Last ned (2)

Andre verdenskrig (Matz)

 • Anschluss

  Anschluss
  Anschluss er Østerrikes tilslutning til Tyskland 13. mars 1938.
 • Krystallnatten

  Krystallnatten
  Krystallnatten var en hendelse som varte fra 9. til 10. November 1938. Det var en dramatisk start på jødeforfølgelse der 1400 synagoger ble brent og 7500 jødiske butikker be vandalisert av nazistene. I løpet av denne korte tiden ble mellom 36 og 200 jøder drept.
 • Invasjonen av Polen

  Invasjonen av Polen
  Invasjonen av Polen var startskuddet til 2.verdenskrig. Tyskland og Sovjet gikk fra hver sin side og invaderte Polen. Hitler sikret seg en ikkeangrepsavtale med Stalin som skulle sikre at Stalin ikke skulle angripe Tyskland. Invasjonen sluttet 6 okt. fordi da hadde Tyskland og Sovjet okkupert hele Polen. Franskmennene og britene som erklærte krig mot Tyskland.
 • Den finske vinterkrigen.

  Den finske vinterkrigen.
  Stalin ville ta området Leningravd som lå i Finland for å lage store havner. Dette ville ikke Finland og det brøt dermed ut en krig som varte fra november 1939 til mars 1940 kalt den finske vinterkrigen. Krigen endte med Sovejetisk seier.
 • Operasjon Weserübung- Angrepet på Norge

  Operasjon Weserübung- Angrepet på Norge
  Operasjon Weserübung var det tyske kodenavnet til angrepet på Norge i 9 april 1940. Angrepet var et overraskelses angrep som skjedde natt til 9 april. der ble Blücher, Hitlers stolthet ble senket ned utenfor Oscarsborg. Tyskerne mente de kom for å hjelpe Norge, siden Storbritannia hadde brutt nøytraliteten til Norge ved å legge miner utenfor kysten. Kongen rømte oppover landet helt til han tilslutt dro til England.
 • kampene på lundehøgda

  kampene på lundehøgda
  Nordmenn gjorde et siste forsøk på å stoppe tyskerne fra å okkupere sør- Norge og ta konge familien. De Norske soldatene prøvde å holde ut til de britiske styrkene skulle komme, men måtte gi seg etter hvert. Norske soldater lå ut hindringer i veien for å sinke tyskerne. Norge mistet 17 soldater og 22 sivile i den 48 timers lange kampen. Britene og nordmennene greide ikke å stoppe tyskerne etter flere forsøk oppover Gausdal.
 • "The phoney war"

  "The phoney war"
  The Phoney War, norsk «Liksomkrigen», var en fase i den første delen av den andre verdenskrig som var preget av få militære operasjoner i det kontinentale Europa etter Tysklands og Sovjetunionens erobring av Polen. Selv om de store europeiske statene hadde erklært hverandre krig var ingen av partene rede for større operasjoner; det var derfor temmelig rolig ved grensene som også dannet frontlinjene. Krigen sluttet 10. mai 1940
 • Angrepet på Nederland, Belgia og Frankrike

  Angrepet på Nederland, Belgia og Frankrike
  Angrepet på Nederland, Belgia, Frankrike og Luxemburg var Tysklands invasjon av disse landene. Invasjonen var delt in i to adskilte faser. I den første fasen angrep tyskerne Luxemburg, Nederland og Belgia. Imens de tyske hovedstyrkene rykket opp til Frankrike. Dette var for å avskjære og omringe de alliertes styrker. Denne planen var vellykket og Belgia og Nederland kapitulerte. Mens franske og britiske styrker ble omringet.
 • Operasjon Dynamo

  Operasjon Dynamo
  operasjon Dynamo var en militær operasjon for å evakuere de britiske og franske styrkene som hadde blitt omringet ved angrepet på Nederland, Belgia, Luxembourg og Frankrike i Dunkirk. De ble evakuert av en flåte på rundt 900 små skip, skipene var så små at det var begrenset med hva de kunne få med seg på skipene, slik at når hæren gikk i land i Storbritannia var nærmest våpenløse. Denne evakueringsplanen lyktes og evakuerte 338 226 allierte soldater fra Dunkirk til Storbritannia.
 • Operasjon Barbarossa (angrepet på sovjet)

  Operasjon Barbarossa (angrepet på sovjet)
  I desember 1940 undertegnet Hitler den endelige angrepsordren, «Operasjon Barbarossa». Selve invasjonen startet ikke før den 22 juni fordi Mussolini prøvde å invadere Albania og hellas, men trengte hjelp fra Hitler. Målet med angrepet på Sovjetunionen var ikke bare å overvinne fienden på slagmarken, men å utslette den sovjetiske staten og dermed «den jødiske bolsjevismen».
 • Angrepet på pearl harbor

  Angrepet på pearl harbor
  Angrepet på Pearl Harbor var et japansk angrep mot en amerikansk marinebase i Pearl Harbor på Hawaii 7. desember 1941. Angrepet ble gjennomført av 359 fly og miniubåter fra den japanske marinen, kommandert av viseadmiral Chuichi Nagumo, uten at Japan først hadde erklært krig mot USA. Japanerne senket 26 amerikanske skip og ødela 88 fly.
 • Slaget om Stalingrad

  Slaget om Stalingrad
  utkjempet 23 august 1942 til 2 februar 1943. Slaget er ett av de mest kjente slagene i 2 verdenskrig og den mest blodigste i menneskenes historie, nesten 2 millioner mennesker døde under slaget. Dette var vendepunktet i 2 verdenskrig. Det var en kamp mot angripende tyske styrker som klarte å holde fast ved noen nøkkelstillinger inne i byen. Etter en større sovjetisk motoffensiv som omsluttet og isolerte de tyske styrkene, og tvang til slutt fram en tysk overgivelse mot Hitlers ordre.
 • D-dagen

  D-dagen
  1. juni i 1944 inntok rundt 160. 000 soldater strendene i Normandie i Frankrike. Målet var å befri Frankrike og andre okkuperte land fra Tyskland. D-dagen regnes som starten på slutten av 2. verdenskrig. General Eisenhower fra USA ledet operasjonen. Først ble 24 000 soldater droppet fra lufta, mer en 7000 båter fraktet soldater og utstyr og over 11. 000 fly deltok i operasjonen den første dagen. De allierte fikk overtaket og etter 3 måneder måtte Tyskland overgi seg.
 • Hitlers død og kapitulasjonen

  Hitlers død og kapitulasjonen
  Adolf Hitler var en tysk politiker som var Tysklands leder fra 1933 til han tok sitt liv ved slutten av andre verdenskrig. Under Hitler ble Tyskland et diktatur og innledet andre verdenskrig ved invasjon av nabolandene. Tyskland ble på slutten av krigen okkupert av de allierte og regimet ble avsatt.
 • Atombombene over Hiroshima og Nagasaki

  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Det var USA som slapp begge atombombene for å tvinge Japan til å overgi seg. De to atombombene drepte ca. 135 000 mennesker av direkte skader, mens ca. dobbelt så mange døde senere av radioaktivt vann, mat og støv i luften. I tillegg har de som overlevde bombene og etterkommerne deres, slitt med senskader som kreft og misdanninger.