Dannebrog

Asbjørns sjove erindringer om dansk historie

 • Feb 27, 1047

  Svend Estridsens trone-tid

  I 1047 sad Svend Estridsens på den danske trone. Det siges at denne begivenhed symboliserede enden af den danske vikingetid. Istedet siges det at det vi i år 1047 at den danske ældre middelalder blev indført.
 • Period: Feb 27, 1047 to Feb 27, 1397

  Den Danske Middelalder

 • Feb 27, 1157

  Valdemar og Absalon

  I Valdemars tid blev der ført mange krige, af ham og hans gode ven, ærkebiskoppen af Lund og Roskilde, Absalon. Her bekrigede de også noget af den hedenske nord-europa, og fik spredt det gode, fredsfulde ord om kristendommen.
 • Period: Feb 27, 1157 to Feb 27, 1241

  Valdemarstiden

 • Feb 27, 1200

  Saxo og hans sjove fortællinger

  I år 1200 skriver forfatteren Saxo, Saxo's Danmarkshistorie, som havde en enorm betydning for det danske land på det tidspunkt.
 • Feb 27, 1500

  Starten af reformationen (sådan da)

  Tilbage fra år 1400 og frem var kirken begyndt at blive set mere kritisk på af alle, da gode ideer som afladsbreve viste sig ikke at være så gode igen. Det var også i den tid hvor kirken for alvor begyndte at skændes politisk med kongen og adelen.
 • Period: Feb 27, 1500 to

  Reformations tiden (renæssancen også)

 • Feb 27, 1517

  Martin Luthers teser

  I år 1517 skrev den kirke-kritiske munk, Martin Luther, 95 teser hvori han forklarede hvordan kirken klare det skidt på mange punkter, specielt ideen om afladsbreve og kirkens politiske indblanding var han utilfreds med.
 • Oplysningstiden og hvad den bragte med sig

  Igennem oplysningstiden skete der mange nye ting for Danmark: Danmark skulle forsvare sig selv imod Sverige, handel blev gjort vigtigere og den industrielle revolution påvirkede Danmark i stor stil.
 • Period: to

  Oplysningstiden

 • Danmark under første verdenskrig

  Danmark erklærede sig fra start af krigen neutral, og endte også op med ikke at gå i krig med nogen.
 • Period: to

  Danmark og 1. Verdenskrig

 • Period: to

  Danmark under besættelsen

 • Besættelsen

  I løbet af Anden Verdenskrig blev Danmark invideret og besat af de tyske styrker. Den danske regering havde den holdning til krigen at vis vi foroldte os i ro og ikke tog sidder, ville tyskerne bare glemme alt om os.
  Der skete ikke den helt store forandring for den danske stat i starten af besættelsen, men da den danske befolkning blev alt for ultilfredse med den tyske besættelsesmagt og da de valgte at gøre oprør, blev der sat tysk militær og politi til at fremhæve den nye tyske agenda.
 • Slutningen af Besættelsen

  Besættelsen sluttede i år 1945 da de tyske tropper begyndte at trække sig tilbage for at bedre kunne forsvare sig imod de allierede styrker.
 • Harald og Kristendommen

  I århundrede 900 skete en vital forandring for Danmark da det er der det siges at Danmark gik fra den hedenske vikingetid og accepterede kirken og Kristendommen istedet. -965 Harald Blåtand blev døbt og satte sig selv militært og politisk bag Kristendommen. Det var også i hans tid at han byggede en kirke i Jelling, sammen med den
  tilhørende Jellingesten. Harald syntes han er rigtig sej, og mener at han "vandt sig hele Danmark og Norge, og gjorde danskerne kristne".
 • Period: to

  Ende af vikingetiden (Starten af Kristendommen i Danmark)