2. verdenskrig

Timeline created by kajaberger
In History
 • Japan

  den japanske hæren okkuperte Mandsjuria uten å råd føre seg med sin egen regjering. Japan ble et militærdiktatur.
 • Anti-Komintern-pakten

  Japan dannet pakten sammen med Tyskland og Italia.
 • Den spanske borgerkrigen

 • Anschluss

  Hitler innlemmet Østerrike i Tyskland (Anschluss)
 • Münchenfolket

  Sudetenland til Tyskland. Tar hele Tsjekkoslovakia etterpå
 • Finland ble Krigsskueplass

  allerede i november, måtte avstå store landområder til Sovjetunionen
 • Period: to

  Ikke-angrepspakten

  mellom Hitler og Stalin
 • Period: to

  Okkupasjon av Polen

  Tyskland og Sovjetunionen okkuperte hver sin del av Polen
 • Period: to

  Krigens første fase

  Japanske fly angrep den amerikanske marinebasen i Pearl Harbor på Hawaii. Kort tid etter bombet japanerne Hong Kong og Singapore og invaderte Thailand , Fillipinene og Malaya
 • Storbritannia okkuperer Island

 • Tyskland angriper Danmark og Norge

 • Tilbakerobringen av Nord-Amerika

  Engelsk-amerikanske tropper gikk i land i Algerie og begynte tilbakeerobringen av Nord-Amerika
 • Slaget ved Midway i Stillehavet

 • Period: to

  Krigens andre fase

  Bombingen av Hiroshima (6.august 1945). Japan aksepterte de alliertes krav om betingelsesløs kapitulasjon. Britiske, amerikanske og andre allierte styrker gikk inn i Normandie i Frankrike (1944). De sovjetiske styrkene kom fram til Wien (1945)
  Krigen i Europa var over 8. mai 1945.
 • invasjonen av Sicilia

  det påfølgende felttoget begynte
 • Slaget ved Stalingrad

 • Nazismen og Fascismennedkjempet