andre verdens krig

 • 1939

  tyskland angriper polen
 • 1940

  Tyskland angriper Danmark og Norge
 • 1941

  Tyske tropper inn i Bulgaria
 • 1941

  Tyskland angriper Sovietunionen.
  Italia og Romania gikk inn i krigen på aksemaktens side.
 • 1942

  tyskerne besetter hele Frankrike
 • 1943

  mussolini befries av Tyskerne
 • 1944

  Tyskland besetter Ungarn
 • 1944

  Sovietunionen erklærer krig mot Bulgaria som bryter med Tyskland.