Andre verdenskrig

 • Versaillestraktaten

  Fredsoppgjøret etter første verdenskrig
 • Mussolini tar makten

 • Stalin tar makten

 • Det store børskrakket

 • Hitler tar makten i Tyskland

 • Riksdagen brenner

 • Etiopia invadert

 • Den spanske borgerkrigen

 • Antikominternpakten

 • Japan angriper Kina

 • Period: to

  Andre verdenskrig i Asia

 • Innlemmelse av Østerrike

  Anschluss
 • Innlemmelse av Sudetenland

 • Krystallnatten

 • Ikke-angrepsavtalen

 • Angrep på Polen

 • Storbritannia og Frankrike erklærer krig

 • Period: to

  Andre verdenskrig i Europa

 • Period: to

  Vinterkrigen

 • Period: to

  Slaget om Storbritannia

 • Angrepet på Norge og Danmark

 • Frankrike inngår fredsavtale med Tyskland

  Vichy regimet i sør, resten okkupert/oppdelt.
 • Period: to

  Slaget om Storbritannia

 • Ikke-angrepsavtalen brutt

 • Pearl Harbour

 • Slaget ved Midway

 • Slaget om Stalingrad

 • D-dagen

 • Hitlers selvmord

 • De allierte inntar Berlin

 • Bombingen av Hiroshima

 • Bombingen av Nagasaki