kapitulere ogsåi Nord-Norge. Kongen, Kronprinsen og regjeringen drar til Englandmed krysseren Devonshire og blir der til krigens slutt..
 • Norge kapitulerer

  Norge kapitulerer
  Kapitulasjonsavtalen 1940 mellom de tyske og norske overkommandoene ble undertegnet 10. juni 1940 i Trondheim. Avtalen dekket kapitulasjon av de norske styrkene i Norge og ble til på bakgrunn av at de allierte trakk ut sin styrker fra Narvik og norske myndigheter oppga kampen på norsk jord.
 • Statsakten på Akershus

  Statsakten på Akershus
  Statsakten en seremoni som om den tyske Reichskommissar Josef Terboven satte i verk på Akershus slott i Oslo.
  Her tok Vidkun Quisling tittelen «ministerpresident», og de kommissariske statsrådene gikk over til å omtales som regjering («den nasjonale regjering»).
 • Telavågtragedien

  Telavågtragedien
  Telavåg er ei bygd på vestlandet som ble hardest rammet av tysk terror under 2. verdenskrig. Alle husene ble brent ned, og alle menn ble sendt i konsentrasjonsleir.
 • Deportasjonen av jøder

  Deportasjonen av jøder
  I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 773 norske jøder deportert til tyske dødsleirer. Den største deportasjonen skjedde 26. november 1942 da i alt 529 jøder ble fraktet ut av landet med skipet DS Donau. De fleste norske jødene ble sendt til dødsleiren Auschwitz; kun 38 overlevde.
 • Den brente jords taktikk

  Den brente jords taktikk
  Brent jords taktikk er en militær taktikk som går ut på å ødelegge alt som kan brukes av fienden mens en selv rykker frem eller trekker seg ut av et område.
 • Landssvikoppgjøret

  Landssvikoppgjøret
  Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av Nasjonal Samling og den tyske okkupasjonsmaktens medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig. Oppgjøret begynte med omfattende arrestasjoner etter den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945. Det rettssaker mot 92 805 siktede hvorav rundt 46 085 ble straffet, 30 fikk dødsstraff, 17 000 fikk fengselstraffer, og de resterende fikk forelegg eller annen straff.
 • Frigjøringen

  Frigjøringen
  Den 8. mai er Norges frigjøringsdag. Dagen markerer frigjøringen av Norge etter den tyske okkupasjonen i årene 1940–1945. Frigjøringen startet da sovjetiske tropper rykket inn i Finnmark 18. oktober 1944 og nedkjempet de tyske styrkene i Kirkenes. De stoppet opp ved Tanaelva, og mellom dem og tyske tropper lenger vest oppsto det et ingenmannsland i Finnmark og Nord-Troms der tyskerne raserte alt, og det meste av befolkningen ble tvangsevakuert sørover.