Andre verdenskrig

 • Hitler blir rikskansler

 • Riksdagen brenner

  Usikker på hvem som står bak, legger skylden på nazistene eller jødene hææ
 • Period: to

  Nazityskland

 • Japan krig mot Kina

  Brukte Mandsjukuo (Nord-Kina, styrt av Japan) som springbrett for en invasjon. Motto for japansk krigføring: "Tre av alt": "brenn alt, drep alt, plyndre alt". 2,7 mill kinesere døde; Kina manglet våpen. Kina brukte "magnetstrategien", lokket japan til steder de lå i bakhold.
 • Anschluss

  Sammenslåing av Østerrike og Tyskland
 • Krystallnatta

  Knuser jødiske butikker, brente synagoger
 • Ikke-angrepspakten

  Avtale mellom Sovjet og Tyskland om å ikke angripe hverandre.
 • Tyskland angriper Polen

  Tyskland hadde avtalt med Sovjet om å angripe landet fra to sider, slik at de kan dele landet mellom seg.
 • Period: to

  Phony War

  Perioden fra angrep på Polen og angrep på Norge og Danmark.
 • Period: to

  Vinterkrigen

  Sovjet angriper Finland.
 • Japans strategi

  Japans krigføring mot Kina og allianse med Ty/It skapte frykt hos SB, F, Ned. ABCD-linjen: nektet salg av olje, jern, stål til Japan. Truet japansk økonomi.
 • Tyskland angriper BeNeLux

  Belgia, Nederland og Luxembourg. Blitzkrieg.
 • Period: to

  Evakuering av Dunkerque

 • Period: to

  the Blitz

  Terrorbombing av britiske byer.
 • Låne-leie-avtalen

  Avtale mellom USA og Storbritannia. USA skal bygge skip, SB betaler etter krigen.
 • Japan angriper USA

  Hitler på Japans side. Tyskland og Italia - samarbeidsavtale med Japan 1940. Hitler brukte den som unnskyldning til å erklære krig mot USA.
 • Period: to

  Ørkenkrigen

  Nord-Afrika med i krig fra 1940 etter italiensk angrep på de britiske beboende. Tyske tropper kom i 41, tvang britene på flukt. Ble stanset av britene pga: lange forsyningslinjer - sårbare for flyangrep, britene fikk hjelp fra Australia/India. Britene til angrep på tyskerne. Tyskerne tapte.
 • Invasjonen av Sovjetunionen

  Operasjon Barbarossa. Rasebegrunnet invasjon. Skal ta jødene.
  September 1941: Leningrad omringet.
  1942: tysk framrykking stanset (pga vinter, sult, sovjetisk industri på andre siden av fjellet, tyske fly nådde ikke dit)
  1.1 mill døde.
 • Pearl Harbor

  Hvis de klarte å sette stillehavsflåten ut av spill, ville ingen klare å stanse japansk frammarsj. Vil svekke USA slik at de blir presset til en fredsavtale.
  Klarte å synke nesten alle krigsskipene. Hangarskipene ikke rammet. Hangarskip kunne ta med fly - dermed angripe japanske skip. Japan manglet antiluftsskyts. USA svarte med krigserklæring. Ty og I på Japan side.
 • Stillehavskrigen

  Japan ekspanderte (angrep mange land). Sommer 1942: japan hadde ikke hangarskip, det hadde USA. USA bombet Tokyo > sjokkbølger. Japan skulle lure USA til å forsvare Midway (øy med flystripe). Japan skulle da senke skipene til USA (hvis de forsvarte). USA knakk kommunikasjonskoden til J > USA angrep J da de nærmet seg Midway. Js ekspansjon stanset.
 • Period: to

  Slaget ved Stalingrad

  Stalingrad var strategisk viktig. Kontrollerte transport på Volgaelva. Forsyningsrute til sovjet styrker. Tyskerne trodde Sovjet var utmattet etter 1vk, tok feil. Sovjet styrker omringer tyske. Slutt på mat/ammunisjon, januar/februar kapitulerte 110000 tyske soldater.
 • Period: to

  Nürnbergdomstolen

  1943; brit, ameri og sovjeti rep. diskuterte rettsoppgjør mot tysk ledelse. Rettssaken var i T. Anklager:
  1. brutt internasjonale avtaler, eks: Versaillesfreden, ikkeangrepspakt.
  2. brutt internasjonale regler for krigføring, eks: angrepet uten krigsklæring, krigføring rettet mot sivilbefolkningen.
  3. Krigsforbrytelser, eks: henrettelse av fanger
  4. Forbrytelser mot menneskeheten, eks: holocaust.
  12 dømt til døden. Rettsopprør tok lang tid pga kollektiv fortrengning, vanskelig å finne vitner.
 • Invasjonen i vest (D-dagen)

  De allierte invaderte Normandie > Tyskerne utsatt for tofrontskrig. Allierte var godt forberedt: tegnet landingsområdet, bygde landingsfartøy med flat bund, trente fallskjermsoldater. Økt antall båter&soldater. 326000 soldater kom seg over.
 • Hitler tar selvmord / Tysk kapitulasjon

  Tyskerne var presset fra begge sider. Tyske byer/fabrikker var bombet. April 1945: Berlin omringet av Sovjet. 30. april tar Hitler selvmord. Tyskland kapitulerte. Krigen var over.
 • Period: to

  Atombombene over Japan

  Japan var svært utsatt etter tysk kapitulasjon (manglet råvarer, dårlig med prod. av våpen). J vil ikke overgi seg. USA tenkte atombombe ville overbevise om at videre kamp var nytteløst.
  6. august: Hiroshima bombet. 9. august: Nagasaki bombet. Enorme skader. 150000-250000 døde. 14. august 1945 kapitulerte Japan.