2-vk-hop

 • Tyskland går inn i Tsjekkoslovakia

  Tyskland går inn i Tsjekkoslovakia
  I dag er Tsjekkia og Slovakia to stater, men i 1930-årene var dette én stat, nemlig Tsjekkoslovakia. Det bodde både tsjekkere, slovaker og tyskere i denne staten. Mange av tyskerne - sudettyskerne, som de gjerne ble kalt - beundret Adolf Hitler. Hitler krevde at Sudetenland - området der sudettyskerne
  bodde - skulle tilhøre Tyskland. Argumentet hans var at alle tysk-
  talende mennesker skulle være samlet innenfor Tysklands grenser.
 • Krystallnatten

  Krystallnatten
  Krystallnatten, eller "Novemberpogromen" er betegnelsen på en landsomfattende voldelig jødeforfølgelse (pogrom) i Tyskland natten mellom 9. og 10. november 1938, da jøder og jødisk eiendom ble utsatt for systematiske voldshandlinger og angrep. Omtrent 7000 jødiske forretninger og boliger ble ødelagt under krystallnatten. Offisielt ble 91 personer drept. I tillegg fulgte mange selvmord i kjølvannet. Pogromen markerer starten på en systematisk jødeforfølgelse som senere utviklet seg til Holocaust.
 • Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten

  Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten
  Om lag en uke for hadde det skjedd noe helt sensasjonelt: Det nazistiske Tyskland og det kommunistiske Sovjetunionen hadde blitt enige om en avtale der de lovet å ikke angripe hverandre. Nazistene og kommunistene hadde vært erkefiender, og nå kunne det se ut som de plutselig var blitt venner. For Hitler var dette en stor triumf. Nå kunne han slåss mot Storbritannia og Frankrike uten å frykte det veldige Sovjetunionen. Han slapp å føre krig bade i øst og i vest.
 • Tyskland angriper Polen

  Tyskland angriper Polen
  Den 1. september 1939 marsjerte tyske soldater inn Polen uten å erklære krig på forhand. Etter kort tid sto de langt inne i landet. Polakkene gjorde hard motstand i tre uker, men de hadde ikke en sjanse mot den tyske overmakta.
 • Storbritannia og Frankrike erklærer krig mot Tyskland

  Storbritannia og Frankrike erklærer krig mot Tyskland
  Storbritannia og Frankrike forlangte at Tyskland innstilte angrepet og trakk sine styrker ut av Polen, og oversendte den tyske regjeringen et ultimatum med kort svarfrist 3. september. Da Hitler ikke bøyde av, erklærte Storbritannia og Frankrike samme dag Tyskland krig.
 • Sovjetunionen invaderer Polen

  Sovjetunionen invaderer Polen
  Den 17. september invaderte også sovjeterne Øst-Polen, møtte bare spredt motstand fra tallmessig underlegne polske hærstyrker. Tyskerne og sovjeterne nedkjempet de siste polske avdelingene og fullførte 6. desember erobringen av Polen, som de så delte mellom seg.
 • Vinterkrigen

  Vinterkrigen
  Vinterkrigen var krigen mellom Finland og Sovjetunionen fra 30. november 1939 til 12. mars 1940. Krigen endte med sovjetisk seier. For Finland gjaldt det å opprettholde eksistensen som en selvstendig stat, bare drøyt tjue år etter at landet hadde oppnådd full selvstendighet. Finland ytte hard motstand mot det sovjetiske angrepet, men hadde ikke ressurser til å stå i mot i det lange løp.
 • Jøssingfjorden

  Jøssingfjorden
  I februar 1940 ble norsk nøytralitet satt på prøve.
  Det tyske skipet "Altmark" hadde søkt tilflukt
  i Jøssingfjord. Om bord skjulte de 300 britiske
  fanger. Dette visste britene, men ikke de norske
  myndighetene. 16. februar gikk britene til aksjon.
  De drepte sju tyskere og befridde de britiske
  krigsfangene. Dette var en grov krenkelse av norsk
  nøytralitet og vakte sterke reaksjoner i bade Norge og Tyskland.
 • Britene minelegger norskekysten

  Britene minelegger norskekysten
  Vestmaktene la miner i norske farvann 8. april for å stoppe den tyske jernmalmtrafikken fra Narvik. Samtidig sto de klare til å sende tropper til Norge dersom tyskerne skulle reagere på mineleggingen. I mellomtiden pågikk de tyske invasjonsforberedelsene for fullt i dyp hemmelighet, og om morgenen 9. april gikk tyske soldater i land i en rekke norske byer.
 • Tyskland invaderer Norge og Danmark

  Tyskland invaderer Norge og Danmark
  Hvorfor angripe Norge? *Norge har en lang kyst som ble ansett som viktig av både britene og tyskerne.
  *Tyskerne ønsket å bruke norske baser i angrepene mot Storbritannia.
  *Norge lå nær Sovjetunionen. Dette var en fordel ved en eventuell tysk krig mot Sovjetunionen.
  *Tyskland importerte jernmalm fra Sverige. Denne malmen var viktig for tysk krigsindustri. Malmen ble sendt med jernbane fra Kiruna til Narvik og skipet ut derfra. Det var viktig for tyskerne å sikre denne forsyningen.
 • Elverumsfullmakten

  Elverumsfullmakten
  Elverumsfullmakten var et vedtak som ga regjeringen fullmakt til å ta avgjørelser på Stortingets vegne under andre verdenskrig, fordi Stortinget ikke kunne samles på grunn av krigen. Elverumsfullmakten ble gitt på et stortingsmøte på Folkehøgskolen på Elverum om kvelden 9. april 1940, og ga regjeringen adgang til å treffe de tiltakene som var nødvendige inntil Stortinget igjen kunne tre sammen. Forslaget om fullmakten kom fra stortingspresident Carl Joachim Hambro.
 • Tema: Kampene om Norge

  Tema: Kampene om Norge
  Kampene i Norge varte i to måneder, og fem nasjoner deltok: norske, tyske, britiske, franske og i nord også polske soldater. 30. april, ble forsvaret av Sør-Norge oppgitt. Kampene fortsatte ved Narvik, som de allierte gjenerobret, og det var i slutten av mai bare et tidsspørsmål før tyskerne måtte overgi seg. Tyskerne hadde nå også angrepet Frankrike, og de allierte trengte alle sine tropper der. De ga derfor opp kampen i Nord-Norge, trakk seg ut, og de norske styrkene overga seg 10. juni.
 • Kongens nei

  Kongens nei
  Kong Haakons personlige avslag på Elverum 10. april 1940 på den tyske sendemann Curt Bräuers krav om å utnevne Vidkun Quisling til statsminister.
 • Vidkun Quisling og Administrasjonsrådet

  Vidkun Quisling og Administrasjonsrådet
  Quislings kuppregjering ble ikke mer enn seks dager gammel. 15. april gikk norske og tyske myndigheter i Oslo sammen om å opprette Administrasjonsrådet, som skulle ta seg av forvaltningen i de okkuperte områdene. Hitler var misfornøyd med utviklingen i Norge og sendte en veteran fra det tyske nazipartiet til Norge, rikskommissær Josef Terboven, for å ta seg av de tyske interessene. 25. september var striden om okkupasjonsstyret over. Terboven dikterte da hvordan styret skulle være.
 • Winston Churchill blir statsminister i Storbritannia

  Winston Churchill blir statsminister i Storbritannia
  Da andre verdenskrig brøt ut i 1939, ble Churchill igjen med i regjeringen, denne gang som marineminister. I denne posisjonen gikk han inn for en mer dynamisk krigføring, var for en skjerpet blokade av Tyskland, og mente at britene måtte legge hindringer i veien for farten gjennom norsk territorialfarvann. 10. mai 1940 etterfulgte han Neville Chamberlain som statsminister. Hans regjering ble satt sammen av representanter fra de konservative, de liberale og fra arbeiderpartiet.
 • Tyskland angriper Belgia, Nederland og Frankrike

  Tyskland angriper Belgia, Nederland og Frankrike
  Hitlers strategi var nå å knuse Frankrike, Belgia og Nederland for å kunne etablere seg i kanalhavnene og true Storbritannia derfra. Felttoget i vest begynte 10. mai. Igjen feiret den tyske lynkrigstaktikken triumfer. Nederland falt i løpet av få dager etter et voldsomt bombardement av Rotterdam. Dronning Vilhelmina og regjeringen flyktet til Storbritannia. Noen få dager senere kapitulerte også den belgiske hær. Kong Leopold ville ikke forlate landet og ble internert.
 • Belgia kapitulerer

  Belgia kapitulerer
  1. mai 1940 ble Belgia angrepet av Tyskland. 28. mai kapitulerte kong Leopold 3 som øverstkommanderende for hæren. Han nektet å følge regjeringen i landflyktighet og ble internert av tyskerne.
 • Slaget om Narvik

  Slaget om Narvik
  Norske styrker startet en offensiv mot områdene under tysk kontroll 24. april, og fra 30. april var også allierte soldater med i denne offensiven. Narvik ble gjenerobret 28. mai i en kombinert operasjon mellom de allierte og nordmenn. Byen ble ikke holdt lenge. De allierte styrkene hadde på dette tidspunktet fått ordre om å trekke seg ut for å delta i kamper på kontinentet, og 8. juni forlot de siste styrkene Nord-Norge.
 • Evakueringen av Dunkirk

  Evakueringen av Dunkirk
  Den 24. mai ga Hitler ordre om å ikke angripe de allierte styrkene som befant seg i området rundt Dunkerque. Dermed fikk de allierte tid til å sette i gang en omfattende evakueringsplan, som fikk kodenavnet Operasjon Dynamo. I løpet av ni dager, fra 26. mai til 4. juni 1940, ble rundt 338 000 britiske og franske soldater evakuert og sendt over til England. Rundt 30 000 allierte soldater ble drept, og rundt 30 000 ble tatt til fange i forbindelse med slaget om Dunkerque.
 • Kong Haakon og regjeringen forlater Norge

  Kong Haakon og regjeringen forlater Norge
  Norges regjering, Stortingets medlemmer, Norges konge, Norges kronprins og tjenestemenn i sentraladministrasjonen forlot Oslo 9. april 1940 etter at tyske styrker hadde angrepet Norge. På Elverum sto de i fare for å bli innhentet av tyske styrker, og i Nybergsund unnslapp de såvidt tysk flyangrep. Evakueringen sjøveien skjedde med britiske fartøy. Kongen og kronprinsen forlot landet 7. juni fra Tromsø og ble værende i eksil i Storbritannia til Norge var frigjort.
 • Norge kapitulerer

  Norge kapitulerer
  Kongen og regjeringen var sterkt i tvil om hva de skulle gjøre da de fikk vite at de allierte ville trekke seg ut av Norge, men bestemte seg til slutt for at de ville føre motstandslinjen videre i utlendighet. 7. juni dro kongen og regjeringen til London, der en norsk eksilregjering ble etablert. Dermed fikk man et dobbelt Norge under krigen, et krigførende ute-Norge og et okkupert hjemme-Norge. Kongen ble det samlende og populære symbol for både «hjemmefront» og «utefront».
 • Italia erklærer Frankrike og Storbritannia krig

  Italia erklærer Frankrike og Storbritannia krig
 • Tyskerne tar Paris

  Tyskerne tar Paris
  Tyskerne tok Paris 14. juni
 • Frankrike kapitulerer

  Frankrike kapitulerer
  Under andre verdenskrig var Frankrike kontrollert av Tyskland mellom 1940 og 1944. Frankrike erklærte Tyskland krig 3. september 1939. I mai 1940 begynte tyskerne angrepet på Frankrike, og 22. juni ble Frankrike nødt til å undertegne en avtale om våpenhvile. Størstedelen av Frankrike ble okkupert inntil den endelige fredsslutningen, mens resten (Vichy-Frankrike) fikk opprettholde en formell suverenitet.
 • Slaget om Storbritannia

  Slaget om Storbritannia
  Slaget om Storbritannia, et av de mest berømte slagene under andre verdenskrig, 15. august–15. september 1940. Slaget dreide seg om luftherredømmet over Storbritannia, som tyskerne måtte beherske ved en eventuell invasjon.
 • Operation Barbarossa

  Operation Barbarossa
  (Bildet: Europa, mai 1941) Angrepet på Sovjetunionen (Operation Barbarossa) begynte 22. juni 1941. Tyskland ble støttet av Finland, Romania, Slovakia og Ungarn, mens Bulgaria holdt seg formelt nøytralt. På østfronten deltok også de norske frontkjemperne som ble organisert i Waffen-SS. Tyskerne satte inn en invasjonshær på tre millioner soldater fordelt på 152 divisjoner, støttet av 3350 stridsvogner og 2770 fly. Hovedangrepet ble ført i tre retninger fra den tysk-sovjetiske grensen.
 • Sovjetunionen og Storbritannia inngår allianse

  Sovjetunionen og Storbritannia inngår allianse
  “If Hitler invaded hell I would make at least a favorable reference to the devil in the House of Commons.” Churchill fikk kritikk for å inngå en allianse med Stalin. Han svarte på kritikken med sitatet over. Alliansen skulle bli viktig for det videre krigsforløpet. Selv om det skulle ta et år før de allierte kom på offensiven, var nå aksemaktene og de allierte etablert. Avtalen forpliktet til ikke ensidig å slutte våpenstillstand eller separatfred. Nå skulle de stå sammen i krigen mot nazistene.
 • Atlanterhavserklæringen

  Atlanterhavserklæringen
  The Atlantic Charter var en erklæring som ble undertegnet av Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt 12. august 1941 ombord på den amerikanske krysseren Augusta ved Newfoundland. Avtalen fastsatte, gjennom åtte punkter, prinsippene for deres felles politikk under andre verdenskrig og deres felles visjon for fremtiden etter krigen.
 • Pearl Harbor

  Pearl Harbor
  Den 7. desember 1941 slo japanerne til: ved et ødeleggende flyangrep på flåtebasen Pearl Harbor ble fem amerikanske slagskip senket og tre skadet. Få dager senere senket japanerne to britiske slagskip utenfor Malayahalvøya. Dermed hadde japanerne fått maritim overvekt i Stillehavet. Samtidig erklærte også Italia og Tyskland USA krig.
 • Verdenskrigen: Tyskland og Italia erklærer USA krig.

  Verdenskrigen: Tyskland og Italia erklærer USA krig.
  Få dager etter Pearl Harbor følger resten av aksemaktene opp sin allianse (Japan, Tyskland og Italia) og erklærer krig mot USA. Ved inngangen til 1942 er den europeiske/nord-afrikanske krigen for alvor blitt en verdenskrig. Her er en video som viser dødstall for enkelte nasjoner i andre verdenskrig: https://www.youtube.com/watch?v=7cgRwDkP6vk
 • Slaget om Stalingrad

  Slaget om Stalingrad
  For å stoppe transportnettet til Sovjetunionen på elven Volga, måtte tyskerne få kontroll over Stalingrad, en av de største industribyene i Sovjetunionen. 22. august 1942 startet slaget om byen. Av byens 500 000 innbyggere ble hele 40 000 sivile drept de første dagene. Den røde armé pøste hele tiden på med nye soldater, og kampen ble etter hvert håpløs for tyskerne. Et fem måneders meningsløst mareritt var over 31. januar 1943. Dette slaget ble vendepunktet for krigen mellom Tysk. og Sovjetun.
 • Deportasjon av norske jøder

  Deportasjon av norske jøder
  I 1942 begynte en systematisk forfølgelse, med arrestasjon av alle norske jøder. I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 773 norske jøder deportert til tyske dødsleirer. Den største deportasjonen skjedde 26. november 1942, da 529 jøder ble fraktet ut av landet med skipet DS Donau. De fleste norske jødene ble sendt til dødsleiren Auschwitz; kun 38 overlevde. "1. desember 1942": https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zLGGd4/75-aar-siden-dagen-flest-nordmenn-ble-drept-under-krigen
 • De allierte går i land på Sicilia

  De allierte går i land på Sicilia
  Under Casablanca-konferansen i januar 1943 ble Churchill og Roosevelt enige om å invadere Sicilia og eventuelt det italienske fastland for å få Italia til å kapitulere. De allierte gikk i land på Sicilia i juli.
 • Mussolini avsettes

  Mussolini avsettes
  Det fascistiske storråd avsatte Mussolini 25. juli, og marskalk Pietro Badoglio dannet regjering. Mussolini ble holdt som fange, men senere reddet av tyske fallskjermsoldater.
 • Italiensk kunngjøring om våpenhvile

  Italiensk kunngjøring om våpenhvile
  De allierte erobret Sicilia på vel en måned, og 3. september satte britenes 8. armé over Messinastredet. Samme dag bad Italia om våpenhvile. Den ble offentliggjort 8. september 1943, og Italia erklærte Tyskland krig 13. oktober. Tyskerne hadde da besatt den delen av landet som lå nord for fronten helt i sør og de italienskokkuperte områdene på Balkan. I Nord-Italia proklamerte Mussolini en fascistisk republikk, mens det også ble dannet motstandsgrupper mot tyskerne.
 • D-dagen

  D-dagen
  Operasjonen ble innledet 6. juni 1944 («D-dagen») under ledelse av Eisenhower; Montgomery var sjef for hærstyrkene. Sterkt støttet av fly og flåte greide amerikanske, britiske og kanadiske tropper i løpet av dagen å opprette tre små brohoder mellom Cherbourg og Le Havre i Normandie. Etter seks dager holdt de allierte en sammenhengende kyststrekning på 95 kilometer, de hadde landsatt rundt 300 000 mann og brøt gjennom tyskernes «Atlanterhavsvoll». Kart over invasjonen: https://bit.ly/2KAgkW2
 • De allierte går i land i Sør-Frankrike

  De allierte går i land i Sør-Frankrike
  Den 15. august landet en amerikansk-fransk styrke på Frankrikes middelhavskyst (Operasjon Dragoon), hvor de raskt inntok byene Marseille og Toulon, hvorpå de rykket nordover. 12. september kunne de forene seg med styrkene som rykket frem fra nordvest, med den følge at de allierte hadde en front langs hele den tyske grensen. Soldatene i den tyske garnisonen i Sørvest-Frankrike hadde i mellomtiden trukket seg tilbake i retning den tyske grensen for å unngå å bli avskåret.
 • Paris befris

  Paris befris
  Den 25. august ble Paris befridd av en amerikansk armé med frie franske styrker i spissen. Brussel og Antwerpen ble tatt i begynnelsen av september.
 • Frigjøringen av Norge starter

  Frigjøringen av Norge starter
  Frigjøringen startet da sovjetiske tropper rykket inn i Finnmark 18. oktober 1944 og nedkjempet de tyske styrkene i Kirkenes. De stoppet opp ved Tanaelva, og mellom dem og tyske tropper lenger vest oppsto det et ingenmannsland i Finnmark og Nord-Troms der tyskerne raserte alt, og det meste av befolkningen ble tvangsevakuert sørover.
 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Jaltakonferansen var et møte mellom Storbritannias statsminister Winston S. Churchill, USAs president Franklin D. Roosevelt og Sovjetunionens partisjef Josef Stalin i Jalta på Krim i Sovjetunionen, 4.–11. februar 1945. Jaltaerklæringen ble sendt ut 12. februar 1945 og innebar at de tre stormaktene etter Tysklands nederlag skulle okkupere hver sin del av landet. Det skulle opprettes en felles kontrollkommisjon i Berlin.
 • President Roosevelt dør. Harry Truman ny president i USA

  President Roosevelt dør. Harry Truman ny president i USA
  Roosevelt satt som president fra 1933 til 1945, og er dermed den eneste amerikanske presidenten som har sittet mer enn to perioder. Selv om han ikke var mer enn 63 år i 1945, var helsen blitt stadig dårligere. Roosevelt fikk hjerneslag 12. april 1944, og døde dermed like før krigen var over. I tysk radio ble hans død annonsert med ordene: «Jøden Roosevelt er død!" Han ble etterfulgt av visepresidenten Harry Truman.
 • Russerne omringer Berlin.

  Russerne omringer Berlin.
  Tidlig i april angrep sovjeterne Wien og begynte erobringen av det østlige Østerrike. 25. april 1945 møtte sovjetiske tropper amerikanerne i Torgau ved Elben. Samtidig rykket britene frem i Nord-Tyskland. Av politiske grunner ønsket Churchill at vestmaktene skulle trenge så langt østover som mulig.
 • Mussolini blir drept

  Mussolini blir drept
  Om kvelden 25. april forsøkte Mussolini å krysse grensen til Sveits, i tysk uniform. Han ble raskt gjenkjent og tatt til fange av en gruppe partisaner (geriljasoldater). Den 28. april ble han skutt, sammen med andre fascistiske ledere. Deretter ble de døde kroppene fraktet til Milano, hvor de ble hengt opp ned fra en jernbjelke på en bensinstasjon på Piazzale Loreto. Krigen i Italia endte offisielt den 3. mai 1945, i henhold til våpenstillstanden som ble signert av tyskerne og amerikanerne.
 • Hitler dør

  Hitler dør
  I slutten av april omringet sovjeterne Berlin, og det ble kjempet fra hus til hus. Hitler holdt til i førerbunkeren under rikskanselliet i Berlin. Like før sovjettroppene rykket inn i byens sentrum, 30. april 1945, begikk han selvmord sammen med Eva Braun, som han dagen før hadde giftet seg med.Hans lik ble, etter hans ordre, brent utenfor bunkeren,
 • Betingelsesløs tysk kapitulasjon

  Betingelsesløs tysk kapitulasjon
  Hitler hadde utpekt marinesjef Dönitz som sin etterfølger. Tyskerne kapitulerte nå betingelsesløst på alle fronter: 2. mai i Nord-Italia og 4. mai i Nederland, Nord-Tyskland og Danmark. Natten til 7. mai fulgte den endelige kapitulasjon, og dagen etter var krigen over i hele Europa. 8. mai representerer slutten på 2. verdenskrig i Europa. I Norge er 8. mai offisiell flaggdag som markerer både frigjøringsdagen og veterandagen (fra 2011)
 • Potsdamkonferansen

  Potsdamkonferansen
  Potsdamkonferansen var en konferanse mellom de «tre store», Josef Stalin, Harry Truman og Winston Churchill, lederne for seiersmaktene etter andre verdenskrig. Møtet ble holdt mellom 17. juli og 2. august 1945 i Potsdam, Tyskland. Konferansens formål var å lage fredsavtaler med krigens tapende nasjoner, først og fremst Tyskland. Resultat var Potsdamavtalen.
 • Atombomben i Hiroshima

  Atombomben i Hiroshima
  Da japanerne ikke ville gi seg, valgte amerikanerne å ta i bruk et nytt våpen, atombomben, for å få en slutt på krigen. 6. august 1945 ble store deler av byen Hiroshima ødelagt av en atombombe. Rundt 80 000 mennesker ble øyeblikkelig drept; senskader brakte i ettertid antallet dødsofre opp i 139 000. Skygger etter bomben: https://bit.ly/2KAUJgb
 • Atombomben i Nagasaki

  Atombomben i Nagasaki
  Tre dager senere slapp USA nok en atombombe, denne gang mot Nagasaki, hvor 40 000 mennesker mistet livet øyeblikkelig; opptil like mange ble påført skader som de senere døde av.
 • Japan kapitulerer

  Japan kapitulerer
  Den 9. august, erklærte Sovjetunionen Japan krig. Japans politiske ledelse erkjente krigsnederlaget, men diskuterte de neste dagene mulige veivalg, før keiser Hirohito 14. august bestemte at Japan skulle kapitulere.
  1. september ble kapitulasjonen undertegnet ombord på det amerikanske slagskipet USS Missouri i Tokyobukten. De japanske hovedøyene og Sør-Korea ble besatt av amerikanerne. Sovjetunionen tok Nord-Korea. Store deler av Nord-Kina ble besatt av kommunistiske styrker under Mao Zedong.