WW2 Norge

 • 9. april 1940

  9. april 1940
 • Period: to

  Slaget om Narvik

 • Period: to

  Kampene i Sør Norge

  Kampene i Sør Norge var en viktig del av krigen i Norge. Kampene startet 9. april da Norge ble invadert av Tyskland. Kongen var på flukt mens Tyske soldater prøvde og ta kongen og regjeringen. Det var en del slag der Norske soldater prøvde og forhindre Tyskerne i å komme nermere kongen og mange soldater døde. Etter en stund kom Britene til Norge for å hjelpe men var ikke mye til hjelp. Det ente opp med at Tyskerne tok hele Sør-Norge, i begynnelsen av mai.
 • 31. Januar 1941

  31. Januar 1941
  Et nytt ord ble for første gang tatt i bruk, det nye ordet er Jøssig. Ordet er en betegnelse på nordmenn som håper på en alliert seier. Stavanger kommunde får også bot på 50 000kr for at kabler som var til Tyske flyvåpen ble kuttet flere ganger. På vinderen spiller det militærmarsjer, og Quisling og Terboven holder taler.
 • 30. Juni 1942

  30. Juni 1942
  AAsmund Tjaarnervik går hjem i mørket og det ender opp med at han blir påkjørt av en millitærbil og han blir gravlagt på British War Cemetry i Suez. Juni 1942 var også den værtse månden for alliert skipsfart rund om 170 båter blir sunket og litt over 500 norske sjømenn mistet livet. Senere på dagen styrtet det et Tysk bomblefly i Nordmarka rett utenfor Oslo.
 • 26. oktober 1942

  26. oktober 1942
  Denne dagen var en grusom dag for Jødene. Det var denne dagen Jødene i Norge ble arrestert og sendt til Tyskland på konsentrasjonsleir. Det var over 700 jøder som ble arrestert og sendt til Tyskland. Det var bare 56 jøder som kom tilbake i livet, så det var rundt om 80-90% av jødene som døde på leiren.
 • 27. Februar 1943

  27. Februar 1943
  Denne dagen var en av de viktigste dagene under krigen i Norge. Det var på denne dagen allierte styrker skulle sabotere tungtvann fsbrikken på Rjukan. Tungtvann er et viktig stoff innenfor atomforskning, derfor måtte de allierte styrkene hindre Tyskland i å få tak i tungtvannet. Så når de var mørkt snek saborørene seg inn og festet noen bomber opp etter veggene. De fyrte på og løp av gårde og det smalt like etter. Hele fabrikken ble ødelagt og dette førte til at Tyskland ikke fikk tungtvannet.
 • 19. Mai 1944

  Denne dagen skulle Max Manus og gjengen hannes sprenge et kontor i akersgata. Grunnen til at de skulle sprenge kontoret var for at de var redde for at Tyskerne skulle bruke papirene på arbeidskontoret til å kalle inn norske ungdommer til militærtjeneste. Så midt på dagen løp de som skulle sabortere inn med bomba og løp ut. Bomben eksploderte og nesten ingen nordmenn ble drept.
 • 28. Oktober 1944

  28. Oktober 1944
  I oktober 1944 tok Tyskerne fyr på hele Finnmark, alle som bodde der måtte tvangsevakueres til en annnen plass. Grunnen til at Tyskerne tok fyr på hele Finnmark var for at hvis Russerne skulle komme at de ikke skulle ha noen plass og gjøre seg klar eller gjemme seg. Denne taktikken heter den brente jords taktikk.
 • 8. Mai 1945

  8. Mai 1945