Maxresdefault

Mellomkrigstiden 1918-1939

 • Russland, revolusjon

  Etter marxistisk teori kom en verdensomspennende revolusjon til å starte i et utviklet industriland med stor arbeiderklasse. Men i Vesten ble revolusjonslysten dempet ved at arbeiderne fikk stemmerett og fagforeninger. I stedet kom en revolusjonær utvikling i jordbrukslandet Russland der tsarens eneveldige styre var svært undertrykkende. Russlands nederlag under første verdenskrig førte til en spontan revolusjon som feide vekk tsarveldet våren 1917.
 • Russland, kommunistene

  Bolsjeviklederen Lenin kom tilbake til Russland. Han mente at verdenskrigens redsler gjorde det mulig å starte en verdensrevolusjon. Bolsjevikene (kommunistene) gjorde statskupp høsten 1917 og brukte makt og terror mot politiske motstandere.
 • Period: to

  Borgekriger i Russland

  Under Trotskijs militære ledelse seiret de deretter i en blodig borgerkrig i årene 1918–21. Kommunistene fikk marxister fra hele verden med i organisasjonen Komintern og døpte Russland om til Sovjetunionen.
 • Førsteverdenskrig tar slutt

  Første verdenskrig tar slutt; Tyskland signerer en fredsavtale med de allierte utenfor Compiègne i Frankrike.
 • Versailles

  Tyskerne håpet at USAs president Wilson ville sikre dem en mild og rettferdig behandling. Men ved freden i Versailles i 1919 gikk Frankrike og Storbritannia inn for en hard linje. Tyskland fikk skylden for krigen og måtte betale krigsskadeerstatninger. De tyske koloniene gikk tapt, og landet måtte avstå områder i Europa. Østerrike-Ungarn ble oppløst. Folkeforbundet i Genève skulle trygge freden ved kollektiv sikkerhet, men USA ble stående utenfor.
 • USA, kommunismen og økonomi

  Kommunismen skapte frykt i den kapitalistiske verden. I USA ble politisk radikale forfulgt av myndighetene under The Red Scare. Etter dette fikk USA en fantastisk økonomisk utvikling gjennom 1920-årene. Nye oppfinnelser, samlebåndet, reklame og avbetaling gjorde USA til verdens første forbrukersamfunn. USA spredde sin massekultur gjennom film og musikk til resten av verden.
 • Benito Mussolini

  Mussolini blir yngste statsminister gjennom tidene i Italia etter at fascistene hadde gjennomført «marsjen mot Roma». Med ideologien fascismen ville han stanse kommunismen og utvikle en korporativ økonomi der arbeidere og kapitalister skulle spille på lag.
 • USA, børskrakk

  I 1929 kom et børskrakk og en økonomisk nedgangstid som spredde seg til resten av verden. Gjennom programmet New Deal forsøkte president Franklin D. Roosevelt å få landet ut av krisen gjennom en aktiv stat som skulle gi folk arbeid og kjøpekraft. Han var inspirert av den britiske økonomen Keynes.
 • Verdensrevolusjonen mislyktes

  Verdensrevolusjonen mislyktes, og etter Lenins død ble det maktkamp mellom Trostkij og Stalin. Stalin seiret, gjennomførte planøkonomi og tvang bøndene inn i kollektiver i 1930-årene. Politiske motstandere ble sendt i tvangsarbeidsleire eller henrettet. Millioner døde, men Sovjetunionen ble industrialisert med rekordfart.
 • Hitler

  I Tyskland utviklet Adolf Hitler nazismen. Den var sterkt rasistisk og la vekt på jødehat og kamp mot marxisme og arbeiderbevegelse. Hitler kom til makten på lovlig måte i 1933. De borgerliges kommunistfrykt gjorde ham deretter til diktator. Etter dette ensrettet han Tyskland, forfulgte jøder og venstreorienterte, rustet opp i strid med Versaillestraktaten og forberedte Tyskland på en krig han mente måtte komme.
 • Period: to

  Tyskland og Italia

  Etter at Hitler kom til makten i 1933,bestemte han seg for å trosse Versaillestraktaten og ruste opp, og i 1936 marsjerte tyske tropper inn i Rhinland. Samme året tok Italia og Tyskland parti for de fascistiske opprørerne i den spanske borgerkrigen. Sovjetunionen støttet den spanske folkefrontregjeringen, mens Frankrike og Storbritannia var nøytrale. Krigen endte med seier for de spanske fascistene. Dermed hadde sikkerhetssystemet som var blitt bygd opp etter første verdenskrig, brutt sammen
 • Tyskland angriper polen; starten på andre verdenskrig

  Tyskland angriper Polen, noe som utløser andre verdenskrig.