WW2

Timeline created by 06nagl
In History
 • Adolf Hitler ble leder i Tyskland

  Adolf Hitler ble leder i Tyskland
  Partiet til Adolf Hitler fikk 43,9% stemmer, partiet til Hitler heter/het NSDAP (Den nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti). Denne dagen ble Adolf Hitler leder i Tyskland og Tyskland ble også et diktatur.
 • Norge angripes

  Norge blir angrepet av Tyskland. Norge sa at de ville være nøytrale, men etter at Vidkun Quisling dro til Berlin og besøkte Hitler, overtalte han Hitler til å angripe Norge.
 • BeNeLux + Frankrike

  BeNeLux landene og Frankriket ble angrepet av Tyskland. Først så kapitulerte BeNeLux landene så Frankrike.
 • Tyskland angrep Sovjetunionen

 • Period: to

  Krigen ved Stalingrad

 • Invasjonen i Normandie

  <img src="https://media.snl.no/media/58120/article_topimage_d-dag2.jpg" alt="Bilderesultater for Normandie 1944"/>
 • Slutt på den andre verdenskrigen i Europa

  Slutt på den andre verdenskrigen i Europa
 • Bombingen i Japan

  Bombingen i Japan
  De to byene i Japan Hiroshima og Nagasaki ble bombet av USA og av de allierte.
 • V-J day

  V-J day
  Denne dagen sluttet Japan å krige i andre verdenskrig. Denne dagen blir også kalt for "Victory Day"