F9e26962 976c 4989 a5cf 1c5932cde8b4

Norge under 2. verdenskrig

 • Tyskland angriper Norge

  Tyskland angriper Norge
 • Radiokuppet

  Radiokuppet
  Vidkun Quisling forsøkte å gjennomføre et statskupp. Over radio erklærte han at han hadde utnevnt en ny regjering med seg selv som statsminister, og at all motstand måtte opphøre. Neste dag krevde tyskerne at kongen godtok Quisling som ny regjeringssjef. Det kunne kongen og regjeringen ikke gå med på og satset i stedet på kamplinjen. 11. april utnevnte de en ny og handlekraftig forsvarssjef, Otto Ruge.
 • Norge kapitulerer

  Norge kapitulerer
  Det tok ca 2. mnd før Norge kapitulerte. Kampene foregikk hovedsaklig i nord, der hvor vi klarte å holde de tyske troppene på en avstand en stund. Da Frankrike brøt sammen på vestfronten og de allierte trakk seg ut for å kjempe i Europa, kapitulerte Norge. En kapitulasjonsavtale mellom de tyske og norske overkommandoene ble undertegnet 10. juni 1940 i Trondheim.
 • Osvald-gruppa foretok sin første sabotasjeaksjon på norsk jord

  Osvald-gruppa foretok sin første sabotasjeaksjon på norsk jord
  Osvald-gruppen var en norsk sabotasjeorganisasjon som saboterte tyske installasjoner, krigsindustri og tropper i Norge under andre verdenskrig. Osvald-gruppen er karakterisert som «Norges mest aktive og effektive motstandsgruppe». 20 juli 1941 foretok gruppen jernbanesabotasje ved Nyland Stasjon i Oslo.
 • Period: to

  Inndragelse av radioer

  For å unngå å høre tysk propaganda hørte mange nordmenn på britiske radiosendinger. Tyske myndigheter besluttet at radioapparater skulle inndras for å unngå at folk lyttet til sendinger fra London. Inndragning av apparater skjedde i stort omfang. Kun medlemmer av NS fikk tillatelse til å ha radio. Illegal radiolytting ble etter inndragningen en utbredt og svært viktig motstandsaktivitet.
 • Den norske holocaust

  Den norske holocaust
  Deportasjon av de norske jødene til de tyske konsentrasjonsleirene starter. Til sammen ble 773 jøder deportert fra Norge, de fleste direkte til Auschwitz. Kun 38 overlevde.
 • Tungtvannsaksjonen

  Tungtvannsaksjonen
  De allierte gjennomfører tungtvannsaksjonen på Rjukan for å hindre tyskerne i å få tak i tungtvann. Tungtvann var en viktig del av produksjonen og forskningen på atomvåpen. Natten 27. februar får en liten gruppe lokalkjente sabotører klarsignal og sniker seg inn for å ødelegge fabrikken. I løpet av noen minutter var ladningene festet, og eksplosjonen som fulgte kort tid etter, ødela cellene som produserte den dyrebare væsken.
 • Tvangsevakueringen i Finmark

  Tvangsevakueringen i Finmark
  Den 28. oktober 1944 kom så Hitlers ordre om å iverksette tvangsevakuering og ødeleggelse av Finnmark og Nord-Troms. De tyske styrkene tok i bruk den brente jords taktikk for å hindre den sovjetiske Røde armé i å dra nytte av ressursene dit de kom. Dette innebar at mesteparten av bygningsmassen og infrastrukturen ble brent og ødelagt. De 70 000 som var bosatt i områdene fikk beskjed om å evakuere i påvente av at hus og hjem og alt de eide skulle brennes og ødelegges.
 • Frigjøringsdagen

  Frigjøringsdagen
  Tyskland kapitulerte 8. mai 1945 etter at de hadde okkupert landet vårt i fem år, siden 9. april 1940. Datoen regnes vanligvis også som de alliertes seiersdag i Europa da den tyske hæren overga seg, krigen i Europa var over og Adolf Hitlers Tredje rike opphørte.
 • Vidkun Quisling blir henrettet

  Vidkun Quisling blir henrettet
  Vidkun Quisling blir kjørt til Akershus festning i en lastebil og plassert foran en murvegg. Han får bind for øynene og en hvit lapp festet ved hjertet, en plass å sikte. Ti soldater retter geværene sine mot ham, og det siste han sier er "Jeg er uskyldig". Etter soldatene hadde skutt ham, tar en av kommandørene å skyter et symbolsk nådeskudd gjennom tinningen.