Christian iii

Fra 1050-1842

 • Period: Mar 4, 1050 to Mar 4, 1150

  Middelalder

  Tidlig middelalder ca. 1050-1150 er præget af kirkens konsolidering i landet.
  Kirken organiseres - 1060
 • Period: Mar 10, 1150 to Mar 10, 1300

  Høj middelalder

  stor befolkningsvækst og opdyrkning af ny jord
 • Jan 1, 1157

  Valdemar den Store

  Valdemar den Store (1057-1182)
 • Mar 4, 1169

  Arkona og Rügen indtages

  Valdemar generobrede det der før i tiden havde været dansk (Rügen) og indtog borgen Arkona.
 • Mar 4, 1202

  Valdemar Sejr bliver konge

 • Mar 4, 1219

  Estland erobres

 • Period: Mar 10, 1241 to Mar 10, 1340

  Danmark i opløsning

  herremændene stillede mænd og ryttere til rådighed for kongen hvis han havde brug for det, til gengæld fik de skattefrihed samt ret til alle indtægter fra bønderne på deres jord, evt. fik de mere jord i len + ret til alle indtægterne på dette nye stykke land. Der var en lang række gensidige rettigheder og forpligtigelser opad og nedad samfundsordningen. Havde dog også ulemper for kongen - han kunne hurtigt stille med en stor hær, men hvis alt jordbesiddelserne var hos herremændene og kirken, va
 • Mar 4, 1282

  Erik Klipping underskriver en håndfæstning

 • Mar 4, 1286

  Mordet på Erik Klipping

  myrdet i Finderup Lade
 • Period: Mar 10, 1300 to Mar 10, 1500

  Sen middelalder

  Store kriser, vækst i byerne og byerhverne, magtfordeling mellem kongemagten og, kirken og storadelen ændres. 1400-fred
 • Mar 4, 1340

  Valdemar Atterdag bliver konge

  Valdemar Atterdag bliver konge
 • Period: Mar 4, 1349 to Mar 4, 1350

  Den sorte død

  Pesten aka Taia Takes, dræbte den danske befolkning
 • Period: Mar 4, 1387 to Mar 4, 1412

  Magrete den første

 • Mar 4, 1397

  Kalmarunionen

  Kalmarunionen
  Samarbjede mellem DK, Sverige og Norge.
 • Mar 4, 1426

  Øresundstolden

  Øresundstolden
  Kongen fik alle pengene og hans magt blev styrket
 • Period: Mar 10, 1500 to

  Renæssancen

  genfødsel af individet
 • Mar 4, 1520

  Det stockholmske Blodbad

  Christian den 2 fik samtlige adelsmænd slået ihjel i Stockholm - ville genetablere Klamarunionen.
 • Period: Mar 4, 1534 to Mar 4, 1536

  Grevens Fejde

  grevens fejde
  Bønderne mod adelen - bønderne støttede Christian 2. Bønderne fik værre vilkår, da Christian 3. vandt
 • Mar 4, 1536

  Reformationen

 • Period: Mar 10, 1536 to

  Adelsvældet

  nu ligger magten hos kongen - en meget stabil periode
 • Period: Mar 4, 1563 to Mar 4, 1570

  Den nordiske syvårskrig

  Freja var tosset
 • Period: to

  Barokken

  en stilart
 • Period: to

  Kalmarkrigen

 • Ostindisk Kompagni grundlægges

 • Period: to

  Karl Gustav-krigene

 • Freden i Roskilde

 • Enevælden indføres

  Vi mistede Skåne, Halland og Blekinge og det medvirkede at vi fik enevælde. DE adelige fik skylden og kongen fik magten
 • Period: to

  Enevælden

  Den bliver afskaffet efter den franske revolution
 • Kongeloven (enevældens grundlov) indføres

  Det er kongens lov
  Man skulle bekende sig og befolkningen til den lutherske tro. den måtte aldrig ændres og skulle gælde til evig tid.
  Adelen skulle til at betale skat og stille med soldater
 • Period: to

  Store Nordiske Krig

 • Københavns brand

 • Period: to

  Oplysningstiden

 • Stavnbåndets indføres

 • Struensee til magten

  trykkefriheden indføres
 • indfødsretten indføres

 • Den store Landbokommission

 • stavnsbåndet ophæves

 • Period: to

  Den Franske Revolution

  Den franske konge døde og det påvirkede den danske konges magt
 • Period: to

  Romantikken

  Handler om følelser og naturen. Vi havde mange kunstnere og videnskabsmænd
 • Slaget på Reden

 • Københavnsbombardement

  Flåden mistes til englænderne og det var det første terrobombardement
 • statsbankerot

 • Danmark må afstå Norge til Sverige

  Vi blev ret så små
 • Nationalbanken oprettes

 • Valg til de fire stænderforsamlinger

  Jylland, Øerne, Slesvig og Holsten
  Spirende demokrati
 • Valg til sogneforstanderskabet