2vk

 • inflasjon

  etter 1vk gikk Tyskland i stor økonomisk krise og folket ønsket endring. (inflasjon er at reieringen bare trykker opp mere penger som lager stor økonomisk kolaps, i dette tilfellet for og få betalt etter versaikontrakten)
 • Adolf Hitler ble leder av Nazipartiet

  Nasjonalistiske tyske arbeiderpartiet.
 • Adolf Hitler ledet et SA kupp i Munchen

  (SA Storm Aabteilung Nazipartiets private hær også kalt brunsjortene) dette kuppet ble planelagt når de var på en pub der de tenget at det ville gjøre det slik at Tyskland ville bare gi Hitler ledelsen over landet dette var en fiasko og Hitler ble fengslet.
 • Mein Kampf

  boken Mein kampf ble skrevet av Hitler mens han var i fengsel, for og ha sent privat hæren sin på Munchen. Disse bøkene ble et utgangspungt på den Nazistiske ideologien, dette gjorde da at folket ble mere sikker på at Hitler skulle hjelpe Tyskerne. bøkene kom opprinnelig ut i to bind i juli 1925 (Mein Kampf. Eine Abrechnung) og desember 1926 (Mein Kampf. Die nationalsozialistische Bewegung)
 • Adolf Hitler og Nazisene kom til makten i Tyskland

  Nazistene avskaffet demokratiet og alle andre partier, untenatt nazipartiet , ble forbudt. den nazistiske ideologien var rasistisk, serlig ovenfor jøder.
 • Hitler ble utnevnt til rikskansler

  Hitler forbød alle andre partier og fikk uinskrenket makt i fire år. etter det begynte han med en gang og bygge opp den Nazistiske stat. etter det begynte han og øke størrelsen på hæren og innførte allemans verne plikt. han sa til vestmaktene at han ønsket fred med det han gjorde så de gjorde ikke noe selv om at det var i mot reglene i versai kontrakten.
 • Krig start

  STB og Frankriket ingikk krig mot tyskland etter de angrep Polen.
 • Nurnberglovene

  disse lovene ble innført i 1935, den forbød ekteskap mellom jødene og ariere, også fratik det jødernes retingheter
 • Tyske tropper langs grensa i Tjekoslovakia

 • Østeriket innlemmet i Tyskand

  innlemmet er et ord som betyr at det overgir seg uten makt til landet som angriper dem
 • Fred i vår tid høsten 1938

  Statministeren Nevielle Chamberlian var i et freds møte i Munchen hvor de in gikk det at det skulle vere frd i vår tid. dette var en kontrakt som Hitler skrev uinder på.
 • Krystall natten 9-10 november

  da den nazistiske tyske regjeringen iverksatte omfattende voldshandlinger mot jøder og jødisk eiendom i Tyskland og Østerrike.. Navnet henspiller på de store mengder glasskår fra vindusruter i de jødisk-eide butikkene som ble knust.
 • våren 1939 tok Tyskland over hele Tsjekkoslovakia

 • Stb og Frankrike startet alianse

  STB og Frankriket startet en alianse om at hvis Tyskland skulle angripe så ville de støtte hverandre
 • Tyskland angrep Polen

  for og koble seg sammen med sin andre del av tyskland
 • STB og Frankrike går i krig mot Tyskland

 • Sovjet og Tyskland inngår en ikke-angrepsavtale

 • ikke angreps avtale mellom Sovjet og Tyskland

  Tyskland og Sovjet ingikk en ikkeangrepsavtale og en hemmelig avtale om og dele Europa. dette var et stort sjokk til politikere fra vest europa
 • krig start

  tyskland angriper polen og får stb og Frankriket eter dem grunnet at de hadde en alianse med Polen om støtte i krig
 • Tyskland angriper Norge

  Tyskland angrep norge for og få kontroll på havnen i Narvik for den sente ut Jern fra Sverie rundt halvparten av jernet til Tyskland kom i fra Svergie. de ville også bruke Norge som en base mot angrep mot stb
 • D dagen

  når de alierte angrep Normandy strendene Frankrike. troppene kom i fran Norge STB og USA
 • hiroshima og nagasaki

  bombeneHiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. De to atombombene drepte minst 120 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander.
 • hiroshima og nagasaki del 2

  Over noe tid døde rundt dobbelt så mange av påførte skader, skader av direkte stråling, innånding av radioaktivt støv og inntak av radioaktivt forurenset mat og drikke. I tillegg har de som overlevde bombene og etterkommerne deres, slitt med senskader som kreft og misdanninger.
 • Slutten på krigen

  Tyskland overgir seg og krigen kommer til en brå slutt og Hitler blir drept i bunkeren sin