Andre Verdenskrig

 • Period: to

  Andre Verdenskrig

 • Altmark saken

  Altmark saken
  Den 14 Februar kommer det tyske hjelpeskipet Altmark inn i Jøssingfjorden etter å ha søkt om tilatelse fra Norge.
  Blir oppdaget av britiske fly og den 16 februar kommer britiske krigskip inn i fjorden for å borde skipet.
  Altmark førte britiske krigsfanger og hendelsen resulterte i syv tyske dødsfall og en rekke skadde.
  Førte til at spørsmål ble stilt rundt Norges evne til å forsvare nøytraliteten.
 • 9 april

  9 april
  Tyskland invaderer Norge gjennom operasjon Weserübüng.
  Operasjonen innebærer landsetting av styrker til havs og luft.
  Alle store norske byer skulle tas og særlig viktig var Narvik for denne operasjon samtidig som Kongen og regjeringen måtte fanges.
  Var en enorm suksess for Tyskland og sikret den viktige malmtramsporten fra Kiruna i Sverige
 • Senkningen av Blücher

  Senkningen av Blücher
  I tråd med Weserübüng skulle Oslo tas og krigskip seilte inn Oslofjorden med lanternen slukket og ingen krigserklæring. Ble oppdaget av norske forsvarsverk og Obersten ved Oscarborg valgte og skyte skarpt på krigskipene. Dette førte til at Blücher ble sunket med store mennesketap. Denne forsinkelsen førte til at kongen og regjeringen rakk og flykte samtidig som gullreserven ble flyttet og reddet.
 • Narvik faller for allierte styrker

  Narvik faller for allierte styrker
  Narvik var opprinnelig en av byene som skulle bli tatt i operasjon Weserübüng. De allierte sender ut en flåtegruppe for å ta tilbake Narvik og resulterer i det første serriøse tapet for Tyskland under andre verdenskrig. De alierte setter inn store styrker som består av Storbritannia, Polen og Frankrike. Etter at Tyskland invaderer Frankrike blir de allierte tvunget til å trekke seg ut av Norge som igjen fører til at Narvik faller tilbake i tyske hender.
 • Nortraship grunnlegges

  Nortraship grunnlegges
  Et annet viktig mål for Tyskland var å kapre den norske handelsflåte som var en av verdens største på denne tiden. Da Tyskland invaderte var hovedelen av skipene ute til sjøs. For de allierte var det svært viktig at denne flåten ikke falt til Tyskland men bidro i å transportere varer til Storbritannia og resten av de allierte. Til dette formålet blir Nortraship dannet som førte alle skjpene under felles ledelse.
  Bildet som er vedlagt er av det siste gjenlevende skipet som ligger i Kristiansand.
 • Norge kapitulerer til Tyskland

  Norge kapitulerer til Tyskland
  Da de allierte styrkene trekker seg ut av landet blir Norge tvunget til å kapitulere til Tyskland. Da hadde det vært kamper i Norge i 2 måneder og det landet som motsatte seg tyske styrker lengst.
 • Milorg blir annerkjent av London og faller under hærens overkommando

  Milorg blir annerkjent av London og faller under hærens overkommando
  20 November blir Milorg annerkjent av London regjeringen og fungerte som en motstandsorganisjon i Norge. Formålet med denne organisjonen var å skape uro, sabotasje, likvidiasjoner i Norge for hindre den tyske krigsinnsatsen.
 • Tyske styrker blir presset tilbake

  Tyske styrker blir presset tilbake
  Som følge av Hitlers invasjon av Sovjet Unionen blir Norge en viktig del av denne kampen og da krigslykken for Tyskland snur oppstår det kamper på norsk jord. Desperasjon fra tysk side fører til masse evakuering av Finnmark og ødeleggelser av alt som kan brukes av fienden. Denne taktikken kalles for brent jord taktikk og førte til at tusenvis ble hjemløse etter krigen
 • Tyskland kapitulerer og Norge blir et fritt land igjen

  Tyskland kapitulerer og Norge blir et fritt land igjen
  Etter 5 år med tysk okkupasjon overgir tyske styrker i Norge seg
 • Landsvikoppgjøret

  Landsvikoppgjøret
  Landsvikoppgjøret gikk over flere dager men den 10 september 1945 blir Vidkun Quisling dømt til døden. 92 805 saker blir etterforsket etter krigen og ender i at 30 personer blir dømt til døden,hovedsaklig personnel knyttet til Gestapo eller det Norske Stapo.