Andre verdenskrig

 • Tyskland invaderer Polen

  Tyskland invaderer Polen
  Ikke-angrepspakten mellom Tyskland og Sovjet, og Storbritannia og Frankrikes ønske om å unngå krig gjør at Hitler invaderer Polen med selvtillit. Han forventer lite motstand fra Polen og de europeiske stormaktene.
 • Frankrike og Storbritannia erklærer krig

  Frankrike og Storbritannia erklærer krig
  Frankrike og Storbritannia går ikke med på Tysklands herjing og ønske om makt og område, og erklærer krig mot Tyskland 2 dager etter invasjonen av Polen.
 • Sovjet invaderer Polen fra øst

  Sovjet invaderer Polen fra øst
  Fortsettelse av ikke-angrepspakten, og befolkningen i Polen har lite annet valg enn å gå med på det. Frankrike og Storbritannia
 • Polen kapitulerer

  Polen kapitulerer
  Polen må kapitulere, og Tyskland og Sovjet deler nå Polen seg i mellom, slik som planlagt.
 • Period: to

  Japan erobrer store deler av (Sør)øst-Asia

  Filippinene, Hong Kong, Singapore og Indonesia blir alle angrepet av Japan, og må kapitulere.
 • Period: to

  Balkan blir tatt over

  Italia invaderte Albania, og gjorde et forsøk på å angripe Hellas. Hitler planla angrep mot Stalin, men begynte med invasjon av Jugoslavia, og etter hvert Hellas.
  De tyske styrkene var sterke, og Balkan ble nå kontrollert av aksemaktene.
 • Tyskland invaderer Norge og Danmark

  Tyskland invaderer Norge og Danmark
  Tyske tropptransportskip reiste mot Norge og Danmark for et overraskelsesangrep, operasjon Weserübung.
  Norske styrker gjorde lite, og dårlig organisert motstand. Tyskerne møtte derfor lite motstand før slaget om Narvik, hvor en franskbritisk styrke, samt bataljoner fra rundt om i Nord- Norge, deltok.
 • Slaget om Dunkerque

  Slaget om Dunkerque
  Franske og britiske styrker gjorde stor motstand, men ble slått ned av tyskerne. 300 000 britiske soldater ble innesperret i Dunkerque, og måtte evakueres derfra. Tyskerne tok over Paris uten motstand, og hadde etterhvert kontroll over store deler av Frankrike. Likevel fikk de ikke kontroll lenger sør i kanalen på grunn av britiske styrker, og vendte derfor øynene østover igjen.
 • Tyskland går til angrep vestover

  Tyske styrker går inn i de nøytrale landene Nederland og Belgia, og fortsetter videre mot Frankrike. Fra krigserklæringen september 1939 frem til mai 1940, var det svært stille på Tysklands vestfront.
  Tyskland fulgte nok en gang Schlieffenplanen, men var nå mer forberedt og mobile enn tidligere.
 • Tremaktspakten

  Japan, Tyskland og Italia inngår tremaktspakten. (Senere blir også Bulgaria, Romania, Slovakia og Ungarn en del av denne)
 • Tyskland invaderer Sovjet

  Tyskland invaderer Sovjet
  3 millioner tyske soldater, samt tusenvis av panservogner og kjøretøy, passerer den sovjetiske grensen i midten av juni 1941. Stalin var ikke ordentlig forberedt på dette, og de første månedene av invasjonene tapte sovjetiske styrker stort.
  Lite syntes å kunne motstå Wermacht, og Tyskland hadde selv liten tro på Den Røde Armes muligheter for motstand.
 • Angrepet på Pearl Harbor

  Japan angriper Pearl Harbor, og er i krig mot USA fra desember 1941.
 • Tyskland må trekke tilbake fra Sovjet

  Jo lengre inn i Sovjet tyske tropper kom, desto vanskeligere ble det å holde ressursforbindelsene. De overtok flere steder raskt, men da de i vinteren 1942 var utenfor Moskva, klarte de ikke gjøre stor nok motstand mot sovjetiske tropper lengre.
  Tyskerne måtte nå starte tilbaketoget for å unngå større tap.
 • Period: to

  Slaget ved Stalingrad

  Det avgjørende slaget for tyske tropper. 300 000 tyske menn ble innesperret i byen, og kun 10 000 kom tilbake til Tyskland etter krigen.
 • D-dagen

  D-dagen
  De allierte inntar Frankrike, og invaderer Normandie. I løpet av en måneds tid var det over en million allierte soldater på fransk jord. De tok over Normandie, så Paris og så Belgia før de invaderte Tyskland.
 • Attentatet på Hitler

  Hitler og hans hovedkvarter Wolfsschanze i Øst-Preussen ble utsatt for et bombeattentat, med mål om å drepe Hitler og forsøke statskupp. Mennene bak attentatet var flere offiserer fra Wehrmacht, som nå ville danne en ny ikke-nazistisk regjering.
  Forsøket mislyktes, men mennene bak hylles enda i Tyskland for sitt forsøk på å fjerne Hitler fra makten
 • Auschwitz blir frigjort

  Auschwitz, en stor konsentrasjonsleir i det tysk-okkuperte Polen, blir frigjort.
 • Hitler tar sitt eget liv

  Hitler tar sitt liv i førerbunkeren, sammen med Eva Braun (som han giftet seg med to dager tidligere).
 • Krigen i Europa tar slutt, frigjøringsdagen

  Krigen i Europa tar slutt. Mennesker kan etter hvert returnere til sine hjem, og den norske kongefamilien kommer tilbake etter eksil i Storbritannia.
 • Norge erklærer krig mot Japan

  Selv om krigen er over i Europa, er ikke krigen over før også Japan kapitulerer. Norge erklærer derfor også krig mot Japan.
 • Hiroshima blir atombombet

 • Nagasaki blir atombombet

 • Japan kapitulerer

  15.august, under en uke etter bombingene, kapitulerte Japan. Andre verdenskrig var nå over, og landene gikk over til rettsoppgjør etter krigen.
 • Period: to

  Nürnbergdomstolen

  Britiske, sovjetiske og amerikanske representanter diskuterte rettsoppgjøret for tyske ledere allerede i 1943, og besluttet at rettssakene skulle ta sted i Tyskland. Nürnberg var tidligere et sted for Hitlers partimøter, og skulle nå bli stedet der skjebnen til krigsforbrytere ble bestemt. Nürnbergprosessene tok flere tiår å bli ferdig med.