Images (2)

Tidslinje - Emilie gl

 • 500

  Danskerne nævnes første gang

  Danskerne nævnes første gang
  i midten af 500 tallet bliver Danskerne for første gang omtalt. Det er den græske historisker, der omtaler dem som danoi og hos den samtidige historiker Jordanes bliver de kaldt dani. Han mener de stammer fra svenskernes slægt.
 • Period: 500 to Feb 27, 1500

  Middelalderen

  Middelalderen er perioden mellem år 500 og 1500.
  Middelalderen var kirkens periode. Romerkirken blev anset for at være den hellige og almindelige kirke. Kirken byggede på et fællessab alle kunne være en del af. Kirkens tolerence overfor religiøse afvegelser var ikke stor og var man uening med kirken blev man stemplet som kætter.
 • Period: 500 to Feb 27, 1000

  tidlig middelalder 500-1000

  MIddelalderen er kronologisk opdelt i 3. perioder. Den første af disse kaldes tidlig middelalder og strækker sig fra 500 til 1000.
 • Jan 1, 700

  Hedeby, Rib, Århus opstår

  Større danske byer opstår med plankebelagte hovedstader.
 • Period: Feb 27, 1000 to Feb 27, 1250

  højmiddelalder 1000-1250

  Højmiddelalderen trækker sig fra 1000 til 1250
 • Period: Feb 25, 1157 to Feb 25, 1241

  Valdemartiden

  Valdemartiden varede fra 1157 - 1241. De sidste 25 år inden Valdemar den store døde førte han krig hvert eneste år. Krigene førte han somregel sammen med sin gode ven Absalon, der var biskop af Roskilde og ærkebiskop af Lund.
 • Feb 27, 1241

  Jyske lov

  I 1241 bliver Jyske lov udgivet af Valdemar Sejr. Planen var at skabe en lov der galdt hele danmark og ikke bare dele af landet. Det sog dog først rigtig an i løbet af middelalderen
 • Period: Feb 27, 1250 to Feb 27, 1500

  senmiddelalder 1250-1500

  senmiddelalder strækker sig fra 1250-1500
 • Feb 27, 1400

  Kritik af kirken

  gennem 1400 tallet bliver kirken udsat for meget kritik. Det skyldes skyldes kirken gik for meget op i indtægter samt at præsterne ikke overholdt de regler kirken selv stillede op
 • Feb 27, 1500

  kikrens magt begrænses

  Kirkens magt bliver bmere begrænset i 1500 tallet. Det sker blandt andet på baggrund af Luthers tanker. Samtidig bliver naturvidenskaben også mere anerkendt.
 • Feb 27, 1517

  Martin Luthers reformation

  Martin Luthers reformation fra 1517 kan ses som et af de mange ogør mod kirkens autoritet. Reformationen begrænsede blandt andet kirkens ret til at udstede afladsbreve.
 • Feb 27, 1520

  Det stockholmske blodbad

  Christian d 2 henretter over 80 personer (højtstående svenskere)
 • Feb 27, 1536

  Reformationen

  Reformationen dateres til 1536 - men den forgik over en årrække. Med reformationen medførte blandt andet at præsterne begyndte at prædike på dansk, løsrivelse fra paven mm.
 • MIddelalderen

  Begrebet mIddelalderen optod i 1600 tallet og selve ordet betyder ' mellemtid.' Middelalderen opfattet som en negativ mellemperiode efter antikkens kulturelle bedrifter og inden moderne tids fremskridt.
 • Østersøområdet

  Fra 1625 til 1660 førte Danmark en række krige hvilket resulterede i at Danmark mistede: Skåne, Halland og Blekinge. Dermed med Sverige den dominerendemagt iNorden.
 • Enevælden

  fra omkring 1660 til 1848 var Danmark styret af enevælde
 • Danske Lov

  Danske Lov bliver til i 1683 under Christian den 5.
 • skolepligt

  I 1814 blev der indført skolepligtig gang for alle til de var konfimeret.
 • Grundlovens tilbliven

 • Period: to

  1. Verdenskrig

 • Grundlovsændring

  I 1915 blev fortaget en grundlovsændring, der bla. gav kvinder og tjenestefolk stemmeret
 • HItler bliver rigskansler

 • besættelse af polen

  1. verdenskrig brød ud i september 1939 med Tysklands overfald på Polen
 • Period: to

  2. Verdenskrig

 • Danmarks besættelse

 • komunistloven

  Lov der forbyder alt komunisme i Danmark bliver vedtaget
 • magtovertagelse

  i 1943 overtager tyskerne magten i Danmark da regeringen træder tilbage. Samme år vokser antallet af modstandsarbejdere og Danmarks Friråd oprettes.
 • Danmarks befrielse

 • vikingeplyndringer

  Et kloster i nordengland bliver plyndret og de følgende 200 år er præger og hærger vikingerne England
 • Harald Blåtands dåb

  Harald blåtand som indførte kristendommen i Danmark bliver døbt i 965,
 • Jellingestenene

  Jellingestenene
  Omkring 950 og 980 bliver Danmark for første gang nævnt i hjemlige kilder. Det sker på jellingestenene.
 • Kloster - Monte Cassino, Italien

  I 529 grundlægger Benedikt fra Nursia et kloster i Monte Cassino.
  Klosteret bliver ideal og model for vidre udviklingen af klostre.
  Klosterlivet var anerkendt i middelalderen og spiller en stor rolle i forhold til kirkens store indflydelse. Det var også i klosterne at bl.a. lægekunsten fik lov at udvikle sig.