Viking 06

Danmarkshistorien

 • 200

  Runer anvendes

  Runer anvendes
 • Jan 6, 840

  Erobrings- og plyndringstogter finder sted

  Erobrings- og plyndringstogter finder sted
  Erobrings- og plyndringstogter finder sted
 • Period: Jan 6, 960 to Jan 6, 1241

  Danmarks fødsel

  Danmark bliver kristen. Danmark bliver nævnt første gang. Vikingetiden. Danmark plyndrede resten af europa. Centralmagten. Harald Blåtand skriver historie på runesten.
 • Jan 6, 962

  Jellingestenen

  Jellingestenen
 • Jan 6, 980

  Trelleborge opføres

  Trelleborge opføres
 • Jan 6, 1013

  Erobring af England

  Erobring af England
  Svend Tveskæg erobrer England
 • Jan 6, 1014

  Generobring af England

 • Jan 6, 1016

  Englands konge dør

  Englands konge dør
 • Jan 6, 1066

  Vilhelms erobring af England

  Vilhelms erobring af England
 • Period: Jan 14, 1100 to Jan 14, 1250

  Enormt kirkebyggeri

  Pga den kristne katolske tro
 • Period: Jan 14, 1157 to Jan 14, 1241

  Valdemar Sejr regerer over DK

 • Jan 14, 1241

  Jyske lov

  Jyske lov
  Danmark fuldbyrdes. Med lov skal land bygges.
 • Jan 14, 1241

  Valdemar Sejrs død

  Valdemar Sejrs død
 • Jan 14, 1250

  Danmark fuldbyrdes som nation

  Danmark fuldbyrdes som nation
 • Jan 14, 1262

  Island er ikke længere en selvstændig republik

  Island er ikke længere en selvstændig republik
 • Jan 14, 1282

  Første danske håndfæstning

  Erik Klipping gav danmarks første løfte
 • Jan 14, 1286

  Sidste danske kongemord

  Sidste danske kongemord
  Erik Klipping myrdes. Borgerkrig finder sted.
 • Period: Jan 15, 1332 to Jan 15, 1340

  Danmark uden konge

 • Jan 15, 1340

  Holstensk grev dræbt

  Holstensk grev dræbt
  Holstenske grev Gerhard dræbt i Randers af Niels Ebbesøn.
 • Period: Jan 15, 1348 to Jan 15, 1351

  Den sorte pest

  Pestepidemi
 • Jan 15, 1361

  Valdemar angriber Gotland

 • Jan 14, 1397

  Kalmarunionen

  Kalmarunionen
 • Period: Jan 15, 1397 to Jan 15, 1536

  Kalmarunionen

 • Jan 18, 1500

  Dansk nederlag i Ditmarsken

 • Jan 18, 1520

  Det Stockholmske Blodbad

  Christian II erobrer Sverige
 • Jan 20, 1523

  Kalmarunionen ophører

 • Jan 18, 1533

  Grevens fejde indledes

 • Jan 18, 1536

  Protestantiske statskirke indføres

 • Jan 18, 1550

  Første danske bibeloversættelse

 • Period: Jan 20, 1563 to Jan 20, 1570

  7 års krigen

 • Jan 18, 1573

  Tycho Brahe's bog: Den nye stjerne

 • Christian IV arver dobbeltmonarkiet

 • Første 100 folkeviser udgives

 • C4 overtager regeringen

 • C4 mister et øje

  Søhelt. Fører kommandoen på linjeskibet Trefoldigheden, hvor han mister et øje i kamp.
 • C4's død

 • Period: to

  Krigen 1657

 • Danmark i ruiner

 • Kongeloven

  Enevælde indført i Danmark
 • Kongesangen

 • Carlsberg grundlagt

 • Grundloven

 • Næringsloven

  Enhver kunne nu nedsætte sig som håndværksmester eller handlende, overalt. Loven betød en voldsom frisættelse af økonomisk aktivitet og energi både lokalt og nationalt
 • Novemberforfatningen

 • Septemberforliget

  Største arbejdskamp afsluttes danmarkshistorien. Arbejdsgivernes organisationer anerkender arbejdernes ret til at lade fagforeningnerne forhandle deres løn- og arbejdsvilkår
 • Forfatningskampen

  Ende på de langvarige politiske modsætningsforhold mellem Højre og Venstre.
 • Første verdenskrig

  Danmark er neutrale gennem hele krigen
 • Period: to

  Første verdenskrig

 • Kvinders stemmeret

  Ny grundlov sikrede kvinder stemmeret
 • Russiske revolution

 • Kanslergadeforliget

  Statsminister Thorvald Stauning skaber et forlig som sikrer DK ud af krisen på længere sigt, og hermed skaber den velfærdsstat vi kender idag.
 • Period: to

  Det økonomiske genopbygningsprogram for EU

 • Ny regel i grundloven

  En regering skal have et flertal bag sig eller må ikke have et flertal imod sig i Folketinget.
 • Ny grundlov gennemført

 • Russiske nedkæmpelse af opstanden i Ungarn

 • De Seks

  Det europæiske marked blev dannet. De Seks indgik i fællesskabet: Frankrig, Italien, Tyskland, Belgien, Holland, Luxembourg. De fik gradvist fjernet toldsatserne.
 • Danmark søgte om optagelse i fællesmarkedet

 • Norden med i fællesmarkedet

  Storbritannien, Irland, Danmark og Norge optogs
 • Danmark medlem af EF

  Medlem af EF efter en voldsom debat.
 • Oliekrisen ramte DK

 • Danmark fik nyt politisk systemskifte

  Socialdemokratiet tilbage til magten efter 10 år.
 • WTC terror

 • Venstre største parti med 56 mandater