2. verdenskrig

 • Hitlers vei til makten

  Hitler var en politiker helt fra 1921, og i 1933 ble han Rikskansler i Det tyske riket. Hitler var veldig flink til å overtale som er en av grunnene til at han fikk såpass mange tilhengere.
 • Krigens oppstart

  "Hvis Tyskland angriper Polen vil vi gå til krig mot tyskland". Dette sa England og Frankrike til Tysklands diktator Hitler. Tyskland var i mye konflikt med Frankrike og Storbitannia. 1. September 1939 angrep Tyskland, Polen, og 2. verdenskrig var igang.
 • Norge blir okkupert og kongen rømmer

 • Slaget om Storbritannia

  Hitler ville ta over Storbritannia, men var lettere sagt enn gjort siden Britannia er et øyrike måtte han erobre enten i lufta eller til sjøs. 1. planen var å ødelegge alle Britiske fly, men siden de tyske flyene hadde en begrenset rekkevidde gikk ikke det. Den andre planen var å ødelegge alle flybasene. Dette prøvde de på lenge, men funket heller ikke. Det begynte å gå dårlig for Britannia, men når Tyskland heller valgte å dra til Sovjetunionen istedte, lettet det for Britannia.
 • Den endelige løsningen - Jødeutryddelsen

  Hitler sitt mål var å utrydde jødene, fordi han mente at jødene ikke passet inn i hans ideelle samfunn. Jødene ble sendt til konsentrasjonsleirer, hvor de ble drept og torturert. Jødene hadde helt siden 1933 blitt utsatt for diskriminering, vold og drap.
 • Den tyske invasjonen av sovjetunionen

 • Quisling danner regjering i Norge

  Vidkun Quisling var en norsk politiker, og ledet for partiet, Nasjonal Samling. Allerede i 1940 prøvde Quisling å danne en regjering, men den ble avsatt etter noen få dager. 1. Februar 1942 ble han satt inn i regjeringen igjen, med tittelen ministerpresident.
 • Jøder nektes adgang til Norge

  For lenge siden ble Norge konvertert til kristendommen. Alle ikke-kristne ble bannlyst fra landet og da jødene også.
  17. mai 1814 ble grunnloven skrevet og der sto det et forbud mot jøder. Stortinget opphevde forbudet mot jøder 21. juli 1851.
  I løpet av 2. verdenkrig ble dette forbudet gjeninnført 12 mars 1942
 • Slaget om Stalingrad

  Slaget om Stalingrad hendte på grunn av store tap av militære og sivile, i tillegg til hensynsløshet. Dette hendte fra 21. August 1942 - 2. Februar 1943.Stalingrad er en by i Russland.
 • Jøder blir sendt til konsentrasjonsleirer

  Under 2. verdenskrig bygde tyskerne konsentrasjonsleirer i landene de hadde okkupert. Disse leirene ble fylt med fanger og etterfølgere av nazismen. Blant annet jøder ble fanget i disse leirene på grunn av Hitlers hat, og ønske om å utrydde dem. I leirene ble de blant annet torturert og tvunget til å gjøre ting som for eksempel er ulovlig i religionen.
 • Tungtvannsaksjonen

  Det var store fremskritt innenfor atomforskning årene før krigsutbruddet. Denne kunnskapen kunne utnyttes i militær hensikt. Norsk Hydro hadde Europas eneste regulære produksjon av tungtvann på denne tiden. Norsk Hydros anlegg er på Rjukan og under tungtvannsaksjonen la de en veldig nøye plan for hvordan de skulle klare å holde tungtvannet unna Tysk militær.
 • Invasjonen i Normandie

  Normandie er en by i Frankrike, på vestkysten. Denne invasjonen var begynnelsen på slutten av krigen, og en av de største militære gjennomførte invasjonene. Invasjonen handlet om at De allierte ville stoppe krigen. Det startet med at Britene invaderte Normandie, så videre til Paris. Etter det trengte de seg lenger og lenger inn til Tyskland. Fra andre siden kom Sovjetunionen, dette ble da en tofrontskrig. Det tok ca. ett år før de klarte å ta dem, Tysklan har nå tapt, denne krigen også.
 • Krigens siste dager

 • Virkningen av krigen

  Tyskland tapte krigen, og måtte igjen betale masse krigserstatninger, men etter krigen delte de seirende maktene tyskland i to. Sovjetunionen fikk en del, og så fikk vesten resten. De delte tyskland i to med en mur, Berlinmuren.