Andre verdenskrig

By Aria67
 • Adolf Hitler blir født

  Adolf Hitler blir født
  Han ble født i Østerrike, i byen Braunau. Han hadde en vanskelig barndom. Moren var overbeskyttende og faren var streng. Som ung drømte han om å bli kunstner eller arkitekt. Og når første verdenskrig begynte melde han seg til tjeneste i den tyske hæren. Han mente at de var blitt dolket i ryggen. At de egentlig ikke hadde tapt.
 • Hitler kom til makten

  Hitler kom til makten
  Hitler ble valgt med NS (Nasjonal Sosialistiske parti), de vant med 33% av stemmene. Det var folk i partiet og utenfor som trodde de kunne kontrollere ham, men de tok grundig feil. De fleste mente også at han ikke var så farlig som han viste seg.
 • Riksdagsbygningen brenner

  Riksdagsbygningen brenner
  Riksdagsbygningen brenner. Nazistene anklager kommunistene for å ha tent på brannen. Sannsynligvis har de tent på selv for å kunne ha en gyldig grunn for en jakt på kommunister og sosialdemokrater over hele landet. Slik hindrer han alle andre partier enn sitt eget, og blir diktator.
 • Nürnberglovene

  Nürnberglovene
  Nürnberglovene var lovene som Hitler innførte kort etter at han kom til makten. De gjorde i hovedsak tre ting. Det første var at de diskriminerte jøder. Det andre var at hakekorset ble Tysklands flagg. Det tredje var at de som ikke var "tyske" mistet statsborgerskapet. Alle måtte kunne bevise at de var fra Tyskland. De måtte være tyske eller ha beslektet blod.
 • Borgerkrig i Spania - Guernica

  Borgerkrig i Spania - Guernica
  For Tyskland var borgerkrigen i Spania en måte å prøve ut våpnene på. De bombet for eksempel forsvarsløse byer. En by som ble bombet var Guernica. Picasso malte dette bilde i protest. Regjeringen i Spania fikk ikke støtte av demokratiske land, bare Sovjetunionen. Opprøreren, Francisco Franco, ble støttet av Tyskland og Italia. Franco vant til slutt og helt til han døde i 1975, var landet et diktatur.
 • Anschluss - Østerrike innlemmes

  Anschluss - Østerrike innlemmes
  Tyskerne marsjerte inn i Østerrike, de blir møtt av folk som klapper. Forholdene var dårlige og mange østerrikere hadde nært slektskap med tyskere. Det var også mange nazister der. Østerrike var kanskje det eneste landet som ble erobret, som ikke hadde en motstandsbevegelse. Selv var Hitler en østerriker. Han hadde lenge drømt om å gjøre hjemlandet sitt til en del av Tyskland.
 • Münchenavtalen

  Münchenavtalen
  Münchenavtalen var avtalen som sa at Tyskland kunne få en del av Tsjekkoslovakia, nemlig Sudetenland. Det var Storbritannia og Frankrike som tvang Tsjekkoslovakia til å gi fra seg område. Innbyggerne og lederne i Tsjekkoslovakia fikk ikke lov til å si noe om det. Frankrike og Storbritannia gjorde dette fordi at de var redde for enda en verdenskrig. Når denne avtalen ble inngått ble mange lettet. Det så ut som om krigen var avverget. Avtalen ble skrevet natt til 30 septemer, altså den 29.
 • Vinterkrigen - Finland

  Sovjetunionen krever at Finland gir fra seg store landområder. Når de nekter angriper Sovjetunionen. Denne krigen varer i fire måneder og i Europa er alle overasket over hvor motstandsdyktig det lille landet var. I kampene kommer kamuflerte finner på ski med gevær over angriper. De kommer fort og forsvinner rett etterpå. De blir veldig fryktet av sovjetiske soldater.
 • Polen angripes

  Polen angripes
  Etter at de hadde tatt Tsjekkoslovakia, la Nazi-Tyskland press på Polen. De ønsket landområder nå også. Det som var forskjellig, var at nå sto Storbritannia og Frankrike fast på Polens side. De lovte krig hvis Tyskland angrep. Tyskland angrep likevel. Og bare to uker etter var polen tatt. Det var fordi at de hadde en utradert hær, Tyskland hadde blant annet tanks.
 • Frankrike og England erklærer Tyskland krig

  Frankrike og England erklærer Tyskland krig
  Storbritannia og Frankrike lovte Tyskland krig hvis de angrep Polen. Likevel gjorde Hitler det, og bare to dager senere erklærer Storbritannia og Frankrike krig. Dette var starten på en blodig krig som vil drepe millioner av mennesker og forandre historien for alltid.
 • Angrepet på Norge

  Tyskland angriper Norge. Det er fullt kaos, angrepet kommer som en overraskelse. De fleste sentrale havnebyene kommer i hendene på tyskerne. Et tysk skip blir senket. Kongen og regjeringen greier å rømme. De rømmer til Storbritannia. Det fortsetter å være kamper i Norge i to måneder.
 • Frankrike og BeNeLux-landene angripes

  Frankrike og BeNeLux-landene angripes
  Frankrike hadde enormt med forsvarsverker ved den tyske grensen. De hadde dette fra første verdenskrig. Der forsvarsverkene sluttet, gikk det en skog. Fordi den var så tett, var den ikke beskyttet. Dette benyttet Hitler seg av. Han gikk gjennom BeNeLux-landene (Belgia, Nederland og Luxemburg) og angrep Frankrike gjennom den tykke skogen. Dette hadde de ikke sett for seg, og Frankrike kapitulerte bare noen uker senere.
 • Dunkerque - Fanget på stranden

  300 000 britiske og franske soldater er fanget på stranden. De venter på å bli reddet. Hvis Hiter hadde angrepet dem da, og ikke ventet i 2 dager. Hadde krigens utfall kanskje vært et helt annet. Isteden blir de reddet av lokale fiskere og ander som eier småbåter. Dette gjør at av 300 000 soldater, blir bare 5 000 fanget eller drept.
 • Operasjon Barberak - Russland angripes

  Angrepet kom som et sjokk på Stalin, selv om spioner og andre hadde fortalt ham det i forveien. Han nektet å tro på det. Hitler trodde at det bare virke å sparke inn døra. I begynnelsen så kunne det virke som om dette stemte. Alt gikk bra inntil de kom til Moskva. Der ble de møtt av uthvilte soldater. Så kom vinteren, de tyske soldatene hadde bare på seg sommeruniform. Det ble opp til 30-40 kuldegrader.
 • Slaget om Storbritannia

  Slaget om Storbritannia
  Alle de vestlige demokratiene er overvunnet og det ser mørkt ut for Storbritannia. De blir bombet 57 netter på rad, og 45 000 mennesker mister livet. Dette er for å få dem til å kapitulere. Tyskerne her 2 000 flere fly, men britene har radaren. Det gjør at de alltid kan vite hvor fiendtlige fly befinner seg.
 • Angrepet på Pearl Harbor

  USA har en mektig flåte, og de har dårlige forhold til Japan. Japan ønsker å legge flere områder under seg, men de er redde for et motangrep. Dermed angriper de Pearl Harbor, en base ved Hawaii. Under to timer er nesten hele flåten der ødelagt og mange drept. Det er dette som får USA til å bli med i andre verdenskrig, på de alliertes side. Siden det er grunt vann der, blir de ødelagte delene fisket opp og reparert.
 • Slaget ved Stalingrad

  Alt har gått bra, de tyske styrkene har bare erobret og erobret. Nå har de kommet til Stalingrad, der kommer de til å få en overraskelse. Hitler ønsker å erobre byen for symbolsk verdi, men nettopp derfor er Stalin fast bestemt på å beskytte den. I ruinene sloss soldatene, gjerne i 40 - 50 minus. Dette er ikke de tyske styrkene forberedt på, de har sommeruniformer. Av 300 000 tyske soldater, dør 200 000 og resten blir tatt til fange. AV disse igjen kommer bare 5 000 hjem etter mange år.
 • D-dagen

  D-dagen er invasjonen i Normandie. Da kommer britiske og amerikanske i land på strendene i det nordvestlige Frankrike. Etter harde kamper driver de de tyske troppene tilbake. Etter tre måneder er Paris frigjort. Frigjøringen av Europa har begynt.
 • Tyskland blir beseiret

  Etter invasjonen i Normandie og slaget ved Stalingrad blir Tyskland presset. Nå kommer angriperne fra to kanter. En annen ting er at det er motstandsbevegelser i alle landene som er erobret. Tyske byer ble bombet om og om igjen. Mange betalte for en stormannsgal leder. Når russerne er i ferd med å erobre Berlin tar Hitler og kona selvmord. Dette markerer slutten på andre verdenskrig i Europa. Japan er enda ikke slått.
 • Bombing av Hiroshima og Nagasaki

  Hiroshima og Nagasaki var to store japanske byer som ble bombet med atombomber. Hiroshima bombes først og bare tre dager senere bombes Nagasaki. Bare i de første sekundene i Hiroshima mister 80 000 sivile livet. Senere dør mange flere, de fleste av stråling. Noen dager senere overgir Japan seg. Dette er enden på andre verdenskrig. En krig der 50 millioner har mistet livet. Den kommer til å bli husket som den grusomste krigen i menneskets historie.