The day after kristallnacht

Tidslinje - Mellomkrigstiden

 • Våpenhvile etter 1. verdenskrig

  Våpenhvile etter 1. verdenskrig
  Etter over fire år i krig tok den 1. verdenskrigen slutt 11.11. kl. 11 i 1918. Tilbake lå et Europa i ruiner og et europakart med helt nye grenser en tidligere. Keiserriket Østerrike-Ungarn gikk i oppløsning, det samme gjorde Det ottomanske riket. Keiser Wilhelm II måtte abdisere som tysk keiser, og Tyskland ble midlertid satt under administrasjon av ententemaktene.
 • Versailles-avtalen undertegnes

  Versailles-avtalen undertegnes
  Flere fredskonferanser hadde blitt arrangert mellom entemaktene og USA i halvåret etter at krigshandlingene stanset. Tyskland deltok ikke på disse forhandlingen. I Versailles ble Tyskland forelagt avtalen i sin helhet og skrev motvillig under på den.
 • Mussolini kom til makten i Italia

  Mussolini kom til makten i Italia
  I 1922 klarte Benito Mussolini, aka "Il Duce" (fyrsten) å overta makten over de italienske styresmaktene gjennom militsgrupper som ble kaldt "svartskjorter".
 • Slutten på den russiske revolusjon

  Slutten på den russiske revolusjon
  New dictator on the block!
  Fra starten av den russiske revolusjon i 1917 hadde Sovjetunionen blitt styrt av Vladimir Lenin. Hans død i 1922 baner vei for Josef Stalin. Mange av Lenins nærmeste støttespillere,f.eks Leo Trotskij, mente Stalin var for brutal til å være øverste leder. Sånn gikk det ikke, i stedet fikk vi diktator i Sovjetunionen som ikke sto tilbake for Hitler når det gjaldt å forfølge befolkning og politiske motstandere i gulag (harde arbeidsleirer i Sibir hvor mange døde)
 • Børskrakket i USA

  Børskrakket i USA
  De få dagene børskrakket på Wall Street-børsen pågikk, ble det amerikanske aksjemarkedet nesten halvert. Krakket ble starten på en finanskrise og en årelang depresjon i amerikansk næringsliv og i internasjonal økonomi. Følgene spredte seg raskt til Europa. Vanlige mennesker hadde plutselig ikke mat eller noe sted å by.
 • Japan invaderer Mandsjuria

  Japan invaderer Mandsjuria
  Vi flytter oss over til andre siden av jorda, siden her finnes det land som var svært aktive under 2. verdenskrig og som på denne tiden valgte handlinger som fikk direkte konsekvenser for de allierte styrkene (Vest-Europa+USA)' Japan var hadde ekspansive intensjoner og ønsket å etablere et "Solens rike" over store deler av Asia. I sin nasjonalistiske ekstremisme og ønske om å invadere nabolandene, steg de raskt i høy kurs hos Tyskland og Italia.
 • President Franklin D. Roosevelt og Nw Deale

  President Franklin D. Roosevelt og Nw Deale
  Roosevelt ble nok delvis valgt i 1933 som følge av den store depresjonen og planen hans for å redde økonomien: New Deal. Kort forklart innebar New Deal at staten skulle involvere seg mye mer i landets økonomi. For det første skulle de bidra til å skape arbeidsplasser ved å bestemme seg for å bygge flere offentlige bygninger som vannkraftverk, veier eller skoler. For det andre innførte han en av de første trygdeordningene i USA for å sikre at folk hadde et minimum å leve av.
 • Brann i Riksdagsbygningen i Berlin

  Brann i Riksdagsbygningen i Berlin
  I 1933 brant Riksdagsbygningen i Berlin, og det var en kommunist som sto bak. Dette gjorde at rikspresident von Hindenburg satte mange av Weimarrepublikkens borgerrettigheter til side. Nazistpartiet fikk i mye større grad mandat til å forfølge politiske og andre motstandere. Hitler ble gitt fullmakt til å etablere seg som diktator.
 • Nürnberglovene

  Nürnberglovene
  Hitler innfører Nürnberg-lovene for å "beskytte den ariske rase" mot jødene. Lovverket systematiserte og legaliserte en gjennomgripende anti-semittisme. Nürnberglovene ble enstemmig vedtatt av nasjonalforsamlingen og innebar blant at
  -jøder kunne ikke gifte seg med ariske tyskere
  -jøder kunne ikke offentlige stillinger som leger, lærere, forskere, advokater osv.
  -Jøder mistet stemmeretten
 • Italia og Tyskland: To gode venner

  Italia og Tyskland: To gode venner
  I 1936 bestemte Hitler og Mussolini seg for å inngå en ". vennskapsavtale" som i realiteten fungerte som en militærallianse. Litt senere søkte de støtte hos Japan og ønsket Japans deltakelse i alliansen. Det fikk de, og disse tre landene ble kalt aksemaktene.
 • Nanjing-massakren og starten på en verdenskrig

  Nanjing-massakren og starten på en verdenskrig
  Etter angrepet mot Mandsjuria ville de japanske styrkene bevege seg mot hovedstand Beijing for å få kineserne til å kapitulere. På vet til hovedstaden ble den kinesiske befolkning utsatt for en av de verste massehenrettelsene i landets historie. Mellom 40 -300 000 mennesker ble slaktet ned i det som kalles Nanjing-massakren. Kvinner og menn ble slaktet ned, og soldatene viste ingen nå. I Asia er det vanlig å regne Nanjing-massakren som starten på den andre verdenskrigen.
 • Østerrike og Sudentenland innlemmes i Tyskland.

  Østerrike og Sudentenland innlemmes i Tyskland.
  Anschluss betyr "tilslutning" og står for at Østerrike tilsluttet seg Tyskland. Hitler hadde lojale tilhørere i Østerrike.Da han marsjerte inn med en bataljon militære styrker, besluttet østerrikerne umiddelbart bli en del av det tyske riket.
  Sudetenland var navnet på de vestlige delene av Tsjekkoslovakia som grenset til Tyskland. Her bodde såkalte sudettyskere, som pratet tysk og ikke tsjekkisk. Hitler så det som logisk at også disse måtte innlemmes i Tyskland. Ekspansjonen var i gang.
 • Krystallnatten

  Krystallnatten
  Krystallnatten -Kristallnacht- fant sted natten mellom 9-10.november 1938. Jødiske butikkvinduer ble knust, jødiske synagoger brent og nazistene ranet til seg alt de kunne få tak i. Denne pogromen (jødeforfølgelsen) fikk navnet sitt etter alt glasset som knuste. (Kilde: Kristin Dalane, timetoast-bruker) Jødeforfølgelsene ble trappet opp. Enda flere jøder flyktet fra Tyskland, vel vitende at de dermed mistet sitt tyske statsborgerskap. Mange flyktet til USA.