2 verdenskrig tidslinje gusqmytlfbu13yeqvnckpw

Andre Verdenskrig 2VK

 • Slutten på 1. Verdenskrig

  1. november kl: 11:00, våpenhvile
 • Benito Mussolini opprettet Fascistpartiet

 • Hitler ble leder for Nazipartiet

 • Nazisme

  rasebasert nasjonalisme, ariske rase, antisemittisme, sterk leder, staten kontroller alt, vold, propaganda, Gestapo og SA.
 • Mussolini ble utnevnt til statsminister

  Mussolini og 25 000 fascister marsjerte mot Roma
 • Hitlers kupp i München

  Fiasko, fengsel, skrev boka Mein Kampf, sonet seks måneder.
 • Vidkun Quisling opprettet det fascistiske partiet NS

 • Hitler ble rikskansler i Tyskland

  Etter sabotering til andre politiske partier, ble Hitler statsminister, startet diktatur, fikk alle i arbeid, produserte mer enn før, våpen og militært utstyr.
 • Krystallnatten i Tyskland

 • Avtale mellom Tyskland og Storbritania, aldri gå i krig mot hverandre

 • Østerrike ble innlemmet i Tyskland

  Hitler truet regjeringen i Østerrike med militærmakt, fikk nazistisk regjeringssjef i Østerrike, dagen etter marsjerte tyske tropper inn i Østerrike uten motstand.
 • Franco ble diktator i Spania

 • Tsjekkoslovakia ble erobret av Tyskland

 • Soviet og Tyskland, ikke-angrepsavtale

 • Starten på 2VK

  Felttoget i Polen i 1939 var startskuddet til andre verdenskrig i Europa. Tyskland og Sovjetunionen okkuperte Polen. Tyske soldater marsjerte inn i landet uten å erklære krig og polakkene kjempet i 3 uker uten hell og lykke.
 • Storbritannia og Frankrike erklærer krig mot Tyskland

  Storbritannia erklærte krig mot Tyskland to dager etter det tyske angrepet mot Polen, og nå var krigen i gang.
 • Tyskland angriper Norge og Danmark

  Natt ti 9.april 1940, gikk tyskerne til angrep på Danmark og Norge. Danmark måtte gi seg etter noen timer, mens Norge kjempet i to måneder før nederlaget for de tyske styrkene var et faktum.
 • Tyskland angriper Nederland, Belgia, og Frankrike

  Mens krigen pågikk i Norge, gikk Tyskland også til angrep vestover på det europeiske fastlandet. De startet framrykningen 10. mai.
 • Churchill blir statsminister i Storbritannia

  Winston Churchills tale i parlamentet 4.juni 1940 sier mye om hvilken innstilling britene hadde hadde i kampen mot tyskerne. Etter at Hitler hadde okkupert land i hele vest og nord Europa. I løpet av noen få uker, måtte britene forsvare demokratiet mot diktaturet.
 • Tyskland startet bombingen på Storbritania

 • Aksemaktene opprettes

  Aksemakten var navnet på alliansen mellom Tyskland, Italia og Japan. Det var et samarbeid mellom de tre landene under andre verdenskrig.
 • USA støtter De Allierte

  Japanerne okkuperte Korea og deler av Kina. De likte ikke at Kina fikk forsyninger av USA. Amerikanerne forsøkte å komme til enighet, men mislykkes. De sluttet å selge olje til Japan. Japan angrep USA med mini ubåter og fly. Resultatet av angrepet ble at Amerikanerne gikk med i krigen, og ble i krigen på de allierte side.
 • Tyskland angriper Sovjet

  I desember 1940 beordret Hitler hæren til å være klar til et angrep på Sovjetunionen i 1941. Angrepet fikk kodenavnet Barbarossa.
 • Angrepet på Pearl Harbor

  Japan angrep den amerikanske flåten Pearl Harbor på Hawaii. Resultatet ble at amerikanerne gikk med i krigen på de alliertes side. I alt 363 japanske fly deltok i overraskelseangrepet på Pearl Harbor; alle bortsett fra 29 kom tilbake. Om lag 2500 amerikanske soldater og annet personell ble drept i angrepet, herav 1103 om bord på slagskipet Arizona. Skipet ligger fortsatt på bunnen og er nå krigsminnesmerke. Totalt gikk 18 krigsskip og 188 fly tapt i angrepet.
 • D-dagen

  D-dagen var brukt som et kodenavn under andre verdenskrig på den første, allierte invasjonen i Frankrike. De allierte landene stormet de tyske soldatene i land i Normandie, dette angrepet ble sett på som starten på slutten av andre verdenskrig. Franskmenn, Briter og Amerikanere i spissen.
 • Russerne omringer Berlin

  Slaget om Berlin var det siste slaget på østfronten under andre verdenskrig. Sovjetunionen hadde overlegne styrker. Tyskerne hadde lite tunge våpen, og med overlegne styrker var det uten tvil sovjetene som vant det slaget
 • Hitler tok selvmord

  Hitler tok selvmord i Rikskanselliet i Berlin. Det var der han tilbrakte de siste dagene før han tok selvmord. Hitlers kvartal var i den nedre delen av bygget, og var bygget for å spesielt beskytte Hitler.
 • Tyskland kapitulerte

  Frigjøringsdagen 8.mai 1945 var den dagen Tyskland kapitulerte Norge etter at de okkuperte landet 9. april 1940.
 • Holocaust ferdig

  ca. 6 millioner jøder døde
 • Atombombe ble sluppet over Hiroshima

  Amerikanerne prøvde og få japanerne til å gi seg under krigen, men Japan ville ikke gi seg. Amerikanerne hadde jobbet iherdig med å utvikle en bombe som var kraftigere og farligere enn noe annet våpen menneskeheten hadde sett, altså atombomben. 6. august 1945 klokken 8,15 ble den første bomben sluppet over byen Hiroshima.
 • Atombombe ble sluppet over Nagasaki

  Tre dager senere ble en ny atombombe sluppet, denne gangen over Nagasaki. Totalt ble minst 120 000 mennesker drept av de to angrepene tilsammen.
 • Japan kapitulerer

 • Slutten på 2. Verdenskrig