Reformation i Danmark

 • Jan 5, 1521

  Luthers brud med den katolske kirke

  Martin Luther som var under beskyttelse af en tysk fyrste, brød endegyldigt med paven og den katolske kirke.
 • Period: Mar 18, 1523 to Mar 18, 1536

  Reformation i Danmark

 • Mar 18, 1526

  Paven mistede sin medsbestemmelse

  Det lykkedes for kongen Frederik 1. at gennemført, at paven ikke længere skulle indblandes i de danske bispeudnævnelser. Der blev kontakten til pavemagten reelt afbrudt.
 • Mar 18, 1531

  Christian 2. brøler

  Christian 2. dukkede op i Norge med en flåde, han havde lånt af kejseren i håb om at erobre Norge og herfra at kunne forsætte mod Danmark.
  Christian 2. indgik forhandlinger mod fuld garanti for sin sikkerhed og blev bagefter taget til fange, sat på et skib og sejlet til Sønderborg Slot, hvor han sad det meste af resten af sit liv.
 • Mar 18, 1533

  Nye tankegange kom til

  Frederik 1. døde.
  Rigsrådet samledes sig for at vælge en ny konge.
 • Mar 18, 1534

  Hertug Christian blev til Christian 3.

  De jyske rigsråder holdt møde og henvendte sig til hertug Christian, som kom til Jylland med en lejetrophær og blev hyldet som Christian 3.
  Herefter fik Christian 3. magten i Jylland
 • Mar 18, 1535

  Mere magt til Christian 3.

  Christian 3. får med sin lejetrophær nu magten på Fyn, Sjælland og i Skåne
 • Mar 18, 1536

  Danmark tilhører Christian 3.

  Christian 3. fik endelig magten i København efter et års belejring.
 • Apr 18, 1536

  Ud med det katolske og ind med det lutherske!

  Efter Christian 3. fik magten. Blev de katolske bisper fængslet, deres og klostrenes gods konfiskekeret og en lutherske statskirke etableret under kongens ledelse.
 • May 18, 1536

  Luthersk reformation i DK

  Den lutherske Reformation blev en realitet i Danmark