Historie - Maja

By MajaH
 • Period: 400 to

  Danmarks historie (500-1945)

 • 476

  Den sidste romerske kejser fjernes

  Germanske tropper fjerner den sidste romerske kejser. Den eneste insitution som overlevede romerriget, var den kristne kirke. Den præcise dato kendes ikke.
 • 500

  Danskerne omtales for første gang

  Danskerne omtales for første gang af den græske historiker Prokopios, som danoi. En anden historiker, Jordanes, kaldte dem dani.
  Vi kender ikke den præcise dato.
 • Feb 27, 632

  Islam breder sig fra Arabien

  Den præcise dato kendes ikke
 • Feb 25, 700

  Danmark kan betegnes som et land med en stat

  Op til 700-tallet var der usikkerhed om, om Danmark reelt var en stat.
  I 700-tallet regner man uofficielt Danmark som en stat. Den præcise dato kendes ikke.
 • Feb 27, 700

  Karolingerne

  Karolingerne var en stormandsslægt. Pipin fra karolingerfamilien tog til Rom for at bistå pavan mod longobarderne. Paven havde brug for karolingernes beskyttelse og i 751 blev Pipin salvede som frankernes konge. Karolingerne havde gennemført et statskup. Juledag år 800 blev Pipin kronet, af paven, som ny romersk kejser. De præcise datoer kendes ikke
 • Feb 25, 737

  Dannevirke bygges

  Den præcise dato kendes ikke.
 • Feb 27, 1000

  Økomisk vækst i Vesteuropa

  950-1000
 • May 28, 1000

  Danskerne går fra at være vikinger til korsfarer

 • Aug 25, 1076

  Borgerkrig i Danmark

  Svend Estridsens død i 1076 startede ufred og borgerkrig i Danmark. Borgerkrigen varede ca. 25 år frem. De præcise datoer kendes ikke.
 • Feb 27, 1090

  Cistercienserordenen udbredes

  1090-1153.
 • Mar 28, 1099

  Korstogstiden begynder

  Korstogstiden begynder med en blodig erobring af Jerusalem. I 200 år var der jævnlige korstog fra Vesteuropa til Det Hellige Land. Den præcise dato kendes ikke.
 • Feb 25, 1100

  En periode med økomisk vækst i Danmark

  I 1100-tallet oplevede Danmark en vækst i befolkningen. Datoen er ikke kendes ikkke præcist.
 • Feb 27, 1100

  Peder Abelard og Bernard af Clairvaux

  Peder(1079-1142) og Bernard(1090-1153) var to centrale personer i den nye humanisme. De repræsenterede kristen humanisme. De søgte lærdom og forsøg på at nå til bunds i den kristne religion.
 • Mar 2, 1157

  Valdemarstiden 1157-1241

  De præcise datoer kendes ikke
  Det skal lige siges at Valdemar ikke var konge i alle 84 år. Det er bare tiden der omtales som Valdemarstid.
 • Feb 27, 1170

  Danmark var et af de stærkeste militariserede lande

  Kongen kunne samle ca. 1.500 skibe. Dem der ikke kunne eller ville bidrage til krigstjenesten blev beskatiget. Den præcise dato kendes ikke.
 • Feb 27, 1200

  Saxo skrev "Gesta Danorum"

  Saxo skrev sin latinske Danmarkshistorie "Gesta Danorum" som betyder danernes bedrifter.
  Saxo blev ansat af biskop Absalon. Han skrev om Danmarks fra den fjerne urtid til op omkring 1185.
  Målet med denne bog var at prise og fremhæve Absalon og hans familie, som de gode og faste kongetjenere. Desuden skulle krigene der havde foregået på den anden side af Østersøen, vises som forsvarskrige. Den præcise dato kendes ikke.
 • Feb 27, 1210

  Franciskanerne

  Frans fra Assisi i Italien(kom fra en velhavende familie) formulerede, efter en religiøs omvendelse, kravet om ubetinget fattigdom og fornægtelse af alt materielt, som betængelse for sand kristen forkyndelse.
  Andre af byens unge velhavende mænd sluttede sig til Frans og de kaldte sig Kristi fattige, og lavede brødreordnen, franciskanerne. De præcise datoer kendes ikke.
 • Feb 27, 1230

  Kong Valdemars Jordebog

  Den første danske skatteliste. Den præcise dato kendes ikke.
 • May 27, 1241

  Jyske Lov

  Valdemar Sejr udgav Jyske Lov, som skulle fungere som en national lov. Det var først i løbet af middelalderen at Jyske Lov blev eneråding. Den præcise dato kendes ikke.
 • Feb 27, 1300

  Kong Fillip 4. af Frankrig udfordrer pavens magt

  Kong Fillip 4. udfordrede pavens magt ved at kræve magt til at beskatte kirkens ejendom.
  I 1302 blev pave Bonifacius angrebet og lemlæstet. De præcise datoer kendes ikke.
 • Feb 27, 1348

  Den sorte død

  I 1348-51 dukkede byldepesten for første gang op. Den bredte sig i alle lag og slog ca. 1/3 af befolkningen ihjel.
 • Feb 27, 1360

  Den sorte død anden omgang

  Sygdommen kommer igen og angriber en ny generation.
  Efterfølgende slog sygdommen til i hver generation. Befolkningn i Vesteuropa blev halveret mellem 1250-1500.
 • Feb 27, 1378

  Det store skisma

  1378-1417
  Kirken var splillet mellem to forskellige paver, en i Rom og en i Avignon. Perioden blev kaldt det store skisma. Mange mente det skyldes kirkens eget magtmisbrug.
 • Feb 27, 1400

  Ny styrereform for kirken

  1400-1450
  Koncilbevægelsen gennemfører en ny styrereform for kirken.
 • Feb 27, 1500

  Danmark prægede af stærke modsætninger

  Danmarks præges af stærke modsætninger mellem kongemagten, kirken, adelen og borgerskabet.
 • Feb 27, 1513

  Christian 2.

  1513-23
  Christian 2. ville svække højadlen. Han ville fremme et solidt borgerskab, som han kunne samarbejde med.
  Han ville genoprette kalmarunionen, men en rigforstander; Sten Sture i Sverige, var imod.
 • Feb 27, 1517

  Martin Luthers reformation

  Luther offentliggjorde 95 teser, der gik imod kirken. Han kritiserede kirkens praksis og salget af afladsbreve. Han mente også at kirken ikke skulle blande sig i politik.
 • Feb 27, 1520

  Det stockholmske blodbad

  Christian 2. indledte et felttog mod Sverige og Sten Stures parti blev nedkæmpet. Christian 2. indledte et samarbejde med de svenske højadlige. Christian lukkede slottets porte og læste et anklageskrift op for den døde Sten Sture og hans tilhængere, anklageskriftet lød på kætteri og det var kongens pligt at straffe dem. 80 blev dagene efter henrettet.
 • Feb 27, 1523

  Oprør

  De jyske rigsråd gik i oprør og Christian 2. og flygtede til Nederlandende.
 • Feb 27, 1523

  Kong Frederik 1.

  1523-33
 • Feb 27, 1531

  Christian 2. comeback

  Christian 2. gjorde fosøg på at generobre sit land. Han blev fanget og sat i fængsel på Sønderborg slot.
 • Feb 27, 1534

  Christian 3.

  Hertug Christian blev til Kong Christian 3.
  Han fik gennemført reformationen.
 • Period: Feb 27, 1536 to

  Adelsvældet

 • Feb 27, 1559

  Kong Frederik 2.

  Repræsentant for renæssacen i Danmark.
  Støttede Tycho Brahe.
  Ville bekæmpe katolicismen
  Han opførte Kronborg i ægte renæssancestil og blev kendt for sine smukke udsmykninger.
 • Feb 27, 1563

  Den nordiske Syvårskrig

  1563-70
 • Kong Christian 4.

  Repræsentat for renæssancen i Danmark 1588-1648. Frederik 2. søn.
  Han førte Danmark i enorm krise.
  Hans krige førte til tab af territorier og en vanskelig økonomi.
  Han fik bygget Rosenborg, Børsen og Frederiksborg slot.
  Merkantalismen.
 • Kalmarkrigen

  1611-13
 • Ostindisk Kompagni oprettes

 • Kejserkrigen

  1625-29
 • Torstenssonkrigen

  1643-45
 • Karl-Gustav-krigene

  1657-60
  Danmark mister bl.a. Halland, Skåne, Blekinge og Bohuslen.
 • Den Skånske Krig

  1675-79
 • Danske Lov

  Christian 5, indfører Danske Lov. Den præcise dato kendes ikke.
 • Store Nordiske Krig

  1709-20
 • Danmark oprettede missions- og handelsstation på Grønland

 • Krise i det danske landbrug

  Priserne faldt.
 • Stavnsbåndet indføres

  14-34 årige bønderkarle skulle blive på det gods hvor de var født.
 • Første bank oprettes i Danmark

 • Kong Frederik 5.

  1746-66
  Fordrukken og uden politiske ambitioner.
 • Berlingske Tidende trykkes for første gang

 • Den industrielle revolution

  Bredte sig fra England.
 • Borgerne kom til at spille en rolle

  Under enevælden og oplsyningstiden.
  Fokus gik fra kongen til staten og gradvist blev rigets undersåtter set som borgere. Enevælden blev en kontrakt mellem herskeren og folket.
 • International Højkonjunktur

  Landbrugseksporten steg med 50% fra 1730-60.
  Nemmere liv for bønderne.
 • Danmark og Rusland indgår i nært forhold

 • Kong Christian 7.

  1766.1808
  17 år da han fik tronen
  Psykisk syg og brugte sin tid sammen med prostituerede og i Københavns natteliv.
  Johann Friedrich Strueense blev kongens livslæge og fik hurtigt magt over ham. Han var også dronningens elsker.
 • Dansk indføres som administrationssprog

  1770'erne
 • Kuppet mod Struensee

  Struensee blev offer for et kup. Han blev arresteret, halshugget og parteret i fire dele.
  Dronningen som havde fået en datter med Struensee, blev landsforvist.
 • Stavnsbåndet strammes

  4-40 årige
 • Frederik 6.

  Kronprins Frederik, som senere bliver Frederik 6. begår kup og overtager magten i sin fars navn.
 • Stavnsbåndet ophæves

  Med virkning i 1800.
 • Den Franske Revolution

 • England angriber Danmark

  I 1797 indførte kronprinsen en mere aggresiv politik, som bragte DK på kolisionskurs med. England besejrede Danmark i 1801. Nederlaget ved Slaget på Reden betød at DK måtte opgive sin politik.
 • Folkeskolelovene.

  1806 og 1814 hvor der blev indført skolepligt indtil konfirmationen.
 • Københavns bombardemant

  Engalnd var bange for at DK, blev nød til at stille deres flåde til rådighed for Frankring, som var styret af Napoleon. England gik i land med 26.000 mænd og udsatte DK for historiens første terrorbombardemant, med de nyopfundne brandraketter.
  England sejlede væk med 15 linjeskibe, 15 fregatter og andre søfartøjer.
 • Danmark taber Norge

  Efter Københavns bombardemant, gik Danmark i alliance med Frankrig. Da Napoleon tabte, måtte DK opgive Norge
 • Religionsfrihed blev indført ved grundloven

 • 1. Verdenskrig

  1914-18
  Kostede over 9 millioner liv.
  Danmark holdte sig neutral, men bukkede under for tysk pres.
  Krigen havde økonomiske konsekvenser for DK.
 • Stemmeret til kvinder og tjenestefolk

 • Kommunismen kommer til Rusland

  Sovjetunionen skabes, som blev mere og mere diktatorisk.
 • Weimarrepublikken oprettes

  Tyskland
  Havde det svært økonomisk
 • Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) stiftes

  De havde Sovjetunionen som ideologisk forbillede.
 • Afsættelse af regeringen

  Christian 10. afsatte regeringen og brød parlamentarismen, hvilket udløste store demonstrationer.
 • Sønderjylland genforenes med Danmark

 • Italian, Europas første fascistiske land

 • Socialdemokraterne bliver Danmarks største parti

  Blev først brudt i 2001
 • Wall Street krakket i New York

  Resulterede i økonomisk verdenskrise.
 • Kanslergadeforliget

  Staunings hjem
 • Det danske demokrati trues

  Det danske demokrati trues af:
  • Den røde pest: kommuniske og bolsjevisme
  • Den brune pest: facismen og nazismen
 • Nazistisk magtovertagelse i Tyskland

  Adolf Hitler
  Danmark forholdte sig neutralt.
 • 2. Verdenskrig bryder ud

  September 1939
 • Danmark besættes

  9/4 1940
  DK skulle bruges som et springbræt til at besætte Norge.
 • Kommunismen forbydes

  Erik Scavenius blev hentet ind, som hjælp til forhandlinger med besættelsesmagten. Det gjaldte om ikke at få indført nazistisk styre i DK.
  DKP og al kommunistisk aktivitet blev forbudt, som et brud på grundloven.
  DK underskrev Anti-Kominlernpagten, hvilket betød at DK aktiv gi ind i kampen mod kommunisme.
 • Stauning dør

  Maj 1942: Stauning dør og Scavenius blev statsminister efter tysk pres.
 • Tyskerne får modstand

  Tyskerne erklærede undtagelsestilstand og krævede dødsstraf.
 • Samlingregeringen træder af

  Samlingsregeringen trådte tilbage og den tyske værnemagt overtager magten.
 • Tyskerne indsætter jegten på de danske jøder

  7.000 når at flygte pga. et tip.
  474 blev deporteret og 53 af dem vendte aldrig tilbage.
 • Værnemagerne skulle af vejen

  Værnemagerne skulle afskaffes og dødstraffen blev midlertidigt genindført i Danmark.
 • Modstandsbevægelsen vokser

  I starten af 1945 ligger medlemsantallet på 20.000, men stiger til 50.000 op mod befrielsen.
 • Dommen over værnemagerne

  1945-1950
  37.000 blev taget ind -> 15.000 blev retsforfulgt -> 13.500 blev dømt -> 78 blev dødsdømt -> 46 henrettes.
 • Danmark befries

  DKs befrielse 5/5 1945
 • Vikingerne hærger og plyndre Vesteuropa

  793-900 De præcise datoer kendes ikke.
 • Danmark nævnes for første gang

  I slutningen af 800-tallet nævnes Danmark for første gang, i et oldengelsk værk, som Denemearc og Denamearc. Den præcise dato kendes ikke.
 • Gorm blev konge

  I begyndelsen af 900-tallet blev Gorm konge med herskersæde i Jelling. Den præcise dato kendes ikke.
 • Klostervæsenet

  Benedikt fra Nursia grundlagde klosteret ved Monte Cassino i Italien, som blev ideal og model for den videre udvikling af klostervæsenet.
  Inden Benedikt døde skrev han et regelsæt for klosterlivets indretning.
 • Karl Den Store krones som hellig romersk kejser

  Karl Den Store krones som hellig romersk kejser af paven. Kejserens ven, Einhard, skrev om kejserens forhold til pavemagten, efter kejserens død. Den præcise dato kendes ikke
 • Vesteuropas kultur trues

  Vinkingerne kom fra nord og angreb alle byer på deres vej. Magyarerne fra øst, trængte langt ind i Europa og fra Middelhavet kom muslimske pirater. Den præcise dato kendes ikke.
 • Ottonerne

  Kongeslægten Ottonerne dukkede op i Tyskland. I år 955 slog Otte Den Store magyarerne. Han blev belønnet af paven, og blev kronet til hellig romersk kejser i 962. De præcise datoer kendes ikke.
 • Harald 1. Blåtand blev konge

  Harald Blåtand (Gorms søn), satte helhjertet sit militære og politiske apparat bag kristendommen, hvilket var nyt. Han byggede den første krike og i 980'erne opstillede han jellingestenen. Han gik af som konge omkring 985. De præcise datoer kendes ikke.
  De præcise datoer kendes ikke.