Historie

 • Jan 1, 965

  Harald Blåtand indfører officielt kristendommen i Danmark

 • Jan 1, 1013

  Svend Tveskægs hær erobrer England

 • Jan 1, 1016

  Knud den Stores hær erobrer England

 • Jan 1, 1157

  Valdemarstiden med herredømme over Nordtyskland

 • Jan 1, 1177

  Absalon bliver ærkebiskop af Lund

 • Jan 1, 1219

  Erobring af Estland

 • Jan 1, 1282

  Erik Glippings håndfæstning

 • Period: Jan 1, 1319 to Jan 1, 1340

  Kongeløs tid

 • Jan 1, 1340

  Valdemar Atterdag indleder samlingen af riget

 • Jan 1, 1350

  Den sorte død rammer Danmark

 • Jan 1, 1397

  Kalmarunionens traktat underskrives

 • Jan 1, 1517

  Reformationsbevægelsen

 • Mar 14, 1520

  Det stockholmske blodbad

  Christian 2. lader ca. 80 svenske henrette
 • Period: Jan 1, 1534 to Jan 1, 1536

  Grevens fejde med borgerkrig mellem tilhængere af Christian 2. og Christian 3.

 • Jan 1, 1536

  Reformationsbevægelsen kom til Danmark

 • Mar 14, 1536

  Christian 3. konge af Danmark og Norge, hertug af Slesvig samt greve af Holsten

 • Period: Jan 1, 1563 to Jan 1, 1570

  Den Nordiske Syvårskrig

 • Period: to

  Christian 4. drager egenmægtigt Danmark ind i trediveårskrigen på protestantisk side

 • Jylland besat af tyske, kejserlige (katolske) tropper

 • Brømsebrofreden indleder Sveriges dominans over Danmark

  Sverige tveng danmark til at afstå bla. Gotland og Halland
 • Svenskerene intager Jylland og Fyn i vinterkulden

 • Skånelandene tabes ved Freden i København. Arvekongedømmet bliver indført

 • Enevælden gennemføres ved administrative reformer

 • Period: to

  Skånske krige

 • Christian 5.s Danske Lov

 • Frederiksborgfreden efter Store Nordiske Krig lægger Slesvig direkte under kronen

 • Københavns brand

 • Stavnsbåndet indføres

 • Kolonikrig mellem England og Frankrig

 • Den første folketælling i Danmark

  797.584 indbyggere
 • Ophævlesen af Stavnsbundet

 • Slaget på Reden

  Var et søslag der blev udkæmpet mellem den britiske flåde og den norske-danske
 • Period: to

  Krise i Danmark

 • Danmark på Napolens side

  Hvilket var rigtigt dumt for Danmark da det blev til ulykke for landet helt frem til 1830
 • Københavns bombardement

  Fandt sted under Englandskrigene, hvor vi blandt andet også mistede vores flåde til England
 • Statsbankerot

  betegner den alvorlige penge- og finanspolitiske situation, som Danmark var kommet i som følge af landets kostbare deltagelse i Kanonbådskrigen
 • Freden i Kiel

  afslutter i 1814 Napoleonskrigene for Danmarks del. Fredsaftalen indgås mellem Koalitionen (Østrig og andre stormagter) og Danmark-Norge, hvis konge blev tvunget til at afstå Norge til kongen af Sverige.
 • Begyndende liberalisme

  Lov om købstædernes selvstyre
 • Enevælden afskaffes

 • Period: to

  Treårskrigen

  Treårskrigen eller 1. Slesvigske krig fra 1848 til 1850 var en borgerkrig. Den er i Tyskland også kendt som den Slesvig-Holstenske krig. Det var en dansk borgerkrig, der havde sin årsag i den spændte situation i den danske helstat i 1848.
 • Grundloven af 5. juni

 • Fællesforfatning for helstaten (Danmark, Slesvig og Holsten)

 • 2. Slevigske krig

  1. Slesvigske Krig blev udkæmpet mellem på den ene side Preussen og Østrig og på den anden Danmark i tiden 1. februar – 20. juli 1864. Krigen førte til, at Danmark måtte afstå hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig (≈ Sønderjylland). Det nordlige Sønderjylland blev efter en folkeafstemning genforenet med Danmark i 1920
 • Den "reviderede" Grundlov

 • Oprettelse af " Det forenede Venstre"

 • Den internationale arbejderforening for Danmark oprettes

  Senere Socialdemokratiet
 • Period: to

  Provisorietiden

  er en betegnelse for årene 1885-1894, hvor Højre-regeringerne under konseilspræsident (statsminister) J.B.S. Estrup gennemførte provisoriske, dvs. foreløbige, finanslove på trods af at folketingsflertallet bestående af Venstre var imod dem.
 • Septemberforliget

  Septemberforliget var en aftale der blev indgået den 5. september 1899 mellem DsF (nu LO) og arbejdsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) . Denne aftale slog fast, at arbejdsgiverne havde ret til at lede og fordele arbejdet, mens fagforeningerne var de eneste, der kunne indgå aftaler om løn- og arbejdsforhold.
 • Period: to

  1. verdenskrig ( Danmark var neutral)

  1. verdenskrig (oprindeligt Den store krig) var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt sted på slagmarker hovedsageligt i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien. Krigen kostede over ni millioner menneskeliv og blev dermed en af de blodigste konflikter i verdenshistorien dengang.
 • Kvinderende får valgret

 • De vestindiske øer sælges til USA

 • Den økonomiske verdenskrig begynder

 • Kanslergadeforliget

  Kanslergadeforliget blev indgået den 30. januar 1933. Det er blevet det mest kendte politiske forlig i Thorvald Staunings regeringstid. Forliget er navngivet efter Staunings lejlighed i Kanslergade på Østerbro, hvor forhandlere fra Venstre søndag formiddag den 29. januar mødtes med repræsentanter for regeringspartierne Socialdemokratiet og Det radikale Venstre
 • Danmark besættes af tyske tropper

  Ja vi gjorde ikke en skid
 • Danmarks befrielse fra Nazi tyskland

  Det siger sig selv
 • Danmarks medlem af FN

  Danmark blev medlem af det nyetablerede FN, hvis formål var at sikre fred efter den altødelæggende verdenskrig. FN kunne være mælger mellem stridende nationer og være en mur mellem de stridende parter. Alt dette så man undgik en ny verdenskrig. Der blev her også lavet regler for krigsførelse (krigens love) og menneskerettigheder.
 • Den danske økonomi står over for store udfordringer

 • Danmark medlem af NATO

  Danmark blev medlem af NATO sammen med Norge. I efterkrigstiden var sovjetunionen stadig langt inde i Europa og havde bredt sine grænser ud. I Danmark frygtede vi, at sovjet unionen ville blive ved med at udvide. Man var bange for at sovjet ville angribe Danmark. NATO medlemskabet markerede formelt en afslutning på Danmarks neutralitets politik. NATO har siden været en hjørnesten i dansk udenrigspolitik siden. Artikel 5: Danmark fik beskyttelse igennem NATO. ref artk. 5 NATO red.
 • Revourdering af grundloven

 • 1 Oliekrise

 • Yum kippur krigen (Krig mellem israle og dets arabiske naboer)