2 vkg

Viktige hendelser- 2.vkg i Norge

 • Altmark-affæren. Mulig motiv for at Hitler angrep Norge?

  Altmark-affæren. Mulig motiv for at Hitler angrep Norge?
  16. februar 1940 bordet britiske soldater det tyske støtteskipet «Altmark», ca. 300 britiske krigsfanger om bord, i Jøssingfjord. Det tyske skipet gjemmer seg i nøytrale Norge. Britiske styrker angriper båten- varsel om at det er noe på gang, også i Norge. Britene hadde truet med å minelegge havområdene utenfor Norge for å hindre tyske krigsskip i å seile langs norskekysten. Den 8. april gjorde de alvor av trusselen, noe tyskerne brukte som unnskyldning for å angripe Norge.
 • Senkingen av Blücher

  Senkingen av Blücher
  Da Blücher og de andre skipene gled inn i sundet, ga oberst Birger Eriksen ordre om å åpne ild. Blücher ble truffet kanonene på Oscarsborg, og senere av torpedoer fra Nordre Kaholmen. Det var over 1300 mann om bord på skipet. De fleste av dem døde da skipet sank. Senkingen av Blücher ødela for det tyske angrepet. Framrykkingen mot Oslo ble forsinket, som førte til at Kongefamilien, Regjeringen og store deler av Stortinget fikk tid til å komme seg i sikkerhet.
 • Tyskland okkuperer Norge

  Tyskland okkuperer Norge
  Norge hadde før andre verdenskrig begynte erklært seg nøytrale. Dette endret seg da Tyskland okkuperte Norge 9. April. 1940.
  Kong Haakon og regjeringen nektet å overgi seg, og dro til London for å fortsette kampen der i fra. Det tok ca. 2 mnd før tyskerne erobret Norge, og det varte frem til frigjøringen i 1945.
 • Slaget om Narvik

  Slaget om Narvik
  Soldater fra fem land deltok- Frankrike, Norge, Polen, Storbritannia og Tyskland. Narvik ble ikke erobret 9. april. Tyskland klarte det til slutt, men det ble raskt gjenerobret. Dette førte til første nederlag for Hitler.
 • Handelsflåten- Notraship

  Handelsflåten- Notraship
  Norge var under andre verdenskrig en stor sjøfartsnasjon. Etter 9. april ble 85% av flåten under tysk kontroll. 22. april 1940 ble hele uteflåten rekvirert av den norske regjeringen. Senere ble denne drevet av en organisasjon kalt Notraship. Handelsflåten ga store inntekter til staten som ga økonomisk handlingsrom for regjeringen i London. De allierte måtte betale for å disponere skipene. Norske sjøfolk var de som under krigen ble de mest utsatt for krigshandlinger.
 • Norge kapitulerer

  Norge kapitulerer
  Sør i Norge var krigen allerede over i mai. I Nord hadde de en bedre mobilisert hær pga. den spente situasjonen mot bl.a. Sovjet. Derfor hadde de bedre grunnlag for å gi mer motstand enn i sør. Likevel endre også kampene her den 7. juni, mens selve felttogene var helt over den 10. juni i Norge. Derfor sier vi at krigen bare varte i noen mnd i Norge, og vi gikk inn i en ny fase som et okkupert land.
  Avtalen om kapitulasjon ble inngått i Trondheim.
 • Nyordningen

  Nyordningen
  Josef Terboven erklærte kongen og regjeringen for avsatt, oppløste Administrasjonsrådet, statsråder ble direkte underlagt ham selv, og han forbød alle politiske partier bortsett fra Nasjonal Samling.
  Terboven var Hitlers mann i Norge. I realiteten er han den reelle makthaver i Norge.
  Det ble et brudd. Frontene ble tydeligere.
 • Potetnød

  Potetnød
  Fra 1941-1942 var det en såkalt "potetnød" i Norge. Det viktigste ernæringstilskuddet under okkupasjonen var poteten. Rik på: vitaminer, stivelse, karbohydrater, jern og andre mineraler. I mange hjem var poteten hovedingrediens både til middag og til kvelds, og den inngikk som erstatningsprodukt i de fleste kriseoppskriftene.
  Vinteren 1941/42 var det potetnød, noe som var den største trusselen mot folkehelsen under selve okkupasjonen.
 • Holocaust i Norge

  Holocaust i Norge
  1942- en systematisk forfølgelse, med arrestasjon av alle norske jøder startet. I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 773 norske jøder deportert til tyske dødsleirer. Den største deportasjonen skjedde 26. november 1942 da 529 jøder ble fraktet ut av landet med et skip kalt DS Donau. Før 2 vkg. ble det reg. 2100 jøder i Norge. Ved folketellingen i 1946 ble det registrert 559 jøder.
 • Statsakten

  Statsakten
  Statsakten er sermonien som den tyske Reichskommissar J. Terboven satt i gang i Oslo 01.02.42, da Quisling tok tittelen «ministerpresident», og de kommissariske statsrådene gikk over til å omtales som regjering («den nasjonale regjering»).
  Det ble utformet en strategi for nazifisering av det norske samfunnet. På den andre siden vokste det frem motstand som startet spontan, men endte opp organisert (hemmelig) i sivile og militære former i forståelse med den norske regjering i London.
 • Norges frigjøringsdag

  Norges frigjøringsdag
  «Vår kamp er kronet med seier. Norge er atter fritt». Hjemmefrontens ledelse sendte ut denne parolen til det norske folk på frigjøringsdagen 8. mai 1945. Maidagene 1945 ble en uforglemmelig folkefest for den delen av befolkningen som hadde avvist nazismen. Dagen feirer at de 5 årene etter tysk okkupasjon var over.